Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961
Åndsverkloven gir regler, blant annet om: hva slags materiale som er opphavsrettslig beskyttet, når rettighetshaverne må forespørres om bruk av materialet, når de har krav på vederlag, på hvilke områder bruken er fri. Kilde:

2 Hva er et åndsverk? §2 Skrifter av alle slag Muntlig foredrag
Sceneverk Musikkverk Filmverk Fotografiske verk Malerier, tegninger, grafikk og lignende Skulpturer Bygningskunst Billedvev Kart, tegninger, grafiske avbildninger Datamaskinprogram-mer Oversettelser og bearbeidelser som er nevnt foran

3 Clara er et nyttig nettsted dersom man er usikker på hva man har lov til

4 Eksemplarer Det går et klart skille mellom selve verket og eksemplarer av verket Den som erverver et eksemplar får visse rettigheter i forhold til eksemplaret, men kan for eksempel ikke lage nye eksemplarer

5 Opphavsmannens enerett
En økonomisk side (§2) Enerett til fremstilling av eksemplarer Enerett til spredning av verket (salg, visning, fremføring, utleie o.l). En ideell side (§3) Krav på å bli navngitt når verket blir nevnt og Vern mot krenkende gjengivelse/bruk av verket m.m.

6 Offentlige dokumenter - §9
Offentlige dokument er ikke vernet av opphavsretts-bestemmelsene, dette omfatter lover, forskrifter, rettsavgjørelser m.m. Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger §22. Lovens kapittel 2 omhandler mange bestemmelser som avgrenser opphavsmannens enerett.

7 Eksemplarfremstilling til privat bruk Kapittel 2: §12
Det er tillatt å foreta en begrenset eksemplarfremstilling til privat bruk. Kopiere sanger til et privat selskap. Kopier til egen læring OBS! Denne regelen kan ikke brukes av en undervisningsinstitusjon Adgangen til privat kopiering representerer et stort ”hull” i opphavsrettsbeskyttelsen.

8 Eksemplarfremstilling til undervisning og institusjoner
§13 og §21 behandler  avgrensninger fra opphavsretten  i undervisningssammenheng. Loven gir på visse vilkår rett til kopiering av verk til bruk i undervisningen (Kopinor og Skolekopiavtalen). Ta kopi av ei side i ei bok og dele kopien ut til elevene. Opphavsmannen skal ha et økonomisk vederlag.

9 Videre spredning av eksemplarer - §19.
Et lovlig erverva eksemplar av et verk kan overdras til andre Du kan altså selge dine gamle bøker, plater, videokassetter, data- programmer osv.

10 Sitat I følge §22 er det lov å sitere fra et offentliggjort verk:
«i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger»

11 Opphavsrettens vernetid - §40
opphavsretten varer så lenge opphavsmannen er i live og 70 år etter utløpet av hans dødsår.

12 Forvaltningsorganisasjoner
Bono (billedkunst) Gramo (musikere, artister, plateselskaper) Tono (rettigheter om fremføring av musikkverk) Norwaco (videresending av fjernsynsprogram) Kopinor (arbeider med opphavsrettigheter) LINO (Litterære verk) FONO (Foreningen for norske plateselskaper) Disse 7 forvaltningsorganisasjonene en felles informasjonsentral på nettet med navnet

13 Kilder Åndsverksloven finner en på lovdatas sider: Professor dr. juris Olav Torvund artikkel "Opphavsrett- en introduksjon": Clara; en  informasjonssentral for opphavsrett og klarering. Et nettsted med informasjon om klarering av opphavsrettigheter for alle som ønsker å bruke opphavsrettslig beskyttet materiale: Utdanningsdirektoratet. (2000). Internett i skolen: etikk og juss. :


Laste ned ppt "Opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google