Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roman- og novelleanalyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roman- og novelleanalyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Roman- og novelleanalyse
Begreper og oppsett

2 Novelle Har en relativt kort, sammenhengende, fortellende tekst.
Handlingen dreier seg oftest rundt få personer og er konsentrert om en hendelse eller en konflikt. Har ofte en spenningskurve med bare en spenningstopp.

3 Roman Romanen er lengre og gjerne i kapitler.
Det er ofte flere personer og flere konflikter. Handlingen strekker seg ofte over lengre tid. Kan ha en spenningskurve med flere spenningstopper.

4 Analyseoppsett Presentasjon av teksten (innledning)
Et kort handlingsreferat Synsvinkel Personkarakteristikk Miljø Språklige virkemidler Komposisjon Tema og budskap Kort oppsummering av alle delene (avslutning)

5 Synsvinkel Skille mellom forfatteren og fortelleren av teksten.
Forfatteren har diktet og skrevet ned teksten. Fortelleren er stemmen i teksten. Den som formidler historien til leseren. Forfatteren bruker fortelleren som et virkemiddel i teksten.

6 Synsvinkel Fortelleren kan være en av personene i handlingen eller stå utenfor handlingen. Om handlingen sees utenfra eller innenfra kalles synsvinkel. Personal synsvinkel – fortelleren er ”inni” en av personene. Autoral synsvinkel – fortelleren står utenfor handlingen.

7 Personal synsvinkel Jeg - forteller – vi får bare vite hva ”jeg” ser, tenker, opplever. Tredjepersons - forteller – en av personene i handlingen, men omtalt som hun/han. Får bare vite dennes tanker.

8 Autoral synsvinkel Allvitende forteller – synsvinkelen skifter mellom personene, vi får vite hva alle føler og tenker. Får vite ting om personene som de selv ikke vet. Fortelleren er nærmest skjult og ikke merkbar.

9 Refererende synsvinkel
Får ikke vite noe om personenes tanker og følelser. Fortelleren forteller bare det som observeres utenfra. ”Flue på veggen”

10 Personkarakteristikk
Gjennom direkte beskrivelser: utseende, egenskaper, det fortelleren lar oss få vite. Gjennom indirekte beskrivelser: replikker, handling, tanker, forhold til andre personer.

11 Endrer personene seg underveis?
En statisk person er den samme gjennom hele teksten. Personen kan være framstilt så ensidig at vedkommende blir en ren type eller klisjé (skurk, helt). En dynamisk person utvikler seg, gjennomgår en indre prosess og forandrer sitt forhold til seg selv eller andre.

12 Miljø Når foregår handlingen? - Tidsepoke
I hva slags miljø utspiller handlingen seg: By eller land Sosialt miljø

13 Språklige virkemidler
Bilder og symboler Gjentagelser Høytidlig språk eller hverdagsspråk – Er det forskjeller mellom replikkene og selve fortellingen?

14 Komposisjon Kronologisk fortelling: begynner med begynnelsen og følger begivenhetene etter hvert som de skjer. Retrospeksjon: skildrer begivenheter som skjedde før handlingen i fortellingen. Frampek: Antydninger eller varsler i teksten om noe som kommer til å skje. Sirkelkomposisjon: begynner med slutten. Fortellingen dreier seg om å forklare/fortelle hvorfor/hvordan nå-situasjonen er blitt slik innledningen beskriver. Parallellhandlinger: To eller flere handlingsrekker foregår samtidig. Forfatteren veksler mellom de ulike elementene av fortellingen.

15 Komposisjon Innledning: In medias res – midt i handlingen
Presentasjon av personer eller konflikt Spenningskurve: Hva er konflikten? Hvordan bygger handlingen/konflikten seg opp mot et høydepunkt? Hvor/hva er vendepunktet i fortellingen? Avslutning: Lukket - avsluttet handling Åpen - usikkert hva som skjer videre

16 Tema og budskap Hva er tema, eventuelt budskap i novella?
Hva er det, som ikke kan leses direkte i teksten, som forfatteren vil fortelle leseren? Tema = det teksten dypest sett handler om Budskap = Meningen/holdningen eller moralen som en tekst uttrykker


Laste ned ppt "Roman- og novelleanalyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google