Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temadag fibersatsing KS huset 22. januar 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temadag fibersatsing KS huset 22. januar 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Temadag fibersatsing KS huset 22. januar 2014
Oppsummering

2 Fibersatsing 1 Uten lokale nettselskap – ikke bredbånd i distriktet!
Mange og omfattende spørsmålsstillinger drøftes. Bla hvordan vi går videre for å maksimere verdien av de investeringer som er lagt ned? I et langsiktig perspektiv. Grunnleggende åpenhet i bunnen – utfordring i praksis Rammer for nettselskapene – Tore Langset Regulerer ikke bredbånd, men nettselskapene og ikke fiberutbygging dersom dette er organisert som egne juridiske enheter Inntekter og kostnader for samme virksomhetsområde skal føres samme sted Separate budsjetter og regnskap for virsomhetsområdene Kostnadsfordeling av felleskostnader Krav til skriftlige avtaler og markedsvilkår All konkurranseutsatt virksomhet bør ha krav til selskapsmessig og funksjonelt skille

3 Fibersatsing 2 OpenNet – høyhastighetsbredbånd som er åpent
Mange tjenesteleverandører på ett nett Diskusjon rundt åpent/lukket. Vanskelig å gi opp privat monopol? Alta Kraftlag Kundene skulle ha muligheten til å delta i mulighetene ny infrastruktur gav, måtte levere alt selv – leverandører fantes ikke – kundetilfredshet kritisk Samarbeid med andre når oppgaven blir for stor. Åpent nett i hele landet vanskelig uten subsidier som i Sverige Tinn Energi Telenor ville ikke bygge bredbånd til kommunen – gir nå forretning for selskapet Hadde «hvite områder» for IN, forhandling med kommunen og fikk økonomisk handlingsrom - Høykommidler  og samarbeid med andre – grunnlag for utvikling! Fiberselskapet Eierne felles om kjernenett for selskapet - stor oppgave i forhold til avtaler, kompetanse osv – men dette ville man! Tror på at nettene styrkes i samarbeid – er kommet for å bli!

4 Fibersatsing 3 ATB Nett Nexia – de store trendene Post og teletilsynet
Flere eiere og samarbeid med andre – felles nett gir konkurransekraft Samme priser, tjenester og SLA – grunnleggende tilgjengelighet Interessant utvikling så langt og fremtidsmulighetene er store – samarbeid på fiber er gull! Nexia – de store trendene For tjenesteyting er bredbånd kritisk viktig for produktivitet – og livskvalitet JA – det er penger i bredbånd! – Og vi bygger for barnebarna Lokalkunnskap er viktig, viktigst nær de fysiske anleggene Post og teletilsynet Tilskuddsordning for å dekke hvite områder, bedre tilbud i grå områder (Kommuner og) fylkeskommuner kan søke om midler for bredbåndsutbygging Norsk Fiberforening Nasjonal bredbåndsplan må på plass skal vi henge med Europa – 90 % bredbåndsdekning 100 Mbps innen 2020 Investeringene er økonomisk bærekraftige! Samfunnsøkonomi overveldende… Fiberselskapene og deres eiere vil gå lyse tider i møte

5 Info til medlemmer og andre
Nyhetsbrev hver 2. uke Nettside


Laste ned ppt "Temadag fibersatsing KS huset 22. januar 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google