Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bredbåndsutbygging I Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bredbåndsutbygging I Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bredbåndsutbygging I Nordland
Henry Andorsen/Næring og regional utvikling

2 Situasjonen i kommunene
Slik vi oppfatter Situasjonen i kommunene Infrastruktur som er vanskelig å benytte regionalt og på tvers av kommunegrensene Dårlig kapasitet på linjenettet. Høye drifts/leiekostnader Utbygging av nettet er ofte leverandørstyrt

3 Rådgivning bredbåndsplaner
Fylkeskommunen bistår kommunene med Tilbudsforespørsler Rådgivning bredbåndsplaner Tilskudd til utbyggingsprosjekter Oppfølging/evaluering av utb.prosjekter

4 Samarbeid om teknologisk plattform
Ferdig utbygd høyhastighets bredbånd vil gi kommunene mulighet til Samarbeid om teknologisk plattform Lage felles langsiktige strategier Reduksjon av kostn. til linjeleie Samlokalisering av servere/drift

5 Strategi Fylkestingets strategivedtak for bredbåndsutbygging i Nordland : NFK skal styre og ha initiativet i den videre utbyggingen NFK må skaffe samarbeidspartnere både off. og priv. Nye lokale/regionale utbyggingsprosjekter må koordineres og prioriteres i forhold til overordnet nettplan (direkteinnkjøp/intensjonsavtale) NFK må gi støtte til finansiering av regionale/lokale utbyggingsprosjekter utover KRD-midlene

6 Rutiner for utbygging/anbud
Spesifisere prosjektområder som ikke har tilfredstillende bredbåndsdekning Kommunen/fylket samarbeider om tilbudsforespørsel som skal legges ut i DOFFIN/TED Krav om åpne nett Krav om at dokumentasjon på kostnader i prosjektet skal foreligge før utbetaling av tilskudd til utbygger

7 Målsetting Hele Nordland utbygget med stamme/aksesser og tilbud til ”alle” med min. 2 Mbit/s innen 2015 Tilstrekkelig gjennomgående kapasitet på mørk fiber fra grense Troms til grense Nord-Trøndelag, både på indre og ytre trase. Regionale ringstrukturer for å sikre redundans

8 Hvorfor ? Nordland er blitt en flaskehals i den digitale komm. nord-sør Leie/kjøp av mørk fiber/kapasitet opptil 10 ganger dyrere enn i Sverige For at fylkeskommune/kommuner og ytre etater i Nordland skal kunne koples sammen i et moderne, fremtidsrettet høyhastighetsnett Gi det offentlige og næringslivet i Nordland et nødvendig verktøy for å henge med i den teknologiske utviklingen, slik at man kan være i forkant med å ta i bruk nye digitale verktøy Oppheve det digitale klasseskillet mellom by og land Bredbånd er viktig for innovasjon og entreprenørskap Bredbånd er viktig for helsetjenester og utdanning Bredbånd er blitt et viktig verktøy for sosial kontakt/nettverk

9 Utfordringer Vanskelig geografi (høye fjell/dype fjorder og mange bebodde øyer) Lange avstander/spredt bosetting Lav utbyggingstakt p.g.a.: Kommunene mangler ressurser/kompetanse Lite samarbeid mellom kommuner/regioner Ukoordinert utbygging Dyrt, får ikke tatt ut synergieffekter Usikkerhet ang. bevilgninger fra år til år (tildelingsbrev medio mars) Trenger økte rammer (min. 30 mill. pr. år) fram til 2015 for å komme i mål

10 Status Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i juni 2010, som skal utarbeide en overordnet nettplan for Nordland, samt bidra til å få på plass tilstrekkelig kapasitet på mørk fiber i indre trase (dugnad). Deltakere fra: Telenor, Ventelo, Statnett, Signal, Kyst-Tele, Dragefossen Kraftanlegg, Nordland fylkeskommune Avholdt 5 møter Arbeider med modell for org./finansiering

11 Prosjekter Stamfiber m.aksesser Leknes – Å i Lofoten fase 1 og 2
Total byggekostnad : 44,2 mill kr Tilskuddsbehov : 22,1 mill kr Entreprenør : Lofotkraft Bredbånd Byggherre : Lofotrådet Stamfiber m.aksesser Kilvik (Meløy) – Lovund (Lurøy) Total byggekostnad : 44.1 mill kr Tilskuddsbehov : 22 mill kr (11 mill i 2010) Entreprenør : Meløy Energi Byggherre : Meløy/Rødøy/Lurøy

12 Prosjekter Stamme/aksesser Herøy Total byggekostnad : 11,6 mill kr
Tilskuddsbehov : 5,8 mill kr Entreprenør : Herøy fiber Byggherre : Herøy kommune Mobilt bredbånd Sømna Total estimert byggekostnad : 2,9 mill kr Tilskudd : 1,6 mill kr (fylket) Entreprenør : NetCom Byggherre : Sømna kommune

13 Kommende prosjekter Aksessutbygging: Værøy/Røst Bø i Vesterålen
Evenes/Bjerkvik/Narvik/Skjomen Ballangen/Kjøpsvik/Drag/Ullsvåg Mo i Rana - Mosjøen Træna Værøy og Røst er prioritert.

14 Veien videre (hvis vi får bevilgninger)
Få på plass en finansieringsmodell/koordinering bygging av stamfiber gjennom Nordland Videre regional/kommunal aksessutbygging synkronisert med stamfiberutbyggingen Bygging av regionale ringstrukturer inklusiv aksesser

15 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bredbåndsutbygging I Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google