Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedelementer i komplekse atferdsavtaler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedelementer i komplekse atferdsavtaler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedelementer i komplekse atferdsavtaler
målsetting lære den enkelte å administrere mest mulig av egen hverdag, gjennom hyppig planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver/gjøremål avtalesystemet skal etablere diskriminativ kontroll over de beskrevne oppgaver/avtaler planlegging og evaluering dette skjer i faste møter med tjenestemottaker tjenestemottaker skal være en aktiv deltaker å møte til - og gjennomføre møtet er tjenestemottakers eget ansvar gjennomføring Tokens/tegn formidles avhengig av om oppgavene er gjennomført i henhold til planen ved mestring kan tokens innveksles i møteforsterker og evt. bonusforsterker

2 Oppgaver skal- oppgaver oppgaver som er forpliktende
kjennetegnes gjerne ved at manglende gjennomføring eller deltagelse fra tjenestemottaker, påvirker andres ”dagsplan” bør-oppgaver oppgaver som primært er viktig for tjenestemottakeren selv kjennetegnes ved at de kan utsettes eller hoppes over fra tid til annen, uten at dette har store konsekvenser for tjenestemottakeren selv eller andre

3 Hovedelementer i komplekse atferdsavtaler
målsetting lære den enkelte å administrere mest mulig av egen hverdag, gjennom hyppig planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver/gjøremål avtalesystemet skal etablere diskriminativ kontroll over de beskrevne oppgaver/avtaler planlegging og evaluering dette skjer i faste møter med tjenestemottaker tjenestemottaker skal være en aktiv deltaker å møte til - og gjennomføre møtet er tjenestemottakers eget ansvar gjennomføring Tokens/tegn formidles avhengig av om oppgavene er gjennomført i henhold til planen ved mestring kan tokens innveksles i møteforsterker og evt. bonusforsterker

4 Oppgaver skal- oppgaver oppgaver som er forpliktende
kjennetegnes gjerne ved at manglende gjennomføring eller deltagelse fra tjenestemottaker, påvirker andres ”dagsplan” bør-oppgaver oppgaver som primært er viktig for tjenestemottakeren selv kjennetegnes ved at de kan utsettes eller hoppes over fra tid til annen, uten at dette har store konsekvenser for tjenestemottakeren selv eller andre

5 Bakgrunn for utvikling av systemet
behov for et system som ikke nødvendigvis krever at nærpersoner er tilstede hele tiden målgrupper som anser tradisjonelle dagsplaner og tegnøkonomisystemer for å være banale behov for et system som er så spennende at det kan bli ”selvforsterkende” (systemet inneholder mange elementer som kan virke som forsterkere) et system som ansvarliggjør tjenestemottaker i større grad

6 Arenaer for atferdsavtaler
Tjenester for personer med utviklingshemming, ofte i bofellesskap med fast personale Psykiatriske avdelinger Poliklinisk psykiatri på distriktspsykiatriske sentra (DPS) Poliklinisk rusbehandling Rusbehandling på institusjoner Familier, i forholdet mellom barn og foreldre

7 Metoden kan anvendes ovenfor:
personer som manipulerer verbalt personer som viser problematferd i nærvær av kravsituasjoner personer som er vanskelig å fysisk veilede/håndlede personer som kan, men ikke vil…

8 Fordeler med komplekse atferdsavtaler
tjenestemottakeren kan påvirke sin egen hverdag tjenestemottakeren må ta konsekvensene av egne valg systemet kan kombinere innlæring av ADL og skolastiske ferdigheter fokus blir satt på mestring/gjennomføring av oppgaver, og fravær av avvik lite inngripende tiltak

9 Fordeler med komplekse atferdsavtaler fts.
tjenestemottaker lærer å følge avtaler, og eventuelt disponere egen tid gjensidig forpliktende avtale/kontrakt, der tjenestemottaker lærer å stole på systemet systemet fungerer uavhengig av hvem som administrerer det systemet har vist seg å være spennende for både personen selv og nærpersoner endring av diskriminativ kontroll kan modifiseres i retning av normaliserte dagsplaner, avtalebok/ filofax/memo

