Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem/Hva er et menneske?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem/Hva er et menneske?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem/Hva er et menneske?
Menneskets natur Hvem/Hva er et menneske?

2 Sentralt i de fleste religioner:
Gudsforståelse/gudssyn Menneskesyn Livsanskuelse/livstolkning/frelseslære

3 Kristendommen annerledes
Gud evig, fullkommen, allmektig, kjærlig Jorden/mennesket skapt av Gud, vellykket produkt Ikke resultat av strid/krig eller uhell Kristendommen helt annen forklaring på død – resultat av at mennesket har bevegetr seg bort fra Gud Eneste religion hvor frelsen og evig liv er fra Gud

4 Begynnelsen Skapelsen Første skapelesberetn: 1 Mos 26-31
- kosmosentrisk, teosentrisk Andre skapelsesberetning: 2 Mos 2,4-25 - antroposentrisk

5 Skapelsesfortellingene
Første: Stram oppbygging, hurtig tempo. Få ord som sier veldig mye. Andre: Fortelling: - problem – løsning Plot: klimaks i fortellingen – mennesket blir mann og kvinne.

6 Hva forteller skapelsen om menneskets natur?
Forskjell på mennesket og Gud Skapt av Gud Vellykket, 1,31: Svært godt (2011) - tidligere overs: såre godt, overmåte godt

7 Hva får vi vite om Gud? Hankjønn? Mann? Utseende?
- hode, kropp, armer, ben…?

8 Hvordan er vårt gudsbilde?
Danner vi oss en gud i «vårt bilde»?

9 Mennesket skapt i Guds bilde
Til mann og kvinne Men de er ikke guder Fysiske vesener i en fysisk verden Får liv av Gud – avhengig av ham for livet/eksistensen Kan ikke leve adskilt fra Gud NT: Gud alene som har udødelighet (1 Tim 6,16)

10 Mennesket annerledes enn andre skapninger
Kun de det fortelles om som er skapt i Guds bilde

11 Hva består gudsbildet av?
Evne til samkvem Begeistres over mottatt kjærlighet Evne til å gjengjelde kjærlighet Evne til å foreta bevisste valg Ikke programmerte datamaskiner

12 Konkret oppgave 1,26ff Råder over skaperverket på samme måte som Gud hersker over sin verden Forvalteransvar Mennesket overtar på en måte Guds funksjon i forhold til resten av skapervrket Alt dette en konkretisering av hva det vil si å være i Guds bilde

13 Helhetlig menneskesyn
2,7: Støv fra jorden + livspust = levende skapning Ingen dualisme (Platon) Ingen udødelig sjel fanget i et dødelig legeme Mennesket lever ikke evig, det dør - forklaring: synd -- fordi mennesket gjorde seg uavhengig

14 Den store fortellingen
Skapelse, fullkomment – svært godt Problem oppstår – synd Frelsesplan – problemet må løses Plot/klimaks Problemet løst, ny skapelse, fullkomment – svært godt Åp 21,1-4

15 Salme 8 8Til korlederen. Etter Gittit. En salme av David.
2 Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen! 3 Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. 4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, 5 hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det? 6 Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. 7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: 8 småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, 9 fuglene under himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havets stier. 10 Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

16 Salme 8 Guds syn på mennesket
Ikke gud Ringere, rangeres lavere Men, stor verdi Råderett Refr: - hvor herlig Gud er!

17 Forslag til prekendisposisjon/oppbygging
Skriftlesning/prekentekst: Salme 8

18 1. Innledning Tidsaktuelle spørsmål - hvordan har du det? - bare bra?
- elendig? Ondskapen i verden Selvtillit? – føler du deg liten? – i så fall ikke den første Hvordan tror du Gud ser på deg?

19 2. Teksten Les hele teksten, Salme 8
David lurte han også, han følte seg liten

20 3. Litt bakgrunn for teksten:
Salme 8 må leses på bakgrunn av skapelsestekster i GT, generelt og tektster om mennesket spesielt En hymne som blir regnet som den eldste salmetypen både i GT og ellers Salme 8 en hymne i fortellerstil

21 3. Litt bakgrunn forts. En hymne har en enkel oppbygging:
- a) oppsang: oppfordring til å love Gud - b) korpus: lovprisning av Gud - c) oppsangen kan bli gjentatt ordrett eller i variert form Guds gode gjerninger har et allment preg – gjelder alle, også den enkelte

22 4. Tekstutlegging/tekstgjennomgang:
V 2a refreng (v 2a = v 10 Vss 2a og 10 starter med en tiltale av Gud. I grunnteksten: «Jahve er vår Herre». Indirekte en trosbekjennelse: Jahve er vår Gud. Minner om 5 Mos 6,4 - shema

23 4. forts Vss 2b – 9 Korpus V 2 b: Gus prakt, skjønnhet på himmelen
En trossetning/trosutsagn V 3: De minste menneskene V 3b: fiender/motstander – muligens kaosmakter, de som står imot Guds skaperverk

24 4. forts V 4: Temaet i hele salmen er Guds makt, altomfattende, himmelen og hele dens hær Vss 5 – 9: Menneskets stilling V 5a: Tyngdepunkt: Mennesket er i 1 Mos 1 og i Sal 8 bare underlegen i forhold til Gud V 6: Ære og herlighet noe som hører Gud til, her også gitt menneskene

25 4. forts. V 7: Mennesket innsatt som «visekonge» på jorden
V 8f: Området for menneskets styring regnes opp. En hoffpoet i gamle Orienten ramset gjerne opp de riker som måtte lyde kongen. Slik gjør salmisten det her med mennesket og naturen

26 4. forts. V 10: Refreng (v 10 = v 2a)

27 5. Konklusjon Denne salmen et uttrykk for Bibelsk menneskesyn, hvordan Gud ser på menneskene. Gjør dette noe med din selvtillit? Ser vi at vi er elsket av Gud, at han har satt en stor verdi på oss?

28 5. Konklusjon forts. Det bibelske menneskesyn:
- skapt av Gud, i hans bilde (alt det innebærer) Elsket av ham, uttrykt i prisen han betaler for vår frelse Forvaltere med konkret oppgave og medansvar for øvrig skaperverk Det bør være normgivende for etikk og moral

29 Avslutning SS 17 – Herre Gud ditt dyre navn og ære (alle vers)


Laste ned ppt "Hvem/Hva er et menneske?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google