Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktive klubber Klubbstyrekurs for vgo, Lyngørporten 19. februar 2010 Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktive klubber Klubbstyrekurs for vgo, Lyngørporten 19. februar 2010 Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktive klubber Klubbstyrekurs for vgo, Lyngørporten 19. februar 2010 Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

2 •Vedtekter •Klubbleders rolle •Praktiske tips til aktivt klubbarbeid •Samarbeid lokallag og klubber i vgs •Praktisk oppgave Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

3 Vedtekter •Klubben skal være en møteplass der alle medlemmer har direkte innvirkning på de politiske prosessene og på valg av tillitsvalgte. Ordinære valgmøter avholdes hvert år innen 15. mai. Valg gjelder normalt i 2 år. •Det skal velges tillitsvalgt på alle arbeidsplasser. I tillegg kan det også velges varatillitsvalgt og klubbstyre. Klubbstyret er klubbens utøvende myndighet og handler med ansvar overfor klubben. Der det ikke er valgt klubbstyre, ivaretar den tillitsvalgte disse fullmaktene. •Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, ev. klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

4 Klubbleders rolle – fra Grimstad •Planlegge og holde klubbmøter: For å få frikjøp som klubbleder må du avholde minst 3 klubbmøter pr. semester. Du vil motta et skjema fra lokallaget, og dette skal du bruke til å lage en møteplan for klubbmøter. Møteplanen skal sendes til lokallaget. Klubbleder skal sende inn referat fra klubbmøtene til lokallaget. Fint om dere også sender inn referat fra drøftingsmøtene. Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

5 Klubbleders rolle – fra Grimstad •Styremøter i lokallaget: På styremøtene våre går vi gjennom alle klubbmøtereferater vi har fått inn i de aktuelle periodene. På hjemmesiden til Utdanningsforbundet Grimstad kan du finne et skjema hvor du kan komme med innspill i forkant av styremøter. Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

6 Klubbleders rolle – fra Grimstad •Oppdatering: Les Forbundsnytt, Utdanning og nettsidene og hold deg godt oppdatert på bl.a. vedtak, politikk og kurs- og konferansetilbud fra forbundet. Den viktigste markedsføringen av Utdanningsforbundet er å informere medlemmene om hva vi gjør og oppnår. Husk at du som klubbleder er Utdanningsforbundets ambassadør på din arbeidsplass! Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

7 Klubbleders rolle – fra Grimstad •Verve medlemmer: Dersom det er kommet nye ansatte på arbeidsplassen, håper vi du klarer å verve medlemmet til Utdanningsforbundet. Medlemsmeldinger ligger i permen, og kan også lastes ned fra Utdanningsforbundet nettside. Innmeldingen sendes sentralt. Husk underskrift! Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

8 Klubbleders rolle – fra Grimstad •Endringer for enkeltmedlemmer: Det er viktig at medlemsregisteret er så oppdatert som mulig. Dere må gå inn og registrere medlemsendringer på Utdanningsforbundets nettside. Medlemmene bør oppfordres til å logge seg inn og gjøre nødvendige endringer selv. Husk at inn- og utmeldinger må ha underskrift! Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

9 Klubbleders rolle – fra Grimstad •Bevertning på klubbmøter: Årsmøter i Utdanningsforbundet Grimstad har vedtatt at klubbene kan bruke inntil kr. 100,- pr. medlem pr. skoleår til bevertning på klubbmøtene. Regning sendes Utdanningsforbundet Grimstad, og påfør hva regningen gjelder. Husk å sende med kvitteringer. Skjema for samleregning ligger på vår nettside under ”Diverse dokumenter”. Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

10 Klubbleders rolle – fra Grimstad •Utdanningsforbundets nettbutikk: Medlemmer kan kjøpe ulike profileringsprodukter selv gjennom nettbutikken. •Utdanningsforbundets medlemsfordeler: Utdanningsforbundet har forhandlet fram ulike avtaler for medlemmene. Gjør disse kjent, her kan det være en del å spare. Informasjon om dette finner dere på Utdanningsforbundets nettside. Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

