Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 GSI- samling 2009 7-8. sept. 2009. 2 SSBs oppgave • SSB sin virksomhet er regulert ved lov – lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 GSI- samling 2009 7-8. sept. 2009. 2 SSBs oppgave • SSB sin virksomhet er regulert ved lov – lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 GSI- samling 2009 7-8. sept. 2009

2 2 SSBs oppgave • SSB sin virksomhet er regulert ved lov – lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 (Statistikkloven) • Statistikkloven slår fast at Statistisk sentralbyrå er det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk og er faglig sett en uavhengig institusjon

3 3 SSBs rolle i GSI • Kvalitetssikring av data • Sikre kontinuitet i data • Delta i faggruppen med særlig sikte på kvalitetssikring av skjemainnhold og kontroller • Overføre data blant annet til KOSTRA og skoleporten • Populasjonsforvaltning (strukturendringer)

4 4 Skolestruktur i GSI – ansvar hos skoleeier • Skoleeier skal melde alle endringer til Enhetsregisteret eller Bedrifts- og foretaksregisteret i SSB (Bof) fortløpende gjennom året, bedreg_skoler@ssb.nobedreg_skoler@ssb.no • Hvilke endringer? –Nedleggelser –Nye skoler –Adresseendringer –Navneendringer –Driftsansvar –Ev. andre endringer

5 5 Skolestruktur i GSI – ansvar hos FM • Utgangspunktet er skoler som har innrapportert året før og som ligger i GSI • FM innhenter opplysninger fra kommunene • FM er ansvarlig for å melde fra om endringer i skolestruktur til SSB før ny innrapportering, frist 1. september, grunnskole@ssb.noskole@ssb.no • Endringer som meldes fra FM må være i samsvar med registeropplysninger (NSR, Enhetsregisteret, Bof)

6 6 Skolestruktur i GSI – ansvar hos SSB • Bof utfører endringer som meldes direkte fra skoleeier eventuelt andre • Bof oppdateres på endringer som er meldt i NSR –Unntak: opprette eller nedlegge skoler – kan ikke meldes via NSR • Seksjon for utdanningsstatistikk: Kontrollerer endringer i GSI mot opplysninger i Enhetsregisteret/Bof • Oppdages avvik må disse behandles slik at vi får samsvar mellom GSI og Enhetsregisteret/Bof • Skolestrukturen er på plass – innrapportering kan starte!

7 7 Oppsummering • Skolestrukturen i GSI skal være identisk med opplysninger i andre offentlige registre! • Opplæring overfor kommunene • Hvordan sjekke at det er samsvar mellom registrene? –Sjekk: http://www.brreg.no/ (Oppslag i registrene – Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret)http://www.brreg.no/ –Sjekk opplysninger som ligger i http://www.wis.no/nsr/http://www.wis.no/nsr/ –Sjekk opplysninger som ligger i http://www.wis.no/gsi/http://www.wis.no/gsi/ –Eller E-post til: bedreg_skoler@ssb.no, tlf 62 88 55 88bedreg_skoler@ssb.no

8 8 Enhetsregisteret

9 9 NSR

10 10 GSI

11 11 Strukturendringer, GSI 2010/2011 • Fylkeskommunale enheter (fengsler, sykehus) skal ha fullstendig registrering i GSI fra skoleåret 2010/2011 • Nærmere informasjon vil bli gitt!


Laste ned ppt "1 1 GSI- samling 2009 7-8. sept. 2009. 2 SSBs oppgave • SSB sin virksomhet er regulert ved lov – lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google