Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avoidance Frode Svartdal Okt. 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avoidance Frode Svartdal Okt. 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avoidance Frode Svartdal Okt. 2013

2 Negativ forsterkning Escape
Aversiv situasjon  instrumentell respons fjerner det aversive Hodepine  tar en Aspirin  hodepine forsvinner Instrumentell respons Konsekvens

3 Negativ forsterkning Avoidance
Varsel om aversiv situasjon  instrumentell respons hindrer det aversive Frykter hodepine  slapper av  hodepine inntreffer ikke Forventning, forestilling, antakelse Instrumentell respons Konsekvens

4 BS Når først avolidance-responsen
US Når først avolidance-responsen er etablert, er den veldig persistent

5 Avoidance Veletablert i en rekke studier (dyr, mennesker)
Meget motstandsdyktig mot ekstinksjon Hvorfor? Teoretisk forklaring Tofaktor-teori (Mowrer) Kognitiv teori (Seligman

6 Avoidance Tofaktor-teori
Klassisk betinging: Ubehag, frykt er betinget til en situasjon “Jeg er livredd for å ta ordet i forsamlinger” Operant betinging: Instrumentell respons fjerner ubehaget “Jeg unngår forsamlinger der jeg må ta ordet.”

7 Avoidance – tofaktor-teori
Frykt etableres ved klassisk betinging Snakke i forsamling  fryktreaksjon: BS – BR - US Tanken på å snakke: BS  BR Det å faktisk snakke i forsamling: US  UR Frykt fjernes/reduseres ved operant betinging Forsamling  flukt (ESCAPE) US fjernes Unngå forsamling  unngåelse (AVOIDANCE) BS fjernes Avoidance = escape fra BS!

8 Avoidance – tofaktorteori - problem
Effektiv unngåelse = ekstinksjon av BR BS  BR  Instrumentell respons som hindrer US Effektiv unngåelse = man opplever aldri den faktiske fryktstuasjonen = ekstinksjon av BR = bortfall av avoidance-responsen Ny runde: Man opplever igjen den faktiske fryktsituasjonen  ny avoidance-læring Dvs: Teorien predikerer en syklisk runddans Dette skjer ikke – avoidance-responsen ekstingveres “aldri” BR svekkes Maia, 2012

9 Avoidance – kognitiv teori
Opsjon 1; ”Hvis jeg ikke tar vitamin C”  blir forkjølet Opsjon 2: ”Hvis jeg tar vitamin C”  blir ikke forkjølet Forventning = erfaring  «forsterker» avoidance-responsen = opprettholdes i det uendelige Preferanse bestemmer Seligman & Johnston, 1973

10 Avoidance – moderne teori
«To-faktor» Valens etableres via klassisk betinging Instrumentell atferd etableres via «prediksjonfeil», dvs. forskjellen mellom utfall og forventning Faktisk utfall > forventet: Bedre  styrking av respons Faktisk utfall < forventet: Verre  svekkelse av respons Maia, 2012

11 Kontrafaktisk tenkning
Kontrafaktisk tenkning: Tanker om hva som kunne ha skjedd ”Hadde jeg bare…” OPPOVERSAMMENLIGNING FAKTISK KONTRAFAKTISK Brudd i kjeven NEDOVERSAMMENLIGNING ”Heldigvis…

12 Effekter av kontrafaktisk tenkning
Upward comparison: Utfallet ses i lys av et bedre alternativ Faktum: Fikk D til eksamen (A er kontrafaktisk utfall) Anger: “Hadde jeg bare...” Adaptiv funksjon: Endrer atferd/tenkning til neste gang Downward comparison: Utfallet ses i lys av et verre alternativ Faktum: Fikk D til eksamen (F er kontrafaktisk utfall) Lettelse: “Kunne gått mye verre” Noe som isolert sett ikke er så positivt, blir mer positivt Adaptiv funksjon: Coping

13 Kontrafaktisk tenkning
Hva kunne alternativt ha skjedd? HENDELSE Tid

14 ”Prefaktisk” tenkning
Hva kan jeg gjøre for å unngå noe jeg ikke ønsker? HANDLING Tid

15 ”Belønningsverdi” i det å unngå noe negativt
Noe negativt kan skje Det går bra likevel Hvor ”positivt” er dette?

16

17

18 Unngår å tape 10.000 Vinner

19 Unngåelse (avoidance)
Gjør noe for å unngå at noe negativt skal inntreffe Ta vitamin C  hindre forkjølelse Lære seg atferdsmønstre som hindrer at rygglidelsen kommer tilbake M.a.o.: Vi tenker oss noe negativt som så motiverer til handling – “future counterfactual” Spørsmål (= tema for masteravhandling) Hvor mye av vår atferd er motivert på denne måten? Hvor sterk er denne motivasjonen? I hvilken grad er denne type motivasjon korrigerbar av erfaring/informasjon?

20 Unngåelse (avoidance)
I hvilken grad er denne type motivasjon korrigerbar av erfaring/informasjon? ”Vanlig” belønning: Handling for å oppnå noe  konsekvens Avoidance-belønning: Frykter noe negativt kan skje  handling for å hindre dette  det negative inntreffer ikke Det er relativt lett å fastslå sammenheng mellom handling og konsekvens Det er MYE vanskeligere å fastslå sammenheng mellom handling og konsekvens

21 Litteratur Svartdal, F. (2011). The reward value of near-miss situations. Scandinavian Journal of Psychology, 52, Svartdal, F. & Terum, J.A. (2010). Kontrafaktisk tenkning og avoidance. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse,


Laste ned ppt "Avoidance Frode Svartdal Okt. 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google