Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pressekonferanse 25.8.2010 Pressekonferanse 25.august 2010 Storsatsing PC - er til elevene i vgs i Telemark fylkeskommune Hva betyr dette for læringsarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pressekonferanse 25.8.2010 Pressekonferanse 25.august 2010 Storsatsing PC - er til elevene i vgs i Telemark fylkeskommune Hva betyr dette for læringsarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pressekonferanse 25.8.2010 Pressekonferanse 25.august 2010 Storsatsing PC - er til elevene i vgs i Telemark fylkeskommune Hva betyr dette for læringsarbeidet ved PVS? Hvilke nye muligheter åpner seg ?

2 Pressekonferanse 25.8.2010 PC-er til elevene Antall PVS-elever som får: • 282 Disse får: • Studieforberedende Vg1 • TAF, Vg1 Dette får de: • PC (Dell Vostro 3300, 13” skjerm) med diverse programvare: blant annet: Microsoft Windows med Office, antivirus og div. pedagogisk programvare. • lader • polstret ryggsekk  Utstyret er helt gratis  Ved skade og tap belastes elevene med en  egenandel på kr 1000,-  De beholder utstyret etter fullført skolegang

3 Pressekonferanse 25.8.2010 PC-er til elevene, fortsettelse Før utlevering: • kontaktlærerne sørger for at – utlånsavtalen leveres ut, leses, fylles ut og underskrives av elevene – PC-reglementet blir gjennomgått

4 Pressekonferanse 25.8.2010 IKT-reglement ved Porsgrunn vgs Dette reglementet gjelder for all bruk av skolens IKT-ressurser. Med dette menes stasjonære og bærbare PCer, skrivere, nettverk, AV-utstyr og annet IKT-relatert utstyr samt programvare. Generelt om bruk av skolens IKT-ressurser Bruk av skolens IKT-ressurser skal kun benyttes til arbeid relatert til opplæringen. Bruk av ressurser til spill, chatting og lignende er ikke tillatt. En elev må ikke benytte IKT-ressursene til å framsette ærekrenkende eller diskriminerende ut­talelser, laste ned, lagre eller formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred eller oppfordre eller medvirke til ulovlige eller reglementsstridige handlinger. Med mindre annet er avtalt, er det ikke tillatt med mat og drikke i skolens datarom. Ved lån av andre IKT-ressurser som bærbar PC og lignende, gjelder samme regel. Det er ikke tillatt å installere spill eller andre applikasjoner på skolens maskiner om ikke annet er avtalt med lærer. Feil eller mangler på skolens nettverk/IKT-ressurser skal straks meldes til lærer eller system­ ansvarlig. Bruk av skolens maskiner til nedlasting av programmer, musikk, film og lignende som ikke er relevant til undervisning, er ikke tillatt. Datasikkerhet En elev må ikke med vilje utføre handlinger som medfører nedetid på datanett eller andre ressurser som skrivere, projektorer og lignende. En elev er selv ansvarlig for å lagre sine dokumenter som er relatert til skolen/undervisning på sitt hjemmeområde. Velger eleven å lagre andre steder (som på minnepenn eller annet medium), er eleven selv ansvarlig for at data ikke går tapt. En elev plikter å ikke gjøre passord eller andre sikkerhetselementer kjent for andre. En elev plikter å rapportere forhold som kan ha betydning for IKT-ressursenes sikkerhet. Det er strengt forbudt etter lov å forsøke og tilegne seg informasjon fra andres maskiner ved hjelp av spionprogrammer og/eller hacking. Overtredelse av dette vil bli politianmeldt. Ved mistanke om overtredelser av reglementet kan systemansvarlig sjekke hjemmeområder og maskiner.

5 Pressekonferanse 25.8.2010 IKT-reglement ved Porsgrunn vgs Opphavsrettighet Opphavsretten reguleres i Norge av lov om opphavsrett til åndsverk. Praktiske eksempler på ånds­ verk er tekster, musikk, fotografier, video/film og dataprogrammer. Rettighetene til bruk av åndsverk tilligger opphavsmannen. Ved bruk av åndsverk som ligger tilgjengelig på Internett, plikter eleven å forsikre seg om at bruken er i samsvar med tillatelse gitt av rettighetshaver. Bruk av internett Skolen har et sett med regler som skal følges ved bruk av Internett. Vær ærlig og høflig. Tenk over hva du skriver når du er på nettet. Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og etnisitet. Vis respekt for lovverk i eget land, og i land du kontakter. Ikke distribuer pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk materiale. Vis respekt for andre brukere. Meld fra om ulovligheter Enhver form for kjøp og salg på Internett fra skolens maskiner er forbudt. Enhver form for bruk av pengespill er forbudt. Sanksjoner Overtredelse av reglene for bruk av PC kan føre til at eleven nektes tilgang til skolens IKT-ressurser. Eleven kan få nedsatt karakter i orden og oppførsel. Grove overtredelser kan bli politianmeldt.

6 Pressekonferanse 25.8.2010 Skolering ”Grunnmuren” for Vg1-elever og lærer: • intern opplæring i form av – småkurs – ”del og bruk” • temaer – filbehandling – bruk av Fronter – filbehandling – informasjonssøk – pedagogisk programvare – med mer

7 Pressekonferanse 25.8.2010 Støtteapparart ved PVS •Systemansvarlige; 1 systemansvarlig + fagarbeider + 2 lærlinger •IT- koordinatorer; 3 personer a 20% •IT- piloter; 3 personer a 10%


Laste ned ppt "Pressekonferanse 25.8.2010 Pressekonferanse 25.august 2010 Storsatsing PC - er til elevene i vgs i Telemark fylkeskommune Hva betyr dette for læringsarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google