Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

no/it/article23 0311.ece. 1. år er det mest kritiske -? Flest slutter da Mange har problemer med overgangen fra vgs. til høyskole, trenger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "no/it/article23 0311.ece. 1. år er det mest kritiske -? Flest slutter da Mange har problemer med overgangen fra vgs. til høyskole, trenger."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.tu. no/it/article23 0311.ece

2 1. år er det mest kritiske -? Flest slutter da Mange har problemer med overgangen fra vgs. til høyskole, trenger mer struktur –får for mye?? frihet uten at de tar ansvar –gjelder antagelig spesielt de svake / mindre motiverte studentene Behovet for å bli sett. Viktig for motivasjon og hjelp. 2. og 3. år, med ofte mindre grupper, går greiere. Det klassiske dilemmaet: Full frihet Struktur (og tvang??) bare negativt eller synes stud. dette er bra?

3 Løsning ???

4 Eller denne (hard, men med en myk side)

5 Forslag – arbeidsdagen: ha fullstendig timeplan (helst også nettet), hvor 8- 16 er dekket mand-fredag, med komb. av forelesninger, øvelser og eget/gruppearbeide. Ikke nødvendigvis at stud. må jobbe akkurat med det som står på planen, men synliggjør at krever full tid av dem. forelesere / studasser bør gå rundt og snakke mer med stud. når de sitter og jobber hele dager dedikert til fag, på timeplanen, muligens med forelesning tidlig og innlevering sent på dagen. Igjen: foreleser gå rundt? mer obligatorisk oppmøte??? 20% karakter ut fra aktivitet?? trenger mer ressurser til 1. klasse.

6 Forslag – innleveringer og faglig/sosialt Mer konkrete oppgaver, slik at stud. forstår konkret hva de skal gjøre ? Mest mulig realistiske oppgaver Mer krav om tilstedeværelse (eller via innlev.) Vi må ha tid til å følge opp innleveringene! Bidra til OpenSource (eller annet kontinuerlig)?? Besøk fra bedrifter, besøk til bedrifter, vise sammenhengen med framtidig jobb Samling f.eks. 1 fredag / mnd. (kl. 14??) for hvert programområde, med litt sosialt / mat.

7 Forslag – samordning mellom fag / forelesere Mer felles metodikk for prosjekter (både prosess og produkt) Scrum, XP m.m. som felles arbeidsmetode for flere fag? Se på næringslivssertifisering – kan noe av det inngå i studiet? – bl.a. motivasjon. Felles strategi mht. PC-(mis)bruk i timene? Felles strategi mht. overholdelse av innleveringsfrister?

8 Ansvarsfordeling Samle lærerne med ansvar for et gitt semester og trinn for felles semester-planlegging. Hjelpe hverandre mer / gå på hverandres forelesn.? Kontaktperson / hovedansv / koordinator pr. år, evt. pr. semester (dersom ikke studielederne har tid til denne samordningen) og/eller programansvarlig pr. studium. EB, forslag etter gruppearbeidet: Undersøke mer i detalj hva som skjer med stud. (både de som blir og de som slutter) – vi trenger mer enn synsing!


Laste ned ppt "no/it/article23 0311.ece. 1. år er det mest kritiske -? Flest slutter da Mange har problemer med overgangen fra vgs. til høyskole, trenger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google