Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cochleaklubben sommertreff

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cochleaklubben sommertreff"— Utskrift av presentasjonen:

1 Cochleaklubben sommertreff
”HVA MED OSS?” 28. juni 2013 Cochleaklubben sommertreff Geir Dager Hege og Geir

2 ”Hva med oss?” Inspirerende kurs for par og enslige som har barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Geir

3 ”Hva med oss?” Landsdekkede prosjekt startet i 2002 av Modum Bads samlivssenter med støtte fra Barne- og Familiedepartementet. Fra 2005 ble det et varig program underlagt Bufetat. Gjennomføres av familievernet. I alle fem regioner. Hege Det må imidlertid være lov å si at ”Hva med oss?”-prosjektet ble ganske vellykket. (klikk) Som en konsekvens av dette, ble prosjektet fra 2005 omgjort til et varig program underlagt BUFETAT. BUFETAT er Barn- ungdoms- og familiedirektoratets (BUFDir) forlengede arm i hver enkelt helseregion, og har ansvaret for blant annet det statlige barnevernet og familievernet. Budsjettet for 2005 har vært på 7,5 millioner kroner.

4 ”Hva med oss?” Samlivskurs for par (2002/2005)
Kurs for aleneforeldre – ”Hva med meg?” (2006) Oppfølgingskurs for par. (2007) Dagskurs for par. (2011) Dagskurs «Hva med oss – flerkulturelle?» (2011) Hege

5 ”Det å få et barn med funksjonshemning
kan sammenlignes med et manuskript som plutselig må skrives helt om. For handlingen er med ett slag blitt en annen. Bare personene i stykket er de samme.” Hege ”Det spiller ingen rolle om det er gutt eller jente bare barnet er friskt og velskapt.” Dette er et utsagn en ofte hører fra vordende foreldre. En håper og tror en skal få et ”perfekt” barn som det ikke feiler noe. Men det er slik at noen ganger skjer det akkurat DEG det du tror bare kan ramme andre. Uavhengig av om det som feiler barnet ditt er lite eller omfattende, så er sjokket stort. Barna våre er ett av våre mest sårbare punkt og svært få andre ting berører oss så dypt som omsorgen for dem. Det er det samme om barnet er nyfødt eller at det har levd noen år; skjer det noe varig og uventet med barnet, vil en som foreldre oppleve at forventninger må justeres. Uavhengig av om de justeringene som må gjøres er store eller små, er det en vanskelig og omfattende prosess som krever mye tid og ressurser. Barbro Sætersdal

6 Forhold til partner - Samliv
Å mestre livet Nettverk Hverdagsliv Arbeid Forhold til partner - Samliv Hjelpeapparat Helse Barn Geir Det er en oppgave vi alle står overfor, og utfordringene kan være mange. Som kursleder i ”Hva med oss?”-programmet vet en selvfølgelig ikke alt om hvordan hverdagen oppleves for den enkelte, men de vet en del. Det er derfor med stor ydmykhet en ber foreldrene på kurs om å prøve å legge til side noen av de problemstillingene de står overfor til daglig. Det er en henstilling som ikke er lett å følge, og det er rimelig å tro at barnet med nedsatt funksjonsevne og dets eventuelle søsken, vil prege dem og ”være til stede” også denne helga. Likevel blir foreldrene oppfordret til å prøve å se bak de daglige problemstillingene, for der (Klikk) vet vi at det finnes et parforhold og et samliv som kanskje kommer til kort i kampen om tida, og ofte får alt for lite oppmerksomhet i hverdagen. Økonomi

7 Parkursene Par som ønsker nye perspektiver på samlivet, og som har lyst til å jobbe med måter å håndtere forskjellighet og konflikter på. Par som vil treffe andre par som har barn med nedsatt funksjonsevne. Å utveksle erfaringer parene i mellom er en viktig del av et slikt kurs. Par som føler behov for å få et avbrekk i hverdagen og å bruke tid på hverandre. Hege

8 Tema i parkursene Vårt behov for kontakt, tilknytning og trygg havn
Parforholdet Følelser og kommunikasjon Livet med et spesielt barn Å være nær hverandre Reparasjon i samlivet Hvordan får vi tid og plass til alle i familien Dele glede, mening og håp Hege

9 ”Er du her for meg?” Dette er barns underliggende spørsmål:
”Ser du meg, er du glad i meg, er jeg viktig for deg, kan jeg stole på deg?”

10 Grunnleggende spørsmål i parforhold
Er du der når jeg trenger deg? Kan du gi meg det jeg trenger? Forstår du hva jeg føler og trenger? Er du tilgjengelig for meg?

11 Gary Chapman: Kjærlighetens fem språk
Anerkjennende ord Tid for hverandre Gaver Tjenester Fysisk nærhet

12

13 DET SOLIDE HUSET Felles mening Håp og drømmer Konflikthåndtering
Positivt perspektiv Emosjonelt fellesskap Vennskap Kjennskap

14 De tre nøklene En felles forståelse for parets forrang og rammer. Etabler holde på et VI At jeg aksepterer at min partner er unik og at jeg interesserer meg for å forstå partnerens logikk og intensjoner. Å stadig utforske den andre, ikke tro at en vet alt. Holde på NYSKJERRIGHETEN Eget ansvar for parforholdet. Anstrenge meg for å gjøre meg sjøl god. Jeg er villig til å forandre meg for å komme nærmere deg – for å gjøre vårt forhold sterkt. Jeg må pusse på min egen juvel. Holde fast i SEG SJØL. Sissel Gran

15 Livet med et spesielt barn
Gleden og de gode følelsene Håp og mestring Sorgen og de vonde følelsene Tabu tanker?

16 De sammensatte følelsene
Ulike reaksjoner. Den ene trekker seg unna – Den andre går inn i. Forskjell på arbeid og engasjement Sorg Sliten Skyld Bitterhet Irritasjon Bite i seg Raseri og sinne Urettferdighet Skam, flau Bekymring Frustrasjon Redsel og usikkerhet Gleden og de gode følelsene Stolthet Håp og mestring Flotte barn Jeg er pappa! Hei mamma og en klem Mestringsglede Livsgleden Se hva barna kan Hvor er videokameraet?

17 Skille mellom Sorg Kjærlighet og glede Smerte Slitasje

18 Aleneforeldrekursene
Dele med andre i samme situasjon og få nye perspektiver og idéer som kan være med på gjøre livet lettere. Hvordan få andre til å forstå/anerkjenne den livssituasjonen en er i? Få måter å håndtere forskjellighet og konflikter på også i forhold til hjelpeapparatet. Treffe andre i samme situasjon. Knytte nye kontakter og utveksle erfaringer. Et pusterom i en travel hverdag. Geir

19 Tema i aleneforeldrekursene
Sånn er livet Foreldresamarbeid og avlastning Kommunikasjon Forhold til hjelpeapparatet Familie og nettverk Søskenforhold Energi, glede og pågangsmot Geir

20 Kursene balanserer mellom:
Opplevelse og læring. Dele i gruppe, arbeid individuelt og i paret. Aktivitet og rekreasjon. Hege

21 Hva koster kursene? Kr. 1.000,- pr. par i egenandel
Kr ,- i egenandel Dagskurs ingen egenandel Geir

22 Mer informasjon Liste over aktuelle kurs blir lagt ut på:
Familievernkontoret Christiania torv Akersgata 2, 0158 Oslo Tlf Familiekontoret Lillehammer Nymosvingen 2, 2609 Lillehammer Tlf Hege


Laste ned ppt "Cochleaklubben sommertreff"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google