Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energidagen KS Bedrifts årskonferanse 9. april 2013 Kapitalmarkedet fremover Hva skal til for at KLP vil investere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energidagen KS Bedrifts årskonferanse 9. april 2013 Kapitalmarkedet fremover Hva skal til for at KLP vil investere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energidagen KS Bedrifts årskonferanse 9. april 2013 Kapitalmarkedet fremover Hva skal til for at KLP vil investere?

2 Litt om KLP • Et av Norges største livsforsikringsselskap • Samlet forvaltningskapital over 300 milliarder kroner • Tjenester innen –Pensjon- og pensjonskassetjenester –Bank –Forsikring –Fond- og kapitalforvaltning –Eiendom 2

3 Kraftig vekst – stort investeringsbehov 3 Forvaltningskapital KLP Konsern

4 KLPs avkastningsprofil Garantert rente - Inntjening + Forventet avkastning Rentegarantipris Avkastningsprofil egenkapital 4 Avkastningsfordeling portefølje 1 Avkastningsfordeling portefølje 2

5 5 • Mål i forvaltningen –Konkurransedyktig og stabil avkastning –Sikre selskapets soliditet –Opprettholde risikokapasitet over tid • Strategi i forvaltningen –Dynamisk risikostyring –Bred diversifisering på aktiva- og porteføljenivå –Høste markedsrisikopremier oMinimalt markedssyn 5 Aktivaallokering 31.12.2012 Kapitalforvaltning

6 Mange byggeklosser Eiendom Norske statsobligasjoner Globale statsobligasjoner Norske aksjer Globale aksjer Globale kredittobligasjoner Norske kredittobligasjoner Utlån Hold-til-forfall obligasjoner Hedge fond Pengemarked m/ lang kreditt Private Equity Pengemarked I Direkte investeringer Globale aksjer Stabile Globale aksjer EM XXXX Under implementering YYY Under vurdering

7 KLPs avkastningsprofil Garantert rente - Inntjening + Forventet avkastning Rentegarantipris Avkastningsprofil egenkapital 7 Avkastningsfordeling portefølje 1 Avkastningsfordeling portefølje ”Nirvana”

8 12 måneders rullerende avkastning 8 Kraft

9 Hvorfor – hvorfor ikke? 9 +÷ Stabile kontantstrømmer med lav risiko. Totalbeta ned mot 0,5? Lavere for nett Muligheter for lange løpetider i obligasjoner Diversifisering Fornybar og ren energi I mange tilfeller varierende og uklar eierstyring. Administrasjonsstyrt InflasjonsbeskyttelseLikviditet Kraftprisutvikling og konkurrerende energikilder Gjeldene og fremtidige regler for livselskap Konsesjons- og reguleringsregime Strategiske vurderinger gir for optimistisk prising Strengere kapitalkrav i bankene

10 Kraft & Nett versus lignende investeringer 10 Risiko og totalkapitalavkastning Mulig forhold mellom ulike investerings- alternativer

11 Status KLPs kraftinvesteringer 11 Fremmedkapital Egenkapital

12 Status KLPs kraftinvesteringer 12

13 KLPs krav • Skal være ønsket som eier –KLP vil ikke tvinge seg på • Fornuftig prising –Ikke strategiske premier • Due diligence • Betryggende aksjonæravtale –Bedriftsøkonomiske kriterier –Beskyttelse som minoritetsaksjonær –Exit muligheter • Alt annet likt prefereres de aktører som har pensjonsavtale med KLP 13

14 Regulatoriske utfordringer • Gjeld • Begrensninger på ikke børsnoterte lån (sekkepost) • Begrenset kapasitet eller vilje til å bruke sekkeposten til investeringer i lån med lav risiko • Gjeldene kapitaldekningsregelverk • Begrenset kapasitet for 100%-vektede lån • Fremtidig regelverk • Vesentlig strengere kapitalkrav? • Egenkapital • Unoterte aksjer (sekkepost) • Begrenset kapasitet (og vilje?) • 15 prosent eierandel • Livselskap lite attraktive? / vilje hos livselskap? • Fremtidig regelverk • Vesentlig strengere kapitalkrav 14 Nye regler for infrastrukturinvesteringer i liten eller ingen grad til hjelp: • Realregister • Selskaper uten gjeld • 15% eierandel

15 KLP og kraft – også i dagene som kommer

16


Laste ned ppt "Energidagen KS Bedrifts årskonferanse 9. april 2013 Kapitalmarkedet fremover Hva skal til for at KLP vil investere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google