Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 7: Oversikt over enerettsbeføyelsene og avgrensning av dem. Grensen mellom offentlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 7: Oversikt over enerettsbeføyelsene og avgrensning av dem. Grensen mellom offentlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 7: Oversikt over enerettsbeføyelsene og avgrensning av dem. Grensen mellom offentlig og privat utnyttelse Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsmannens enerett (§ 2) Enerettens negative og positive sider –Negativ: Forbudsrett - samtykkekravet –Positiv: Egen rådighetsrett Enerettens økonomiske og ideelle aspekter Systemet: To hovedformer for rådighetsrett –eksemplarfremstilling –tilgjengeliggjøring for allmennheten Tre beføyelser: fremføring, spredning, visning Bredt utformet enerett (§ 2) - avgrensninger (kap 2)

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Retten til offentlig tilgjengeliggjøring - oversikt Forholdet mellom hovedbeføyelsen (§ 2 første ledd) og ”delbeføyelser”(tredje ledd) Omfatter hver eneste nye tilgjengeliggjøring Tradisjonelt skille: Eksemplarbundet og ikke eksemplarbundet tilgjengeliggjøring

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tilgjengeliggjøring for allmennheten Eksemplarubundet tilgjengeliggjøring Offentlig fremføring Direkte fremføring Indirekte fremføring Overføring til allmennheten ”Aktive overføringer” ”Tilrådighets- stillelse” Eksemplarbundet tilgjengeliggjøring Offentlig visning Spredning til allmennheten

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Nærstående prestasjoner De fleste av reglene i kap. V er enerettsregler (§§ 42, 43, 43 a, 45 og 45 a) Særlig om databasevernet –Forholdet mellom åvl. § 43 og databasedirektivets art. 7(2): Enerett til uttrekk av og/eller gjenbruk av hele eller vesentlige deler av databasens innhold

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avgrensning av eneretten. Oversikt Terminologi; ”låneregler” Fellestrekk: Forutsetter, med visse unntak, offentliggjøring eller utgivelse, jf. åvl. § 8 Nærstående prestasjoner: Hvilke ”låneregler som får anvendelse avgjøres av den enkelte regel i åvl. kap. 5

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Arter av ”låneregler” ”Rene låneregler”/regler om fri bruk –Rett til bruk uten samtykke og uten betaling av vederlag Tvangslisenser –Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag Avtalelisenser –Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag, som utløses av en kollektiv forvaltningsavtale –Særnordisk konstruksjon –Merk: Er en tvangslisens, men en begrenset sådan –To hovedtyper ”NRK-modellen” (åvl. § 30) ”§ 36-lisensene”

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett ”Privat bruk”: Faller i stor grad utenfor eneretten Tilgjengeliggjøringsretten –Ubetinget: Kun tilgjengeliggjøring for allmennheten som omfattes av eneretten (jf. § 2 mfl.) Eksemplarfremstillingsretten –Eksemplarfremstilling til privat bruk er tillatt på nærmere vilkår, jf. åvl. § 12

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Grensen privat/offentlig ”innenfor den forholdsvissnevre krets som som familie- vennskaps- eller omgangsbånd skaper” (forarbeidene med henvisning til Knoph) fremføring –Rt 1953 s. 833, Bedriftsmusikk –Rt 1970 s. 1172, Danseklubb –UfR 1999 s. 2011 (H), Ungdomsklubb –UfR 2004 s. 2134 (H), Gymnastikkforeninger –UfR 2007 s. 1581 (H), ”Søppelbiler” Spredning/eksemplarfremstilling –Rt 1991 s. 1296, Pornovideo Digitale overføringer Problemområde: Undervisningssektoren


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 7: Oversikt over enerettsbeføyelsene og avgrensning av dem. Grensen mellom offentlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google