Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansiering og risikodekning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansiering og risikodekning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansiering og risikodekning

2 Betalingsbetingelser i internasjonalt salg
Kontraktsforhandlinger avgjør finansielt grunnlag risikofordeling Nye og ukjente forhold kompliserer skal vi yte kreditt? Tre hovedkategorier for betaling forskudd kontant mot dokumenter kreditt

3 Avgjørende faktorer for valget
Bransjekutyme Finansiell stilling Konkurranseposisjon Risikovurdering

4 Mer om betalingskategoriene
Forskudd Særlig aktuelt ved store kontrakter ved eksport av kapitalvarer. Det koster likviditet å begynne produksjonen. Naturlig å delfakturere %. Kjøper må stille garanti for forskuddet. Kontant mot dokumenter CAD L/C Kreditt Kortsiktig Langsiktig

5 Finansiering Behovet er avhengig av bransje
Markedsbearbeiding må finansieres. Det tar tid før man får en positiv C/F Egne midler Kreditter Offentlig støtte Finansiering av ulike aktiviteter Forarbeid fram til markedsplan kan være støtteberettiget. Ekstern assistanse kan støttes - normalt ikke interne kostnader

6 Eksportfinans’ finansieringsordninger
Kapitalvarer Inntil 85 % andel og rente i samsvar med konsensusvilkår Skipsfinansiering Inntil 80 % av kontraktssum Tilskudd på inntil 10 % av kontraktssum Lån til markedsvilkår Blandede kreditter 100 % garanti forutsettes fra sikre garantister

7 Kreditt-typer Leverandørkreditter Kjøperkreditter Prosjektkreditter
Rammekreditter

8 Finansieringens betydning for konkurranseevne
Gjelder på linje med pris, kvalitet, leveringstid etec. I enkelte bransjer er det avgjørende å kunne tilby finansiering som del av pakken. I andre bransjer kan det være betingelsene i finansieringen som er avgjørende i seg selv.

9 Risikovurdering og risikodekning
Kommersiell risiko spredning på flere kunder spredning på flere medlemmer i distribusjonssystemet betalingsbetingelser og kredittvurdering Økonomisk risiko Valutarisiko kjøpe og selge i samme valuta ved salg i svak valuta - selg også i sterk valuta lån inn i svak valuta lån ut i sterk valuta

10 Risikovurdering videre
Politisk risiko Intern ustabilitet Eksterne konflikter Alment politisk klima Økonomisk klima

11 Hvordan dekke risiki? Valuta Kommersiell og politisk risiko
terminkontrakter Kommersiell og politisk risiko GIEK Forundersøkelser og anbud kontraktsgaranti kredittforsikring garanti overfor bank spesielle garantier


Laste ned ppt "Finansiering og risikodekning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google