Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rygge-Vaaler Sparebank

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rygge-Vaaler Sparebank"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rygge-Vaaler Sparebank
Erfaring etter 2 år med eksterne investorer (Bankens grunnfondsbevis notert på Oslo Børs 1. nov 2005) Bransjeseminar om grunnfondsbevis 13. sept 2007 Adm.dir. Ivar Listerud 1

2 Rygge-Vaaler Sparebank =
SpareBank 1 Fredrikstad SpareBank 1 Moss SpareBank 1 Rygge SpareBank 1 Råde SpareBank 1 Vestby SpareBank 1 Våler 1. halvår 2008 etableres SpareBank 1 Askim SpareBank 1 Drøbak (Frogn) 2

3 Rygge-Vaaler Sparebank
Forvaltningskapital pr : NOK 10 mrd Størrelse blant sparebankene (eks DnBNOR) Nr. 1 i Østfold Nr. 1 i Samarbeidende Sparebanker AS (SamSpar) Nr. 3 på Østlandet Nr. 14 i Norge 3

4 Rygge-Vaaler Sparebanks utvikling (forvaltningskapital)
I forhold til de øvrige sparebankene i SpareBank 1-Alliansen 4

5 Forberedelse av børsnotering
Ble lagt vekt på bred forankring av prosessen Drøftelser i ledergruppe og hovedstyret Ett åt før beslutning om børsnotering, presentasjon og debatt i bankens forstanderskap med fokus på hva en børsnotering vil innebære 5

6 Børsnotering ble for banken et valg av strategisk retning
Kapitaldekning var ikke hovedargumentet Denne kunne banken økt ved utstedelse av for eksempel fondsobligasjoner Børsnotering som et grunnlag for videre vekst og et viktig signal (internt og eksternt) om hvor banken vil Opprettholde/forsterke nr 1-posisjonen i Østfold og søndre del av Akershus 6

7 Børsnotering ble for banken et valg av strategisk retning
Ha et "verktøy" i beredskap for at banken aktivt kan delta i en fremtidig omstrukturering i sparebankvesenet Viktig for å sikre at banken i fremtiden anses som en attraktiv arbeidsgiver og kan tiltrekke seg og beholde god kompetanse Banken ønsket å bli mer "synlig" i dens markedsområder og i finansmarkedet 7

8 Gjennomføring av prosjektet
Store krav til dokumentasjon Due diligence-gjennomføringen gav interessante kommentarer og nye impulser Fikk gjennomført en "oppdatering og fornying" av bankens presentasjonsmateriell (prospekt, presentasjon m.v.) Interessante drøftelser og innputt i forbindelse med i.f.m. analytikernes verdivurdering av banken God markedseffekt i forbindelse med tegningsperioden Positiv omtale i lokale aviser Stor interesse på lokale presentasjoner Mange lokale tegnere. 43,6 % av totalt antall tegnere, utgjørende 37,5 % av den emiterte kapital. 8

9 Oppsummering Banken og bankens mål har blitt mer synlig
Det lokale marked og den lokale pressen Bedriftsmarkedet Henvendelser fra analytikere om bankens regnskaper/tall. Banken opplever større interesse i fundingmarkedet Flere henvendelser/tilbud Positiv effekt blant bankens ansatte og tillitsmenn Mange tegnet seg i emisjonen Opplever at dette har hatt positiv og motiverende effekt I sum har børsnoteringen bidratt betydelig til å bringe banken "et viktig skritt videre" i en positiv utvikling 9


Laste ned ppt "Rygge-Vaaler Sparebank"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google