Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgsystem 2007 Anbudskonkurransen Innspill fra Trondheim kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgsystem 2007 Anbudskonkurransen Innspill fra Trondheim kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgsystem 2007 Anbudskonkurransen Innspill fra Trondheim kommune
v/ Ingrid Fagerholt og Øyvind Øyen Fellesoppgave, jeg er Øyvind, Ingrid kunne ikke være med, hun er den innkjøpsfaglige. Jeg er valgarbeider.

2 Lov og forskrift - offentlige anskaffelser
Omfatter alle anskaffelser som foretas av et offentlig organ. Regelverkets formål: Sørge for økt konkurranse Sikre effektive anskaffelser Sikre god anbuds- og forretningsskikk, likebehandling, integritet, tillit Overholdelse av internasjonale forpliktelser (Unngå kameraderi og smøring) Slår fast i §1 at lovens formål er å bidra til økt verdiskapning i samfunnet. Oppnås ved effektivitet basert på forretningsmessighet og likebehandling. Også viktig med allmennhetens tillit. Samt utgangspunkt i EØS og WTO.

3 Hva sier loven? Relativt kortfattet (detaljer i forskrift)
Anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse Prosessen skal være forutberegnelig, gjennomsiktig og etterprøvbar Utvelgelse etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier For å oppnå det som er hensikten, jfr forrige lysbilde Det er lov å mene hva man vil om det, men det skal være konkurranse Husk at folk skal kunne se oss i kortene. Men kontraktene er ikke offentlige (forretningsmessige forhold) Objektivitet skal bl a forebygge fare for smøring/kameraderi

4 Hva med forskriften? Omfattende
Forstå noen hovedprinsipper i anskaffelsesprosessen Viktig å søke eksperthjelp Side opp og side ned, ikke noe for lekfolk etter min mening. Vi må forstå noen prinsipper. Detaljene tar innkjøpsekspertene, det er alltid noen et eller annet sted som kan dette også. Kommuner kjøper gjerne litt her og der. Vi har en egen innkjøpsavdeling.

5 Konkurransegrunnlaget
Viktig dokument, bør legge ned mye arbeid i utforming. Kan ikke endres i ettertid! Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Vi arbeidet mye med dette. Sett fra vår side er det viktig å få med alt vi vil ha. Fra leverandørens side må det være klart skrevet og greit å forstå. Ellers blir det en haug med oppklaringsbrev i etterkant. (Hva menes med……..)

6 Kvalifikasjonskrav Minstekrav til leverandør for å kunne delta i konkurransen Skatteattest HMS-erklæring Miljøkrav Her er det snakk om å passere lista. I vår konkrete sak gjorde begge det. Noen ganger kan tilbydere ramle av allerede her pga formelle kriterier.

7 Tildelingskriterier Laveste pris Økonomisk mest fordelaktig
I sistnevnte tilfelle skal kriteriene angis og vektlegges (%-vis vekting fra 1/1-2007) Eks på kriterier: kvalitet, sikkerhet, service, funksjonalitet, pris Laveste pris er jo veldig enkelt å forstå, men vi valgte ikke det. Andre hensyn kan også veie tungt. Vi hadde ikke oppgitt vekting, men det må gjøres nå. Tenk nøye over dette. Aktuelt ifm valg: sikkerhet, service.

8 Tildelingskriterier (forts)
Forutberegnelig og etterprøvbart Kan ikke endres i ettertid Ikke tillatt å vektlegge andre faktorer enn de som er tatt med i konkurransegrunnlaget Vi valgte sikkerhet/kvalitet, service/levering og pris. For de to første blir det lett til at det handler om å passere lista her også. At det er bra nok. Pris er nødvendigvis mer kvantifiserbart, og kan lett bli det avgjørende.

9 Kunngjøring og terskelverdier
Over 0,5 mill. kroner eks. mva kunngjøres nasjonalt Over 1,7 mill. kroner eks. mva kunngjøres internasjonalt Store kommuner må nok finne seg i å kunngjøre. Samarbeid (om maskinell telling, inkl fylkeskommune) kan føre til også internasjonal kunngjøring. Et spansk firma har vært på banen i Norge, ellers ikke noe stort marked.

10 Under terskelverdi? Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse Eks valgsystem: 2 leverandører aktuelle Be om pris og garanti for service og levering iht frister oa Still krav! Utarbeid kravspek som grunnlag for en avtale Terskel handler om kunngjøring eller ikke. Konkurranse gjelder lell. Og for alle er det viktig å vite hva man vil ha og å stille krav. Særlig til service/brukerstøtte, her kan det variere noe. Ellers er jo valgsystem ganske fastsatt.

11 Erfaringer fra Trondheim
Samarbeid med fylkeskommunen Samle ulik kompetanse fra begge parter: innkjøp, juridisk, IT, valg Legge ned mye arbeid i konkurransegrunnlag – viktig å få med alt! Detaljeringsgrad må vurderes nøye, vi valgte å være detaljert og tydelig Tellesamarbeid med fylket i mange år. Vanlig i flere fylker. Samle ulik kompet., ingen vet alt om alt. Komplekst felt dette. Detaljeringsgrad kan diskuteres, men vær grundig uansett. Vi valgte slik (eksempel)

12 KONKURRANSEGRUNNLAG A. Valgsystem med manntall og valgoppgjør
A.      Valgsystem med manntall og valgoppgjør B.      Valgkort og manntallslister C.     Stemmesedler til fylkestingsvalget og kommunestyrevalget for Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune

13 Faktorer: Kravspesifikasjon: Oppfylles (ja/nei) Manntall-funksjoner for kandidater og underskrivere: Systemet skal være innrettet og koplet opp mot manntallet, slik at: ·        Oppsøking og oppslag av kandidater og underskrivere i manntallet kan gjøres enkelt, med få tastetrykk. ·        Systemet fører løpende kontroll av oppslag mot allerede registrerte kandidater og underskrivere, slik at dobbeltføringer varsles og hindres. Dette gjelder også underskrivere på lister med mer enn 500 underskrivere. ·        Registrering på listene av kandidater og underskrivere kan gjøres lett, med overføring av korrekte opplysninger fra manntallet. Parti-funksjoner: Systemet skal være innrettet oppdatert slik mht. partier at: ·        Registrerte partier er lagt inn i systemet med korrekt navn og offisiell forkortelse. ·        Partienes rekkefølge i systemet skal til enhver tid være den rekkefølge departementet setter partiene opp i. ·        Hvert parti er innlagt med korrekt antall kandidater i samsvar med valgloven og innkomne listeforslag. For fylkestingsvalget er det min. 7 og maks. 43 kandidater pr. parti. For kommunestyrevalget i Trondheim er det min. 7 og maks. 91 kandidater pr. parti.

14 Oppsummert Start arbeidet tidlig – ting tar tid
Samle nødvendig kompetanse – ingen kan være ekspert på alt Tenk nøye gjennom hva dere vil ha og beskriv det konkret Vær presis i tildelingskriteriene, hva er viktigst for dere å legge vekt på? Startet i høst med samarbeidsmøter TK/STFK, IT, innkjøp, valg. Flere runder om innhold og utforming. Det viste seg at det var nyttig. Likevel var det noen detaljer vi hadde glemt.

15 LYKKE TIL! Takk for meg og lykke til.


Laste ned ppt "Valgsystem 2007 Anbudskonkurransen Innspill fra Trondheim kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google