Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skreddersøm for ildsjeler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skreddersøm for ildsjeler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skreddersøm for ildsjeler
Erfaringer fra 30 studiepoeng videreutdanning: Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige Grunnlegger og ildsjel: Kristin Andresen Soldal, Høgskolen i Bergen Inger Helen Midtgård, Høgskolen i Bergen Berit Bareksten, Høgskolen i Bergen Sigrid M. Hødnebø, Universitetet i Agder Elisabeth Bania, Universitetet i Tromsø/ Høgskolen i Bergen Anders Midtsundstad, Kompetansetjenesten Aktiv Ung/ Høgskolen i Bergen .

2 Innhold i presentasjonen:
Hvorfor? Bakteppe for videreutdanning Hvem er studentene? Hvordan organiseres utdanningen? Hva har vi oppnådd?

3 Hvorfor? Bakteppe for videreutdanningen
Støttekontakt og avlastning lovpålagt hjelp fra 1993, bygger på vedtak Meningsfull fritid, aktivitet og sosialt samvær Fritid ->deltakelse->inkludering ->livskvalitet Økende anerkjennelse av frivillig sektor

4 Grunnlag for tiltakene:
Mottakere er mennesker som er marginalisert /utestengt fra aktivitet i fellesskap med andre, trenger bistand til deltakelse Hjelperne Utfører oppdraget få timer per uke. Lav lønn per time Vanligvis ikke krav om utdanning Mest brukt, minst forsket på

5 Brukerne av tjenestene er: Mennesker med: - utviklingshemming,
Mottakere av hjelp Brukerne av tjenestene er: Mennesker med: - utviklingshemming, - psykiske lidelser, - rusproblem, andre funksjonshemminger, demens etc , - barn og unge med behov for psykososial støtte

6 Den tredelte løsningen støttekontakt
En – til en. Tradisjonell løsning Aktivitetsgruppe: fokus felles interesser Individuelt tilbud i samarbeid med frivillig organisasjon Eks. Fritid med bistand

7 Manglende iverksatte vedtak Manglende informasjon om tiltaket
Helsetilsynet 2007: Store mangler i mer enn 50 % av kommunene mht til støttekontakt – og avlastningstjenesten: Manglende iverksatte vedtak Manglende informasjon om tiltaket Manglende opplæring underveis Manglende rutiner i f.t. oppfølging og veiledning Stortingsmelding 40 Fylkesmannenes undersøkelse

8 Helsedirektoratets satsing
Faglige nettverk for fagpersoner som arbeider med tilrettelegging for kultur og fritidsdeltakelse, eks Fritid med Bistand Erfaringsdeling: Videreutdanningen: per år fra 2006 Nettbasert opplæringsprogram for hjelpere:

9 Hvem er studentene: Erfarne ”ildsjeler”: sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger, sykepleiere, pedagoger m.m : per år : per år 60% har minst en vid.utdanning fra før Rekruttert fra hele Norge, små og store kommuner Overvekt kvinner, gj. snitt i 40-årene

10 Kjennetegn ved studentene
Arbeider ved siden av studiene i kommunenes sosial-helsetjeneste, barnevern, rusomsorg, frivillig sektor med Arbeider med tilrettelegging av fritid for mennesker som er marginalisert pga funksjonshemming eller psykososiale problemer

11 To studenttyper (Bliksvær & Gjertsen 2007)
Hverdagssliteren Jobber alene i sin kommune, på utkikk etter praktiske løsninger Ildsjelen Behov for teoretisering og faglig påfyll

12 Studiesteder i 2013 Høgskolen i Bergen: Bergen Universitetet i Agder: Oslo

13 Høgskolen i Bergen faglig ansvarlig, lokale koordinatorer
Tre samlinger på ett år, totalt ti dager Tilsammen åtte arbeidskrav må være bestått Veksling mellom teori og refleksjon over praksis Aktiv bruk av innspilte DVD-er Stor vekt på prosjektarbeid og bedre praksis i kommunene Årlig erfaringskonferanse; Fri tid for alle

14 Mål for videreutdanning:
- Bedre tjenestetilbud til brukere - Gi tilbud til flest mulig fagfolk på lokalt nivå - Etablere studie med få samlinger og fleksible, IKT-baserte underv.former - Stimulere til at studentene * bygger kompetanse og nettverk * utveksler erfaringer og refleksjon * bedrer praksis basert på faglig kunnskap

15 Faglig innhold Velferdspolitikk
Tiltak og tjenester individuelt og kollektivt Organisering, prosjektmetodikk Rekruttering, opplæring Veiledning Valgfri hjemmeeksamen: Fordypningsoppgave eller prosjektsøknad

16 Aktiv bruk av studiestøttesystemet It’s learning gjennom hele studiet
Skape nærvær og tilhørighet gjennom lokale og felles klasserom

17 Spesialinnspilte forelesninger på DVD - Teoretiske korte forelesninger - Praktiske eksempler, metoder

18 Dramatisering av utfordrende situasjoner:

19 Utfordrende situasjoner i veiledning:

20 Hva har vi oppnådd? Anerkjenning av sosialarbeidere og andre i forhold til tradisjonelt lite verdsatte oppgaver Skreddersøm av studiet ved at den enkelte kan knytte åtte arbeidskrav til sin egen hverdag 2 av 3 studenter har startet/planlegger prosjekt som resultat av utdanningen Endringer i kommuner som har hatt studenter! Flere kommuner krever videreutdanningen ved ansettelse, ( for eks Askøy og Storfjord)

21 Referanser og nettsteder

22 Noen aktuelle referanser:
Bliksvær, T & Gjertsen, H: Kompetanseløft for støttekontaktordningen. Evaluering av videreutdanningen i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. Nordlandsforskning NF-rapport 7/2007 Bache, C. C og Hødnebø, S.M: Dramatisering av utfordrende situasjoner for veiledere. Veiledernettverket i Agder Årbok 2007 Helsetilsynet, landsomfattende tilsyn med støttekontakt og avlastning etter sosialtjenesteloven rapport 4/2008 Sammen med andre – Nye veier i støttekontakttjenesten. Sosial- og helsedirektoratet 2007 St.meld 40 ( ): Nedbygging av funksjonshemmende barrierer St.meld nr 39 ( ): Frivillighet for alle


Laste ned ppt "Skreddersøm for ildsjeler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google