Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen

2 KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 2
Formål Drøfte våre erfaringer slik at vi kan bli bedre til å vurdere når og hvordan vi eventuelt skal kjøpe forvaltningsrevisjon KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 2    

3 KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 3
Disposisjon Omfang og typer av kjøp Markedet Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt Organisering og styring i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen Vurdering av nytte vs kostnad Oppsummering av suksessfaktorer KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 3    

4 KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 4
1. Omfang av kjøp Kjøper for rundt 1 million i året Ca. fem kjøp per år Eksempler på titler Kvalitet i skolen Kvalitet i sykehjem Sykkelveier – utbyggingstakt og kvalitet Håndtering av farlig avfall i Oslo kommune Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser Kontroll og oppfølging av drift og vedlikehold av veier Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 4    

5 KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 5
1. Typer av kjøp Variabler Formål; kompetanse eller kapasitet? Størrelse/andel av prosjektet? Vårt mønster Fire av fem kjøp er mindre bidrag til prosjekter Men mer enn halvparten av utgiftene går til kjøp av hele prosjekter Kjøp utløses både av «mangel» på kompetanse og av manglende kapasitet KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 5    

6 KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 6
2. Markedet Mange konsulenter og stor instituttsektor Mange behersker «samfunns-vitenskapelige» metoder Vi kjenner kommunen best Få eksterne kan forvaltningsrevisjon FoU vs konsulenttjenester Svært sammenpresset lønns- og honorarstruktur i Norge KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 6    

7 3. Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt
Spesifisering av oppgaven – krever mye, men fører likevel ikke alltid fram Krevende å følge lov om offentlige anskaffelser særlig vurdering av tilbyderens kvalitet (erfaring, kompetanse) vha. kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier tar tid får vi de beste i arbeid? Sikre eiendomsrett til rapport og materiale Avtale kvalitet, leveringsfrist og pris Sørge for sanksjonsmuligheter KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 7    

8 3. Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt
Avtale aktiviteter som sikrer at vi kan overvåke at oppdraget er forstått og iverksettes som forutsatt gode feltrelasjoner kompetanseoverføring hvis aktuelt levering i tide akseptabel rapport korte og poengterte muntlige presentasjoner (forstå politikerne) KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 8    

9 4. Organisering og styring i gjennomføringen av revisjonen
Behov for Overvåking av at oppdraget er forstått Hjelp til feltadgang Smøring/reparasjon av revisjonsdialogen Mange runder med rapportutkast Coaching før presentasjon Kommunerevisjonens prosjektleder er av avgjørende betydning Sanksjonsmuligheter kan være viktig Evaluering kan være nyttig KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 9    

10 KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 10
5. Nytte vs kostnader Innkjøp kan gi høyere legitimitet bedre revisjon bedre omdømme bedre effekt Nye impulser og økt læring Innkjøp kan også koste mye – og langt mer enn det smaker Drøfting av noen gode eksempler Kvalitet i sykehjem Kvalitet i skolen Informasjonssikkerhet vann og avløp Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 10    

11 KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 11
6. Suksessfaktorer Gjennomtenkt strategi; kjøpe, ansette, bygge opp eller holde seg unna? Heller små enn store kjøp? God intern prosjektleder God kontrakt mht. folk, aktiviteter og resultater Tett på – god styring i gjennomføringen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 11    


Laste ned ppt "Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google