Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan berede grunnen for de gode………

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan berede grunnen for de gode………"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan berede grunnen for de gode………
OMSTILLING Hvordan berede grunnen for de gode………

2 Bedrift i krise – Hva er viktig?
Sviktende lønnsomhet Beslutningsvegring Sviktende salg Mål ”gjenskape lønnsomhet og utviklingskraft” Krever Orden på driften Tempo Fokus på utvikling Sikre motivasjon for endring i organisasjonen Økonomiske rammer for endringene Forverrede rammevilkår Fallende markedsandeler Konjunkturer Likviditetsskvis Kommunikasjonssvikt

3 Innledende analyse Intern vurdering Markedsvurdering – livets rett
Kriseforståelse Evne til endring/rett kompetanse Markedsvurdering – livets rett Relativ konkurransekraft Kundestruktur Kundenes betalingsevne Verdikjede Kostnadseffektivitet Finansiell struktur

4 2 Faser Fase 1 - Opprydding (100 dagers plan)
Skape grunnlag for god løpende drift Kontantstrøm Fase 2 – Re-posisjonering Utnytte dårlige tider til å skaffe seg økt konkurransekraft Strategi som middel til å posisjonere seg for bedre tider Tenk sunn utvikling; ikke spar deg til fant Konjunkturfølsomhet

5 Fase 1 - 100 dagers plan Identifisere og katalogisere muligheter:
Tiltak som kan iverksettes raskt (uker) Gir rask effekt Bør ikke begrense virksomhetens utviklingspotensial Prioritere tiltakene etter Tempo Potensial Kompleksitet i gjennomføring Evne til gjennomføring Sannsynlighet for suksess Beslutte endelig plan Iverksettelse og måling

6 Fase 2 – Re-posisjonering SH Verdi
INNSIKT FAKTA SH Analyse Vellykket gjennomføring av Fase 1 etablerer forutsetningene for strategisk utvikling – må være sunn drift i bunn SH Valg SH Måling SH Gjennomføring KOMMUNIKASJON LEVERANSE

7 Fase 2 – Re-posisjonering SH Verdi
INNSIKT FAKTA SH Analyse SH Valg SH Måling SH Gjennomføring KOMMUNIKASJON LEVERANSE

8 Hvem? Når? Hvordan? Prosess beskrivelse
Omstillings- Ansatte/Ansattesorg Eiere Kunder Leveran dører Ledelse Styre Prosess beskrivelse Beslutningsgang hvem, hva og når Tidsplan Informasjonsplan

9 Forankring Etablere en omstillingskultur = kriseforståelse
Problemer kan og skal løses Bryllup og begravelser i alle familier Fest rundt utvikling Respekt rundt avvikling Skape eierskap til problemstilling – kommunisere problemstillingen – høre/lytte til innspill Rammer – de viktigste fastpunkter Skape forståelse og aksept for prosessen frem mot en konklusjon

10 SH Analyse Grunnlag for omstilling
Identifisere og strukturere problemstilling(er): Lønnsomhet Volumbortfall Forventede konjunktureffekter Likviditet og balanse Annet Definisjon av problemstillinger som skal tas stilling til Problemstilling må være kommuniserbar og lett forståelig 10 10

11 SH Valg Mål på kort og lang sikt Omstillingsmål Strategiske mål
Kritiske faktorer De viktigste forhold som må håndteres for å nå målene Strategi fastsettes Prosess Omstilling Strategiske valg 11 11

12 Verktøykasse - Typiske tiltak
Administrasjon & ledelse Forenkling Innkjøp Hvordan styrke posisjonen Bedre samhandling med leverandører Produksjon Forenkling – strukturendring Innkjøp eller egenproduksjon Produkter Sortimentslønnsomhet/styring Logistikk Forenkling/optimalisering Marked Salg/markedsføring. Trøkk! Segmentlønnsomhet/kostnad pr produkt

13 Prosess Konklusjoner fra analyse og valg kommuniseres og gjøres til gjenstand for Beslutning Prosess/forankring Informasjon for relevante parter i prosessen Sikre nøkkelmedarbeidere SH Analyse SH Måling SH Valg SH Gjennomføring

14 Tiltaksplaner – Enkel og virker
Tiltaksplandokument for: (firma) ANSVAR: FORRETNINGSOMRÅDE: 2. Halvår 2009 2. Kvartal 2009 1. Kvartal 2009 4. Kvartal 2008 Status Mål- kvantifisering Handlinger Periode

15 Gjennomføring Tydelig og operativ ledelse Beslutningsdyktighet i
alle ledd Tempo og fasthet Forankring Løpende informasjon Internt og eksternt Førsteklasses likviditets styring Kostnadskontroll Driftsfokus Oppfølging og måling Avgjørende å utforme tiltakene slik at de som utfører, forstår hvordan og hvorfor

16 SH Måling og oppfølging
Måling av effekt Oppdatering med basis i effekt Konkurrenter Leverandører Kunder Teknologi Ramme-betingelser og miljø ”Intet brukes om det ikke også måles og følges opp” 16 16

17 Avslutning Takk for at du tok deg tid Takk for oppmerksomheten!
For spørsmål ta kontakt: Danckert Mellbye, tlf:


Laste ned ppt "Hvordan berede grunnen for de gode………"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google