Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotarbeid, 09.04.14 NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling 2010 - 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotarbeid, 09.04.14 NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling 2010 - 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotarbeid, 09.04.14 NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling 2010 - 2014

2 Hvorfor har Programmet piloter? Trygghet Erfaring Flaskehalser Innkjøpere tester ut metoden slik at de blir trygg på gjennom- føringen internt og kan bruker den videre i nye anskaffelser Gode piloter er nødvendig for at andre innkjøpere skal la seg inspirere til å ta i bruk metoden Flaskehalser identifiseres gjennom pilotene og er med på å videreutvikle metoden

3 Hvordan bistår Programmet i pilotarbeidet Pådriver  Kunnskap (andre piloter)  Metodikk (steg for steg) Fasilitator  Prosess  Dialogaktiviteter (mobilisering)  Støtte (IN/FR/annet) Evaluator  Læring (internt/andre)  Implementering (varig endring) 1 1 2 2 3 3

4 Hva er blitt vektlagt i utvelgelsen (tilfeldig rekkefølge)  Eierskap og vilje  Innovasjonspotensial  Prioritert område  Miks/variasjon  Leverandører/utviklingsaktører som kan ta imot utfordringen Den viktigste suksessfaktoren:  Engasjement hos prosjektleder

5 Organisering/forankring/avgrensing Innkjøper:  har det økonomisk/ juridiske ansvaret for piloten  avsetter nok tidsressurser i organisasjonen  forankret leverandørutviklingsarbeidet hos alle beslutningsaktører på prosjektet  tilrettelegger for ekstern evaluering og til å stille opp for informasjon i regi av programmet

6 6 1 1 2 2 3 3 Vurdere behov, planlegge og organisere Dialog med markedet Gjennomføring og evaluering Gjennomføring

7 Dokumentbank 7

8 Pilotmatrise pr. 04.04.2014 8 Foto: Kjetil Fjeld

9  Gevinster i form av bedre løsninger og økt konkurranse  Økt fokus på behov, markedsdialog og funksjonelle beskrivelser fører til bedre løsninger  Dialogaktiviteter og bransjekontakt leder til økt oppmerksomhet og økt konkurranse  Erfaringer fra pilotarbeid bidrar ofte til endret og mer "fremoverlent" innkjøpspraksis  Bistand fra fasilitator (programmet) blir sett på som avgjørende for at virksomheten turte iverksette en innovativ offentlig anskaffelsesprosess, og har bidratt til læring. 9 Innkjøperne mener… Kilde: Analyse & Strategi AS – Multiconsult, Midtveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling – 17 piloter, 1 kvt.2014 Generelle tilbakemeldinger fra pilotarbeidet

10  Dialogaktivitetene er nyttige, blir motivert til å innovere og utvikler sin konkurransekraft ytterligere  Dialogaktivitetene svært nyttige i forhold til kundekontakt og økt kunnskap om kundens behov  Over 1/3 av leverandørene har blitt motiverte til å innovere ytterligere  Innovasjoner og nye markedsområder øker leverandørenes konkurransekraft  Bransjeorganisasjoner og leverandører opplever programmets aktiviteter som nyttige i forhold til økt offentlig fokus på innovative anskaffelser generelt, og dialogaktivitetene spesielt. 10 Leverandørene mener… Kilde: Analyse & Strategi AS – Multiconsult, Midtveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling – 17 piloter, 1 kvt.2014 Generelle tilbakemeldinger fra pilotarbeidet

11 Regionalt pilotarbeid  Like spennende piloter, samme metodikk  Hvordan komme i inngrep?  Hvordan jobbe med dem?  Eksempel fra ett nystartet prosjekt i Sogn og Fjordane  Evaluering? 11

12 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotarbeid, 09.04.14 NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling 2010 - 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google