Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drøfting av 110-Innlandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drøfting av 110-Innlandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drøfting av 110-Innlandet
Bemanning, organisering. Referanser : Fakta fra Ålesund, Moss og Trondheim.

2 Oppgave gitt på møte den 09.02.11.
Ledere av 110-sentralene analyserer behov: Fokus på antall operatører og bemanning Skille på behov i forhold til basistjenester og tilleggstjenester Innhente referanser fra andre sentraler på samme størrelse Ålesund – Sør-Trøndelag - Moss

3 Ålesund 110 250000 innbyggere 36 kommuner 85 brannstasjoner
3 mann -12 t turnus 2 på natt 1 Leder 110 1 tekniker 15 operatører 3 operatørplasser 1000 ABA kunder 1300 kunder T-alarmer Sikringsradio –Oppdrettsanlegg Inntekter fra alarmkunder går til sentralen. Kr abonnementsavgift pr år. 33,20 kr /innbygger i 2010.

4 Sør Trøndelag 110 320000 innbyggere 24 kommuner 36 brannstasjoner
1 daglig leder 1 tekniker 1 fagansvarlig alarm/marked 15 operatører a 12 t skift -5 uker turnus. 3 på dagtid til kl 1 vaktleder + operatør 2 på natt 2 ved ferie, m.v.(–bruk av leder/tekniker.) 4 operatørplasser Alarminntekter går til IKS –Trøndelag. 50/50

5 ABØ - 110 396000 innbyggere 18 kommuner 23 brannstasjoner
1 daglig leder 1 operativ leder 2 teknikere 1 adm. økonomi 1 fagleder alarm 15 operatører a 3 lag minimum 2 på vakt 6000 utvarslinger 2000 ABA kunder (12,6 mill) 28% tilfaller ABØ 40,35 kr/innbygger

6 Sammenstilling –trafikkgrunnlag …ikke ferdig..

7 Tjenester på 110-Innlandet
Basistjenester: Nødmeldinger 110 Aksjonssamband – samhandle med andre nødetater, m.v. Loggføring, rapporter, ressursoversikt og rekvirering, m.v. Brannalarmer fra alle typer bygg som er ønsket av brannsjefene. Heisalarm Bakkekontakt for skogbrannovervåking. Utvarsling av FIG via UMS (statlig forsterkningsressurs) Formidling av diverse vakt/servicetelefoner for kommuner Testalarmer til brannvesen i henhold sentrale krav. Følge opp vaktplaner, varslingslister, m.v. fra brannsjefene Tilleggstjenester: Trygghetsalarmer Sikringsradioer UMS varsling til industrivern

8 Viktig avklaringer: Administrering av personell, alarmkunder og fordeling av salgsinntekter. Ressurser til personaladministrasjon Lønninger, ferie, fravær, administrering av personalpolitikk, m.v. Hva skal/må utføres av leder ? – hva skal/kan kjøpes ? Ressurser til administrering av alarmkunder Kontrakter, kundeoversikt, fakturering, m.v. Kontaktpersoner, tiltak, feilretting, testing, m.v. Hva skal utføres av brannvesenet ? Hva skal utføres av 110-sentralen ? Salg og markedsføring

9 Forslag Organisering 110-Innlandet

10 Andre krav ... 4 operatørplasser Teknisk plattform
Telelinjer, strøm, kjøling, –redundans… F-04 Arealer kontrollrom, teknisk rom, sosiale rom, møterom, stabsrom. Kontorplasser for ansatte i tillegg til operatørene.

11 Bemanning i forhold basistjenester
Bemanningen må ha kapasitet til å avikle ferie, sykefravær, kurs, m.v. innen for den faste bemanningen. - Gå ned på 2 operatører på helg, natt ? Bemanning må dekke opp basistjenestene på en tilfredsstillende måte. Det må forventes en effektiv utnyttelse av bemanningen som innebærer å dekke opp noe ”tilleggstjenester” da det må være fleksibilitet i utførelse av tjenestene. Rene tilleggstjenester som utgjør volum bør skilles ut som egen butikk. Årsverk må stå i forhold til kostnader og inntekter.

12 Fordeling av alarminntekter
Tilknytningsavgift tilfaller 110-sentralen. X % av abbonementsavgiften tilfaller 110-sentralen for å dekke opp ressurser til å arbeide med alarmkunder. X % tilfaller brannvesenet for arbeid med kunden.

13 Fordeling av alarminntekter
Modell I ABA administreres av 110 fullt og helt i samarbeid med brannsjefene. % fordeling 110 og brannvesen ? Modell II Brannsjefene administrer ABA kunder


Laste ned ppt "Drøfting av 110-Innlandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google