11 Klubbleders rolle – fra Grimstad •Telefonlister: Dere må lage egne lister hvor dere har navn på medlemmer, telefonnumre og e-postadresser. •E-postadresser / mobilnummer: Send oss beskjed om e-postadresser hvis du får nye. Det letter mye arbeid. Gi oss også beskjed om mobilnummeret ditt dersom du ikke har gjort det. Disse opplysningene sendes til både lokallagsleder og hovedtillitsvalgt på deres e-post. Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

12 Klubbleders rolle – fra Grimstad •Tema på medlemsmøter: Styret tar i mot innspill fra medlemmene på forslag til tema på medlemsmøter. Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

13 Klubbens oppgaver •72.1Klubben skal være en møteplass der alle medlemmer har direkte innvirkning på de politiske prosessene og på valg av tillitsvalgte. •72.2Medlemmene av klubben skal gi den tillitsvalgte / klubbstyret råd i de sakene klubben får seg forelagt. •72.3Klubben skal behandle saker som legges fram i samsvar med vedtektene. Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

14 Forberedelse til klubbmøte •Sett opp en møteplan, tydelig tidsramme –Be om å få tid i fellestiden (medbestemmelsessaker ol) •Klar målsetning for møtet/saksliste helst en uke før •Medlemmer bør ha anledning til å komme med saker i forkant •Innledning til sakene –Her kan man godt aktivisere flere medlemmer i klubben i forhold til å legge frem saker. •Forslag til vedtak •Oppfølging av vedtak, ansvarsfordeling •Oppgavefordeling: møteleder, referent og lignende •Motivering for møtet –Be om å få informere om møtet i felles infotid –Noe å bite i kan motivere til større fremmøte Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

15 Møteform/organisering •Debatt •Kort innledning, hovedvekt på debatt •Idédugnad •Informasjonsmøte •Høringsmøte Det må føres referat, slik at man kan holde oversikt over vedtak klubben gjør. Send kopi til medlemmene og til lokallagsstyret. Ta opp som sak på neste møte ”godkjenning av referat” Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

16 Andre praktiske råd og tips •Viktig med godt samarbeid med arbeidsgiver. Ledermedlemmer bør også delta på klubbmøter, men ikke delta når medbestemmelsessaker drøftes •Viktig å stille krav til medlemmene. Ta opp egen sak som går på forventninger og rolleavklaringer •Være løsningsorienterte og tenke positivt •Temaklubbmøter, på tvers av klubbene? •Invitere medlemmer fra lokallags - og fylkesstyre •Diskutere informasjonsrutiner, slik at medlemmene kan holde seg oppdaterte •Viktig at medlemmene ser resultater av det de er med på •Øke kunnskap om hvorfor klubbarbeid er viktig Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

17 Idébank til tema •Arbeidsmiljø (internkontroll, medarbeidersamtaler, tilpasset arbeid) •Aktuelle saker fra arbeidsplassen: feks. time/fagfordeling, omorganisering •Arbeidstidavtalen •Etterutdanning/kompetanseheving •Fagforeningsbevissthet •Forhandlinger, lønn •Klubben sitt syn på drøftingsmøter •Krav og forventninger til medlemmer og tillitsvalgte/klubbleder (om ulike roller) •Likestilling •Lov- og avtaleverk •Lokale saker •Organisasjonspolitikk, høringer •Overgangene i utdanningssystemet NB! Personalsaker skal ikke •Pensjonsspørsmål tas opp i klubbmøter! •Pedagogikk •Rekruttering til verv •Økonomi/budsjett •Yrkesetikk Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

18 Samarbeid lokallag og vgs •Vgs må være representert i lokallagsstyret •Invitere lokallagsstyret til klubbmøter •Tillitsvalgte bør delta på lokallagets kurs •Melde saker til lokallagsstyret •Sende aktuelle saker til lokallaget som kan legges ut på nettsiden •Oppmøte på medlemsaktiviteter Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland

19 Praktisk oppgave for klubbstyret •Velg ut 5 aksjonspunkter fra presentasjonen som dere vil jobbe videre med i egen klubb Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland


Laste ned ppt "Aktive klubber Klubbstyrekurs for vgo, Lyngørporten 19. februar 2010 Aktive klubber, Anne Kirsten L Galteland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google