Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finanskrise, Glitnir og Island

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finanskrise, Glitnir og Island"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finanskrise, Glitnir og Island
Hva traff så hardt? Finanskrise, Glitnir og Island Morten Bjørnsen Haugalandskonferansen Mars 2009

2

3 Resesjon av uante dimensjoner
Hva skjedde? Børsen - faller Boligprisene - faller Råvarepriser - faller Spareprodukter - verdiløse Banker i hele verden – reddet av staten Myndighetene i flere land sprøyter milliarder inn i økonomien Resesjon av uante dimensjoner

4 Kollaps på børsen og oljeprisen

5 Finanskrisen er en likviditetskrise
Hva er en finanskrise? Likviditetskrise i engrosleddet Kommer av mistillit til andre aktører i interbankmarkedet Bekymring for verdier av assets og nedskrivningsbehov Bankene får ikke fornyet sine innlån Frykten drar ned etterspørsel – markeder stopper opp Derivatkontrakter må innfris Får etterhvert realøkonomiske konsekvenser gjennom tilbud og etterspørsel Avslører ubalanser i økonomien Finanskrisen er en likviditetskrise

6 Hvordan startet det? Hva skjedde?
Grådighet/ Avkastningskrav ”Uregulert system” Investeringsbanker Hedge fund Private equity Nye produkter Bang Billige penger Ratingbyrå Kapitalen var for billig

7 Hvordan er en bank skrudd sammen?
Egenkapital og ansvarlig kapital Innskudd Innlån Begrepet funding Kapitaldekning Multiplikatoreffekten Banker har lite egenkapital og betydelig likviditetsrisiko

8 Hva skjedde på Island og med Glitnir?

9 Krise under oppsegling
Omverdenen Glitnir Problemer med strukturerte spareprodukter – Terra skandalen Mislighold av sub prime Aksjemarkedene blir volatile og etter hvert fallende Rating reduksjoner Tendenser til run på innskudd internasjonalt Banker må reddes i England, USA, Tyskland og Danmark Vår og sommer er noenlunde rolig Arbeider med strategiske og strukturelle grep Preges dog av GPØ og innskuddsutviklingen Lehman Brothers kollapser 15. september Likviditetstørken internasjonalt blir prekær Politiske vurderinger/ feilgrep/ anti-terror lovgivning i UK Lehman Brothers var veiskillet

10 Kritiske dager Vi har ti dager 5-6.10 Politiske vurderinger på Island
22.9 styremøte i Glitnir Norway AS 29.9 Den Islandske stat overtar Glitnir i runde 1 7.10 Vi notifiseres fra Island – ny funding stoppes Islandske morselskap settes under administrasjon Klart vi ikke kan fortsette med nåværende eier Salg av banken nødvendig 9.10 avtale med Bankenes Sikringsfond 19.10 Salg gjennomført (på visse vilkår) 05.12 Forutsetninger for salg oppfylt Politiske vurderinger på Island Uro i Norge underhånden kontakt med myndighetene 05.01 Klargjort for integrasjon med Spb1 28.9 Glitnir Oslo Marathon Vi har ti dager

11 Vi har en krise Hvordan takler vi den?
Interne og eksterne forberedelser Plan – men evne og vilje til å improvisere Ledelse - Hvordan reagerer den enkelte leder? Mediahåndtering Kommunikasjon – intern og ekstern Vær tydelig – men rolig Problemer med rykter, planting av informasjon Kinesiske tegnet for krise Fare/utfordringer med muligheter If you take care of the inside, the inside will take care of the outside

12 Hva gikk galt på Island? Og hvorfor gikk det verre enn i andre land?
Drivere bak utviklingen Tilgang på internasjonal likviditet Ratingbyråenes rolle (AAA ) Liberalisering og privatisering Bankene solgt rimelig til enkeltgrupperinger Begrenset muligheter for vekst innenlands Forsterket krisen Landet for lite Verdens minste valuta Staten kan ikke redde bankene Krysseierskap Begrenset utenlandsk eierskap Spekulasjon mot ISK og børsnoterte selskaper Tok ikke signalene tidlig nok Politisk uklokskap Sentralbankens rolle Størrelse, tillit og politisk dømmekraft

13 Hva kunne vi gjort anderledes
Konklusjoner Billige penger skaper utfordringer over tid Ratingbyråenes kompetanse overvurdert Deler av de finansielle system har vært for dårlig regulert Ubalanser over tid skaper markedsreaksjoner Kapitalimporten til Norge undervurdert Krisen er nå realøkonomisk – tilbuds og etterspørselsgap Avanserte produkter koblet med grådighet er en dårlig kombinasjon Banker er sårbare konstruksjoner Hva kunne vi gjort anderledes

14 Hva nå? Morten Bjørnsen Haugalandskonferansen Mars 2009

15 Kommunikasjonsstrategi
Tydelig profil Respekt i markedet Tillit i oponionen Omverdenen Market Glitnir Internt Eiere Motiverte ledere og ansatte Tillit og aksept fra eierne

16 Kundetilfredsheten økte fra 07-09
Figur: Totaltall – alle områder (KTI-skårer, poeng)

17 (CDS, FX, renter, råvarer og aksjer)
Finansmarkedet Andel av finansmarkedet Derivater (CDS, FX, renter, råvarer og aksjer) 80% Securitised debt (CDO) 10% Bred pengemengde (M2) 9% Sentral bank penger 1% Kilde: Independent Strategy 2006

18 (CDS, FX, renter, råvarer og aksjer)
Utvikling USA Andel 1990 Andel 2006 Derivater (CDS, FX, renter, råvarer og aksjer) 48,7% 66,8% Securitised debt (CDO) 39,3% 26,6% Bred pengemengde (M2) 11,1% 6,1% Sentral bank penger 0,9% 0,5% Kilde: Independent Strategy

19 Norske banker er avhengige av kapitalimport
Norge i dette bildet Kapitalunderskudd Norske selskap avhengig av internasjonale banker Innlånskanal for norske banker Foruten DnBNor domineres det norske markedet av nordiske banker Oljefondets rolle Norske banker er avhengige av kapitalimport

20 Hva er egentlig finansmarkedet?
Aktører Aktører Betalingsoverskudd lånes ut (eks. Kina, India) Institusjonelle investorer, pensjonsfond og sentralbanker Multinasjonale banker Asset management og kapitalforvaltning Ratingbyråer Produkt Produkt Obligasjonsmarkedet Commercial paper Syndikerte lån Risikoavdekning/derivater Interbankmarkedene Private equity Hedge fond Globale markeder

21 Eksplosjon i utstedte derivater
Derivatkontrakter utstedt av amerikanske banker (USD trillioner) Kilde: US comptroller of the currency, quarterly journal Vol. 26

22 Avvikling av valutaposisjoner (carry trades)

23 Fallende omløpshastighet på penger


Laste ned ppt "Finanskrise, Glitnir og Island"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google