Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fonologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fonologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fonologi

2 Spunk - Et nytt ord, sa Pippi og så på Tommy og Annika som om hun først nå fikk øye på dem. – Et splitter splatter nytt ord - Hva for er ord? sa Tommy - Et meget godt ord, sa Pippi. – Et av de beste jeg har hørt. - Si det da, sa Annika. - Spunk, sa Pippi triumferende.

3 - Spunk? sa Tommy - hva betyr det? - Hvis jeg bare visste det, sa Pippi. - Det eneste jeg vet er at det ikke betyr støvsuger. - Hvem er det egentlig som fant på fra begynnelsen hva ordene skulle bety, undret Tommy seg på.

4 - Antagelig en haug med professorer, sa Pippi
- Antagelig en haug med professorer, sa Pippi. – Og sannelig er folk rare! Tenk for noen ord de finner på. ”Balje” og ”treplugg” og ”hyssing” og slikt noe – ingen kan jo skjønne hvor de får det fra. Men ”spunk” som virkelig er et godt ord, det lar de ganske enkelt være å finne på.

5 To spørsmål Har Pippi rett? Er ”spunk” ”et meget godt ord”?
Og hva har ”spunk” med fonologi å gjøre?

6 Hva er fonologi? Fonologi er studiet av hvordan språklydene og andre uttaletrekk fungerer som elementer i språksystemet Vi skiller gjerne mellom: Lydsystemet (ordskillende enheter/fonemer) Fonotaks (regler for hvordan lydene kan kombineres til stavelser) Prosodi ( musikalske sidene ved uttalesystemet som rytme og tonegang)

7 Hvorfor er det viktig at lærerstudenter har gode kunnskaper i fonologi?
Grunnleggende lese- og skriveopplæring Stimulere barns språkutvikling Oppdage talevansker Norsk som andrespråk Utforsking av språkvarianter

8 Er språlydene det samme som ”uttalen av bokstavene”
Absolutt IKKE! Hva slags forhold er det mellom tale- og skriftspråket?

9 Hvordan er forholdet mellom grafem(bokstavtegn) og fonem (språklyd) i disse eksemplene:

10 Taleorganene

11 Vokalfirkanten Vokalfirkanten er et system for å beskrive vokalene ut fra tungas høyeste punkt ved uttalen

12 Vokalsystemet i norsk

13 Norsk har ingen offisiell uttalenorm

14 Sammenlikning av vokalsystemet i norsk og serbisk/bosnisk/kroatisk

15 Hva er typisk norsk? Karakteristisk for vokalsystemet i norsk i forhold til mange andre språk er: Mange vokalfonemer En sterk konsentrasjon av vokaler i det trange fremre hjørnet av vokalfirkanten Flere rundete fremre vokaler i tillegg til de urundete Ordskillende forskjell mellom lange og korte vokaler

16 Diftonger

17 Konsonantene (i østnorsk)

18 Konsonantene (fra Språkets mønstre)

19 Typiske trekk ved konsonantuttalen
Typisk for norsk er: aspirerte eksplosjonslyder (plosiver) i tillegg til de uaspirerte mange bakgomlyder (postalveolarer/retroflekser),bl.a. tjukk -l mange friksjonslyder (frikativer), bl.a kj-lyden

20 IPA-tegn for noen konsonanter


Laste ned ppt "Fonologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google