Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Classification: Internal Status: Draft TV Konferanse SAFE Sokkel & Lederne Sokkel Gruppearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Classification: Internal Status: Draft TV Konferanse SAFE Sokkel & Lederne Sokkel Gruppearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Classification: Internal Status: Draft TV Konferanse SAFE Sokkel & Lederne Sokkel Gruppearbeid

2 2 Oppgavene: 1.Bli kjent – Viktig å bygge nettverk 2.Diskutere hva som skal til for å motivere til å la seg velge til VO/TV 3.Diskuterer lokale samarbeidsstrategier 4.Diskutere hvilke hjelp og støtte som ønskes fra AU i SAFE Sokkel og Lederne Sokkel

3 3 1. Nettverk • Viktig å bygge nytt nettverk altså utvide eksisterende, da det er like viktig å vedlikeholde nåværende nettverk. • Konkrete tiltak – Klubbkontoret sender ut oppdatert liste over TV på alle installasjoner, landanlegg og kontorsteder • Forpleining; kjipt, vanskelig for å få fri, veldig klokkestyrt • Få på plass TV på alle skift • Synliggjøre: Info tavle, fagforeningsblogg (facebook) • Kalle inn de som var TV, men nå er flyttet, til årsmøter. Viktig å opprettholde nettverket og være mentor for nye • Egen teamsite for logging av avvik • Oppdaterte lister over TV på hver plattform på nettsiden

4 4 2 Motivasjon • Minst 1 besøk av heltidsTV i løpet av året på installasjonene • Nettverksmøte med klubbkontor og/eller andre installasjoner • Synliggjør TV og VO arbeid hos kollegaer og leder ved f. eks opplyse om aksept for TV/VO arbeid i løpet av dagen på morgenmøter. • Medlemsinfo/-møter i arbeidstiden, f. eks 15 min før/etter kaffipausen • Ukeplan/ hva heltidsTV arbeider med, datoer for styremøter, SU, evt. Saker på agendaen, sendes ut til alle TV • Forslag til presisering i arbeidsinstruks om tid til VO/TV arbeid • Skiftvise samlinger for VO/TV • Robust bemanning • Gjøre TV/VO arbeid attraktiv med samlinger og kursing. Støtte til de Hovedstillitsvalgte med samlinger, kurs…

5 5 2 Motivasjon • Valg på TV/VO –VO = 5 dager kurs –TV = uten lønn? • Definere oppgaver til TV • Bruke videokonferanse mer regelmessig, formalisere eks. annen hvert tur – Logget på med AU Safe • Medlemsmøter • Aktivisere medlemmene med enkle spørsmål JA/NEI på infomail som er linket til SAFE hjemmeside. IT løsninger som aktiviserer medlemmene • TV-kurs på Rhodos på opprettholdes • Vervekampanje opprettholdes • Fare for outsourcing

6 6 3. Samarbeid • Samarbeid: • Egne kontorfasiliteter (HVO/TV kontor) • Formøter/møter for TV en gang pr. tur • Samarbeide med andre foreninger der vi kan • Åpen samarbeidsform mellom alle fagforeninger (også IE) • Diskutere lokale samarbeidsstrategier • Avtalen mellom SAFE og Lederne • Bruke lokalt AU

7 7 3. Samarbeid • Ikke sende ut negativ omtale om andre fagforeninger • Ros til AU for innsatsen som de har lagt i denne prosessen, og samarbeidet mellom SAFE og Lederne • SAFE legger seg inn i Facebook • Opplæring av VO/TV (alle foreninger) • Formøter før BU/AMU

8 8 4. AU SAFE Sokkel • Viktig at alle henvendelser fra havet blir besvart/respondert • Få folk ut på plattformene for info møter, vil gi et løft • Holde kontakt med Hovedkontakten • Bedre samordning mellom feltene • Hjelpe oss til å drive etter den nye modellen, ikke som før • Verifisere at vi er på rett vei • Bruk av IO som møtearena mellom sentralt TV og de ute


Laste ned ppt "Classification: Internal Status: Draft TV Konferanse SAFE Sokkel & Lederne Sokkel Gruppearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google