Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling ALF – drift og rutiner ved Lars-Andreas Wikbo Line Nordgård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling ALF – drift og rutiner ved Lars-Andreas Wikbo Line Nordgård."— Utskrift av presentasjonen:

1 FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling ALF – drift og rutiner ved Lars-Andreas Wikbo Line Nordgård

2

3

4 UiO forsker nå på el.meld PLO/fastleger

5

6 Viktige erfaringer Superbrukermetodikk (hver avdeling/enhet har meldingsansvarlig)  Varierende oppfølging/opplæring videre D-nummer Forespørsel ANNEN HENVENDELSE bør brukes fra lege Spl bør skrive navnet sitt/tlf.nr inne i meldingene Arbeidsrutiner må endres Retningslinjer for bruk av meldinger/responstid Vedlikeholdsrutiner  holde info i journalen oppdatert Meldingsovervåkning/avvikshåndtering

7 Stabil drifting av de elektroniske systemene –Avhengig av til enhver tid tilgjengelig pasientinformasjon Gode systemer for meldingsovervåkning, avvikshåndtering og oppfølging –Dersom en ikke stoler på systemene, vil det heller ikke ha nytteverdi fordi arbeidsrutinene ikke endres Mest kritiske suksessfaktorer:

8 Kartlegging – Bakgrunn/ Gjennomføring På oppdag fra Helsedirektoratet Gjennomført 2009/2010 Antatte problem Gjennomføring: –To deler Legekontor som benyttet seg av ebXML/ PKI Legekontor som fikk besøk for implementering av ebXML/ PKI –Besvart av kontorpersonalet På legekontoret På telefon Mange svakheter ble løst av HN-IKT

9 Presentasjon av kartlegging Sikkerhet Programvare Rutiner Feilhåndtering Opplæring

10 Sikkerhet Backup, antivirus m.m –Gode rutiner Håndteres stort sett av kommunenes IT-drift eller ekstern IT- drift

11 Rutiner

12 Alle har automatisk meldingsutveksling Alle kjører denne flere ganger pr. time Svakheter vi vet er i dag: –Må være pålogget Dips Communicator for at meldingsutveksling skal gå Glemmer å slå på maskinen Glemmer å logge seg på Dips Communicator –Løses med å kjøre dette som en tjeneste på server Glemmer å starte connecten/XML-parse –Oppdateringer av EDI-Broker/ EDI Gateway glemmes

13 Feilhåndtering

14 Generelt gode rutiner på feilhåndtering Vanskelig å tyde feilene på de som er feilet/ avvist m.m Avhengig av EPJ-leverandørs support Tar tid

15 Opplæring Ønsker opplæring –Hva tilbyr leverandørene? –Hvordan er kompetanseoverføringen på legekontorene?

16 Normen Samling krav og retningslinjer for Helse -, omsorgs- og sosialsektoren. Bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet hos den enkelte virksomhet og i sektoren generelt –Forpliktet til å følge normen gjennom avtale med Norsk Helsenett –Veileder – 3.2.8 – Elektronisk meldingsformidling Krav til å følge opp avvik http://www.helsedirektoratet.no/normen/legekontor/ http://www.helsedirektoratet.no/normen/veiledere/veileder_lege kontor_663034

17 Konklusjon Skape en forståelse hos legekontorene at disse rutinene er viktige Mye kan løses ved kompetanseoverføring på legekontoret Outsource drift og vedlikehold av EDI? Innspill? Forslag?

18 Lars- Andreas Wikbo wikbo@hnikt.no Tlf: 761 66091 Line Nordgård line.nordgard@tromso.kommune.no line.nordgard@tromso.kommune.no Tlf: 777 90 199/488 67 453


Laste ned ppt "FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling ALF – drift og rutiner ved Lars-Andreas Wikbo Line Nordgård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google