10 Forberedelser tjenesteyterne lager liste over alle sentrale oppgaver/aktiviteter fra tjenestemottakers hverdag, også de oppgaver som tjenestemottaker vanligvis gjennomfører lag en bank med skal og bør oppgaver m/poengskala

11 Forberedelser etabler rutine for møteavholdelse:
- tidspunkt (klokkeslett med varighet) - sted - hyppighet lage avtaleskjema/kontraktformular og registreringsskjema lage forsterkerbank m/poengskala de potensielle forsterkerne kategoriseres som henholdsvis møteforsterker og bonusforsterker avhengig av størrelse og attraktivitet

12 Forberedelser lage et tegnøkonomisystem som passer for tjenestemottaker, dvs. som ”matcher” funksjonsnivå og interesser dersom vedkommende forstår tall, kan poengsystem anvendes alternative tokens kan også anvendes, som for eksempel brikker, ord/bokstaver og puslespill

13 Forberedelser til møte
tjenesteyter tar med møteforsterker fra forsterkerbanken til møtet bonusforsterkerne må klargjøres til møtet tjenesteyter tar avtaleskjema tjenesteyter plukker ut et utvalg bør-oppgaver som tas med til møtet tjenesteyter forbereder forsterkerformidling fra foregående dagsplan

14 Møteavholdelse en avtaleplan gjelder fra ett møte til neste
møtet starter med å evaluere forrige avtaleplan ved mestring/gjennomført avtaleplan i henhold til kontrakten, formidles møteforsterker og evt. bonusforsterker tjenesteyter presenterer møteforsterkerne tjenestemottaker kan velge mellom for neste avtaleplan

15 Møteavholdelse tjenesteyter presenterer skal-oppgaven/ene
tjenesteyter presenterer det utvalg av bør-oppgaver som tjenestemottaker skal velge mellom, og disse skrives inn på avtaleskjema avtaleplanen underskrives av både tjenestemottaker og tjenesteyter hvis fortsatt tid, kan tjenestemottaker benytte resten av møtet til å ta opp aktuelle temaer møtet avsluttes med å ønske tjenestemottaker ”lykke til!”

16 Miljøregler ved atferdsavtaler
atferdsavtalesystemet skal alltid forklares for tjenestemottaker før igangsetting man skal ikke lokke eller true tjenestemottaker til å gjennomføre aktiviteter eller oppgaver dersom tjenestemottaker ikke følger opp avtaler eller oppgaver som er avtalt på planen, skal en ikke kommentere dette noe videre

17 Miljøregler møt presis, og vær nøye med å overholde din del av avtalen
tjenesteyter skal være tilstede, selv om tjenestemottaker ikke møter ved boikotting, forstyrrelser eller problematferd under møtet, skal en følge avtalte regler en god regel er at tjenesteyter avventer til tjenestemottaker fortsetter møtet

18 Viktige fagbegreper ved komplekse atferdsavtaler
positiv forsterkning negativ forsterkning tegnøkonomi -generaliserte betingede forsterkere -terminalforsterker/sluttforsterker diskriminativ kontroll regelstyring prompt fading

19 Fading av komplekse atferdsavtaler
reduser antall møter kort ned tiden på møtene mer fleksibel inngåelse av avtaler (løse opp regelstyringen) bruk av avtalebok

20 Negative erfaringer bom på funksjonsnivå (tiltaket blir for banalt/barnslig eller for vanskelig) vanskelig å ta kontroll over forsterkningsbetingelsene vanskelig å etablere diskriminativ kontroll, dvs. få nærpersoner til å slutte å mase tjenestemottaker mister interessen for bonusforsterkerne tjenestemottaker møter ikke opp på avtalemøte avhengighet av systemet tjenesteyter følger ikke avtalte regler tjenesteyter lager for liten variasjon i bør-oppgaver

21


Laste ned ppt "Hovedelementer i komplekse atferdsavtaler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google