Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i interkommunalt samarbeid Øyer 24. Oktober 2012 Arne Leite.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i interkommunalt samarbeid Øyer 24. Oktober 2012 Arne Leite."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i interkommunalt samarbeid Øyer 24. Oktober 2012 Arne Leite

2 Kort om meg…. Leder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sør-Aurdal NHF-tillitsvalgt gjennom mange år. Økonom og gardbruker Kommunestyrerepresentant for SP Styremedlem Valdres lokalmedisinske senter

3 Dagens tema Samhandlingsreformen og interkommunalt samarbeid Valdres Lokalmedisinske senter (VLMS) – praktisk eksempel. Kommunale råd og interkommunalt samarbeid – brukermedvirkning.

4 Samhandlingsreformen Nye oppgaver for kommunene –Utskrivningsklare pasienter –Behandling før evnt. innleggelse –Rehabilitering –Forebygging –Øyeblikkelig hjelp – 2016 I stor grad et økonomisk fokus… Og stor usikkerhet. - Brukerfokus? Nødvendig med handling…

5 VLMS Vår 2011 – forprosjekt VLMS – Nord-Aurdal. KS vedtak i juni – invitasjon til andre kommuner om medeierskap. 6 kommuner totalt. Vedtak om interkommunalt samarbeid med Nord-Aurdal som vertskommune, 6 kommuner. –Eiendomsselskap for utbygging/eierskap. –Modell for kostnadsfordeling og drift – Verstkommunesamarbeid. »Ble behandlet av kommunale råd!

6 VLMS Eiendom IKS 10 intermediærsenger – 4 rehabilitering. 30 sykehjemsplasser Sykehus Innlandet – fødetilbud, dialyse mm Oppland Fylkeskommune. Private Langsiktige leieavtaler – 15 år. –Representantskap - 6 ordførere –Styre – 5 medlemmer

7

8 Utfordringer - Brukermedvirkning Flere beslutningstakere – vertskommunen får delegert myndighet. »NB: Ikke av prinsipiell karakter. »Folkevalgte organ i vertskommunen kan ikke overstyre egen rådmann i saker som er tildelegert fra samarbeidskommunene. »Økonomi…. Nå frem med innspill…? Nye oppgaver for kommunene…. Ny situasjon for oss brukere….

9 Rådenes rolle interkommunalt Gir råd/uttalelser til sitt kommunestyre. –NB: Ansvarsforhold. God erfaring med møter for alle rådene i Valdres! –Kan samkjøre vedtak og diskutere problemstillinger som gjelder hele regionen. Påvirke der beslutninger tas! Kunnskap –Mye nytt for alle. –Behov for skolering!

10 Rådenes rolle… Begynner å fungere godt, og både administrasjon og politiske miljø mer bevisste på rådet… »Men: Kan være vanskelig å få oppnevnt kandidater! Kommunale råd trolig en av nøklene til fremtidig god brukermedvirkning i interkommunal sammenheng.

11 VISJON FRISKERE I VALDRES VERDIGRUNNLAG Framtidsretta Nært Trygt KJENNETEGN PÅ SAMARBEID Innbyggerfokus Romslighet Langsiktighet Forpliktelser Modighet Begeistring


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i interkommunalt samarbeid Øyer 24. Oktober 2012 Arne Leite."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google