Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva taper bankene penger på under kriser? Figurer til Staff Memo 3/2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva taper bankene penger på under kriser? Figurer til Staff Memo 3/2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva taper bankene penger på under kriser? Figurer til Staff Memo 3/2014

2 Figur 1: Tap 1) i prosent av utlån til ulike næringer. Norske forretningsbanker. 1986–1991 Kilde: NOU (1992) 1) Nedskrivninger

3 Figur 2: Tap 1) i prosent av utlån til ulike næringer. Norske sparebanker. 1986–1991 Kilde: NOU (1992) 1) Nedskrivninger

4 Figur 3: Individuelle nedskrivninger i prosent av utlån til husholdninger og ikke-finansielle foretak. Norske morbanker. 1997–2012 Kilde: Norges Bank

5 Figur 4: Tap 1) i alle banker i Storbritannia. Milliarder pund. 1987–1997 Kilde: Bank of England (1998) 1) Nedskrivninger 2) Tap på husholdningslån med pant i bolig utgjør en liten del av totale tap til husholdninger. Første oppsplitting er tilgjengelig i 1992 og viser at lån med pant i bolig utgjorde om lag 20 prosent av totale tap til husholdninger

6 Figur 5: Problemlånsandeler 1) i islandske banker 2). Desember 2009–august 2013 Kilde: Central Bank of Iceland (2013) 1) Misligholdte (Mer enn 90 dagers betalingsforsinkelse) og særlig tapsutsatte lån 2) Alle tall er for morbank og viser til bokført verdi. Data gjelder de tre største forretningsbankene på Island. For husholdninger er også boligfinansieringsfondet inkludert

7 Figur 6: Misligholdte 1) lån til boligformål som andel av utestående beholdning. Irske finansinstitusjoner som formidler boliglån. Prosent. 3. kv. 2009–3. kv. 2013 Kilde: Central Bank of Ireland (2014) 1) Mer enn 90 dagers betalingsforsinkelse

8 Figur 7: Tap 1) i svenske banker under bankkrisen på 1990-tallet. Prosent Kilde: Wallander (1994) 1) Tap består av konstaterte tap og problemlån

9 Figur 8: Tap 1) som andel av totale utlån til gruppen. Alle amerikanske forretningsbanker. 2) Prosent. Sesongjustert. 1. kv. 1991–3. kv. 2013 Kilde: FED (2014) 1) Nedskrivninger 2) Tapsandeler til totale utlån og foretak gjelder lån gitt i både utenlandske og innenlandske kontorer. Næringseiendom og boliglån gjelder lån gitt i innenlandske kontorer. Boliglån er «single family residential mortgages», mens næringseiendom er «commercial real estate loans (excluding farmland)»

10 Figur 9: Årlige tapsandeler 1) i danske pengeinstitutter. Prosent. 1992–2012 Kilde: Nationalbanken (2013) 1) Nedskrivninger i prosent av utlån 2) Eiendomsrelatert virksomhet inkluderer også noe annen industri

11 Figur 10: Problemlån 1) i spanske banker som mottar innskudd. Prosent Kilde: Banco de España (2014) 1) Problemlån består av misligholdte lån (90 dager eller mer forsinket betaling) eller særlig tapsutsatte lån


Laste ned ppt "Hva taper bankene penger på under kriser? Figurer til Staff Memo 3/2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google