Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nesodden Tennisklubb Mandat/ramme for halldriftskomitè (arbeidsgruppe) Mandat, ramme og retningslinjer vil kunne endres og utvides frem til hallen står.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nesodden Tennisklubb Mandat/ramme for halldriftskomitè (arbeidsgruppe) Mandat, ramme og retningslinjer vil kunne endres og utvides frem til hallen står."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nesodden Tennisklubb Mandat/ramme for halldriftskomitè (arbeidsgruppe) Mandat, ramme og retningslinjer vil kunne endres og utvides frem til hallen står ferdig og hallprosjektet avsluttes v.1.0 / 10.09.12

2  Komitèen skal sikre og levere en bærekraftig, konkret og gjennomførbar driftsmodell, både i forhold til inntektssiden og kostnadssiden. Se egen matrise.  Dvs. at driftsmodellen må sikre forsvarlig drift til beste for medlemmene og NTK sin likviditet i tråd med Norges idrettsforbunds krav og andre interessenters krav (eks. bank/kommune).  Komitèen må utarbeide en aktivitets/fremdriftsplan for å sikre gjennomføring med fordeling av oppgaver med klare frister. Både for oppgaver komitèen utfører og hvor andre i NTK/styret må være utførende og ansvarlig.  Komitèen har ikke beslutningsmyndighet. Mandat halldriftskomitè (arbeidsgruppe) del 1 av 2

3  Hovedprioritet inneværende år er å sikre betalbare timer i tennishallen og klargjøre prismodellen for betaling og fordeling av halltimer.  Utleie/prismodellen må sikre differensiering mellom medlemmer og ikke medlemmer  Modellen skal være klar innen 01.11.12 for godkjenning av styret i NTK (evt. ekstra ordinært årsmøte).  Tilbud/salg av timer til medlemmer ønskes avklart i 2012 og sluttført innen 01.02.2013. Om mulig med forhåndsbetaling.  Medlemmene må involveres, spørreundersøkelse, medlemsmøte og ekstra ordinært årsmøte er mulige tiltak Mandat halldriftskomitè (arbeidsgruppe) del 1 av 2

4  Turneringsaktiviteter, tennisskoler og betalbare inneaktiviteter må avklares i forhold til timefordeling. Må konkretiseres Q1 2013, men klargjøres i 2012 og da spesielt i forhold til tilsetting trener/trenerteam etc.  Utleieavtaler og dialog med andre interessenter til leie av halltimer må følges opp, viktig for å sikre utleiedekning i hallen. Tennis skal ha 1. pri.  Eks. andre særidretter, skoler og foreninger/lag. Steinerskolen er interessert.  Kiosk/automatsalg, pro-shop etc. Avklart Q1 2013.  Sponsormodell klar Q1 2013 – sluttføre avtaler Q2 2013 Inntektsbringende aktiviteter og tiltak som må prioriteres i 2013

5  Tiltak og konkrete forslag for å sikre minst mulig administrasjon og driftskostnader  Eks. sikre avtale om «gratis» vaktmester/vakt  Avtale med videregående (kommune/fylket) eller andre?  Automatisering av booking og tilgang til hallen inkl.lys/strømstyring, må utredes og kartlegges.  Senserio løsning for booking av baner er i pilot.  Andre forhold relatert til drift/vedlikehold og oppfølging av hallen? Kostnadsreduserende tiltak

6  Hvis vi tar for oss bærekraftig utvikling, så vil det i NTK sammenheng sies å være: «En utvikling som imøtekommer dagens medlemsbehov uten å forringe mulighetene for kommende medlemmers behov» Definisjon av bærekraftig


Laste ned ppt "Nesodden Tennisklubb Mandat/ramme for halldriftskomitè (arbeidsgruppe) Mandat, ramme og retningslinjer vil kunne endres og utvides frem til hallen står."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google