Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriftspråkstimulering og barnelyrikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriftspråkstimulering og barnelyrikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriftspråkstimulering og barnelyrikk
Anne Fængsrud

2 Er du større enn deg selv
Mauren Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt På langs og på tvers Fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv Kanskje?

3 Nå begynner vi! Først kom et lass med lisser et lass med lakrislisser
og lakrismus, og røde brus, og sjokoladenisser!

4 Skriftspråkstimulering
Læringsmål i dag Vi går gjennom opplegget for mandag og tirsdag Et barnedikt Hva kan vi gjøre med det? Skriftstimulering gjennom lek og muntlige aktiviteter Barnelyrikk – kort innføring

5 Språkfunksjonene Hva er en språkfunsjon? Poetisk språkfunkjson
Den språklige utformingen skal legges merke til, f eks ordspill og tvetydighet, bildebruk, lydeffekter, klangeffekter, gjentagelser Når barn leker med språket, er det den poetiske språkfunkjsonen de bruker. Metaspråklig språkfunksjon Setter språket som fenomen i forgrunnen Tog/lokomotiv Hvorfor skriftspråkstimulering i barnehagen?

6 Språklig bevissthet I begynnelsen Ordene utfyller situasjonen
Språk er noe man ureflektert fortolker sammen med andre Barnets oppmersomhet er rettet mot HVA ikke mot HVORDAN Barnet kan ikke gå utenfor språket og studere språket selv

7 Språklig bevissthet Hva er språk?
Formsiden ved språket (Hagtvet 1992:142) Metaspråkligbevissthet (Høigård 1999:238) Hvorfor er metaspråklig bevissthet viktig?

8 Språklig bevissthet Fordel om barna er fonembevisste, dvs å kunne dele ord i de små fonemsegmentene, når den første lese- og skriveopplæringen tar til. Mye tyder på at det er språkbearbeiding på dette fonologiske området som er vanskelig for barn med lese- og skrivevansker Fordel at barn FØR den formelle begynneropplæringen forstår at det er en sammenhegn mellom språklyd (fonem) og bokstav (grafem)

9 Situasjonsuavhengig språk
Tekstmestring Forutsetninger Bruke språket situasjonsavhengig Ta mottakerens perspektiv Greie seg uten dialogstøtte Bruke regler for tekstbinding De tidligste sjangrene Fortellingen, (spontan)sanger, rim/regler, vitsen

10 Metaspråklig bevissthet
Fonologisk bevissthet Morfologiske bevissthet Bevissthet om stavelser Bevissthet om ord Semantisk bevissthet Syntaktisk bevissthet Tekstbevissthet Pragmatisk bevissthet

11 Lek med språket Fonologilek Stavelseslek Samantisk lek Tekstlek

12 Skriftspråkstimulering og lyrikk
Rim og rytme Klang Lek språket Nonsens

13 Fortellingsstruktur Innledning – handling/midtdel – avslutning
Eventyr – fortellingsskjema Fabeldyret Baltus Innledning – hvem handler det om? Hvor skjedde det? Når skjedde det? Handling – Hva skjedde…rekkefølge (hvorfor/hvordan) Avslutning – Hva skjedde til slutt?


Laste ned ppt "Skriftspråkstimulering og barnelyrikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google