Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bredbånd og modernisering av offentlig sektor Karasjok 02. november 2004 statssekretær Eirik Lae Solberg 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bredbånd og modernisering av offentlig sektor Karasjok 02. november 2004 statssekretær Eirik Lae Solberg 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bredbånd og modernisering av offentlig sektor Karasjok 02. november 2004 statssekretær Eirik Lae Solberg 2005

3 Nett, tjenester og kompetanse må ses i sammenheng Utbygging av infrastruktur Økt tilbud av tjenester Styrket kompetanse Attraktivt innhold gir økt bruk og skaper et marked for videre utbygging. Infrastruktur er en forutsetning for bruk og skaper marked for tjenester og innhold Kompetanse er en forutsetning for å realisere gevinster ved bredbånd. Investeringer i bredbånd gir ikke automatisk gevinster

4 IT og bredbånd er viktig for vekst i alle næringer… Viktig for modernisering av offentlig forvaltning IKT-næringene står for ca 30% av norsk næringslivs samlede FoU IT og elektro/dataforskning utgjorde nesten halvparten av SkatteFUNN-prosjektene i 2002. IKT utvikling og økonomisk utvikling

5 Bredbåndspolitikken: Markedsaktørene skal bygge infrastruktur og utvikle innhold Offentlige myndigheter skal: - legge til rette for konkurranse - være en krevende etterspørrer av nett og tjenester

6 Ny teknologi åpner for dekning i nye deler av landet… Mai 2003 August 2004 Mai 2003 Estimert dekning 81% av husholdningene har tilbud om bredbåndstilknytning

7 Økende grad av tilknytning øker lønnsomhet i utbygging… 24% av husstandene er nå tilknyttet bredbånd Dette forventes å øke til over 30% ved utgangen av året Sterkere vekst enn Sverige Flere sentraler blir lønnsomme å bygge ut Norge ventes snart å passere Sverige i andel tilknyttede husholdninger Bredbånd i dag

8 Lokale initiativ er viktig for bredbåndsutviklingen… Mange lokalsamfunn satser på bredbånd Har gitt tilbud i områder der operatør ikke har vist interesse Det fins ulike tilnærminger Samling av regionaletterspørsel Kommunalt eid infrastruktur l Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for planlegging og koordinering av lokal utbygging Bestillerkompetanse viktig Kommuner bør planlegge infrastruktur og ta lokale initiativ

9 Eksempel på lokal modell: Det Digitale Distriktsagder l 18 distriktskommuner, 60.000 innbyggere l Spleiselag mellom staten (KRD), fylkene og kommunene Økonomisk ramme på ca 27 mill kroner (Opprinnelig 180 mill kr!!) Alle betaler det samme og får de samme kapasiteter l Avtale om levering av bredbånd til kommunene Fiber til alle rådhus med muligheter til oppkobling mot andre offentlige bygg, privat næringsliv og til husstander Kilde: Det Digitale Distriktsagder 2003 Den økonomiske rammen er beskjeden, men effekten er stor

10 Stimulering av offentlig etterspørsel Viderefører Høykom HØYKOM-distrikt styrkes Støtter prosjekter for bruk av bredbånd 10 utvalgte fyrtårnsprosjekter Høykom har stor utløsende effekt og god geografisk spredning

11 Dialysebehandling i Alta l Via bredbånd kan fagfolk ved sykehusene i Hammerfest og Tromsø delta i behandlingen. l Pasienter med nyresvikt slipper lange reiser


Laste ned ppt "Bredbånd og modernisering av offentlig sektor Karasjok 02. november 2004 statssekretær Eirik Lae Solberg 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google