Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jødiske røtter… Kongenes konge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jødiske røtter… Kongenes konge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jødiske røtter… Kongenes konge

2 Kongenes konge Jødiske røtter… Bibelen kaller noen av verdens mektige konger ”kongenes konge”. Esra 7.12 Dette er en avskrift av brevet fra kong Artaxerxes til presten Esra, den skriftlærde, som var kyndig i de bud og forskrifter som Herren har gitt Israel: «Artaxerxes, kongenes konge, til presten Esra, den skriftlærde, som er kyndig i himmelens Guds lov. Daniel 2.37 (om Nebukadenesar) Dette var drømmen, og nå skal vi fortelle kongen hva den betyr. Konge, du kongenes konge, som Gud i himmelen har gitt kongedømmet, makten, kraften og æren!

3 Kongenes konge Men over dem alle står Israels Gud: Daniel 2.21
Jødiske røtter… Men over dem alle står Israels Gud: Daniel 2.21 Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet! For visdommen og styrken er hans. Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Jer. 10.7 Hvem må ikke frykte deg, folkenes konge, slik som det sømmer seg? For blant alle vismenn hos folkene, i alle riker er det ingen som du. Salme 47.8: For Gud er hele jordens konge.

4 Kongenes konge Er Herren kongenes konge, er også Jesus det: Åpb. 17.14
Jødiske røtter… Er Herren kongenes konge, er også Jesus det: Åpb Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste

5 Kongenes konge 1. Tim. 6.11-16 Men du, Guds menneske,
Jødiske røtter… 1. Tim Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner.

6 Kongenes konge For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for
Jødiske røtter… For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, han som vitnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg: Ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Det skal han la oss oppleve når tiden er inne,

7 Kongenes konge Jødiske røtter… han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

8 Kongenes konge Jødiske røtter… Men du, Guds menneske,
hold deg borte fra dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner. For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, han som vitnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg: Ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Det skal han la oss oppleve når tiden er inne, han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

9 Kongenes konge Jødiske røtter… ”..han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, ..” 1. Tim. 6.15

10 Kongenes konge Som kongenes konge er Jesus:
Jødiske røtter… Som kongenes konge er Jesus: i makt og myndighet større enn noen verdenshersker den som har skapt alle ting den som elsket deg så høgt at han ga sitt liv for deg den som har beseire alt det onde den som skal komme igjen og dømme levende og døde

11 Kongenes konge Som kongenes konge er Jesus
Jødiske røtter… Som kongenes konge er Jesus i makt og myndighet større enn noen verdenshersker! ”Du har gitt ham makt over alt som heter menneske” Joh. 17.2 Gud har satt Jesus ”over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende” Efes. 1.21 ”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden” Matt

12 Kongenes konge Som kongenes konge er Jesus
Jødiske røtter… Som kongenes konge er Jesus den som har skapt alle ting! ”Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til.” Joh.1.3 ”For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.” Kol.1.16 ”Verden er blitt til ved ham!” Joh.1.10

13 Kongenes konge Som kongenes konge er Jesus
Jødiske røtter… Som kongenes konge er Jesus den som elsket deg så høgt at han ga sitt liv for deg!

14 Kongenes konge Jødiske røtter… Joh.3.16

15 For så høgt har Gud elska verda
Kongenes konge Jødiske røtter… KI KO AHAV, ELOHIM ET HA’OLAM כי כה אהב אלהים את העולם Ki ko ahav Elohim et ha’olam, Ad ki natan Et Bno yechido, כי כה אהב אלהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, For så høgt har Gud elska verda at Han gav sin sinaste Son,

16 Så kvar den som trur, ikkje skal gå fortapt
Kongenes konge Jødiske røtter… Lema’an lo yovad Kol hama’amin bo, Ela yinchal chayei Olam. למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. Så kvar den som trur, ikkje skal gå fortapt men skal ha evig liv.

17 Kongenes konge Jødiske røtter…

18 Kongenes konge Som kongenes konge er Jesus
Jødiske røtter… Som kongenes konge er Jesus den som har beseire alt det onde! ”Vær frimodige, jeg har seiret over verden!” Joh.16.33 ”Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste”. Åpb

19 Kongenes konge Som kongenes konge er Jesus
Jødiske røtter… Som kongenes konge er Jesus den som skal komme igjen og dømme levende og døde! Jesus er ”den som Gud har satt til dommer over levende og døde.” Apg ”Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen.” Joh. 5.22 Den som tror på ham, blir ikke dømt! Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på guds enbårne sønns navn Joh.3.18

20 Kongenes konge Jødiske røtter… ”Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.” Matt ”Det skal ikke være ende på hans kongedømme!” Luk.1.33

21 Kongenes konge Jødiske røtter… Ære til Guds lam!


Laste ned ppt "Jødiske røtter… Kongenes konge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google