Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den digitale allemannsretten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den digitale allemannsretten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den digitale allemannsretten
Morten S Hagedal

2

3

4

5 Allemannsrett Retten til fri ferdsel i utmark Retten til å plukke bær
Etc Hva har vi adgang til å gjøre? Hva bør vi ha adgang til å gjøre? Hvordan kan vi gå frem?

6 Opphavsretten er resultatet av motstridende interesser
Samfunnsmessige interesser Opphavsmann Den enkelte bruker

7 Hva begrunner at opphavsmannen skal ha et vern?
Incitament til å skape Nødvendighet for intellektuell produksjon Har ikke kontroll over fysiske gjenstander … Kapitalistisk? Opplysningstidens Frankrike

8 Har vi noen interesse i å møte opphavsmannens interesser?
Hvordan skal opphavsmannen leve? Hvordan skal produsentselskapene tjene penger? Hva skal sørge for intellektuell produksjon? Norge er blant verstingene i forhold til shareware etc

9

10 Vi er tilbake ved modellen …
Samfunnsmessige interesser Opphavsmann Den enkelte bruker

11 Gratis? Hvem skal betale?

12 Hvorfor skal vi ha en nasjonal kunnskapsbase?
Eller Hvorfor skal staten subsidiere Aschehoug og Gyldendal?

13 Hva er vernet? – hvem er opphavsmann?
Den som skaper et åndsverk har opphavsretten til verket (§ 1) ”… originalt og individuelt når det er resultat av en åndelig innsats som er særegen for opphavsmannen. Det kan være utslag av fantasi, av talent og faglig dyktighet, men ikke bare av flid” Overgang til andre Lovbestemt (kun programvare) eller basert på avtale

14 Hvilke rettigheter har opphavsmannen?
Økonomiske (§ 2) Retten til eksemplarfremstilling Retten til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (spredningsrett) Ideelle (§ 3) Retten til navngivelse – i samsvar med god skikk Retten til å motsette seg krenkende endringer Vernetid 70 år post mortem

15 Naboretter Gjøre ”noe” med er verk Småmynter Fotografier
Utøvende kunstnere Lydopptak (kunstnere) Film og fonogrammer (produsent) Kringkaste Småmynter Fotografier Frem til 1995 ikke vernet opphavsrettslig Nå enten opphavsrett eller naborettslig vern.

16 Hva kan man gjøre med et verk?
Fri adgang - gratis Fri adgang - mot vederlag Avtalelisenser Forbud - krever opphavsmannens samtykke

17 Låneregler Privat bruk (§ 12) Sitat (§ 22)
Gjengivelse av kunstverk (§§ 22 og 23) Fremføring i undervisningssammenheng ( § 21) Antologibestemmelsen (§ 18)

18 Hva tillater mean ved å legge ut noe på Internett?
© NN 2001 Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm*. Uten særskilt avtale med NN er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

19 Lover, forskrifter, mm Åndsverkloven § 9
Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov.        Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk.

20

21

22

23

24


Laste ned ppt "Den digitale allemannsretten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google