Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Nordisk konferanse Nordisk konferanse København 2010 København 2010 Om OmPopulasjonsforvaltning Tema 2: Nye datamuligheter Jan Furseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Nordisk konferanse Nordisk konferanse København 2010 København 2010 Om OmPopulasjonsforvaltning Tema 2: Nye datamuligheter Jan Furseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Nordisk konferanse Nordisk konferanse København 2010 København 2010 Om OmPopulasjonsforvaltning Tema 2: Nye datamuligheter Jan Furseth

2 2 Tema • Populasjonsforvaltningen • Oppdraget • Forvaltermodellen • Satsningsområder - Globalisering og utenlandsrelasjoner - Folke- og boligtelling 2011 - Samordning husholdnings- og boligstatistikk

3 3 Administrative og statistiske grunndata • Fire statistiske populasjonsregistre som bygger på…… • Fire tilsvarende administrative grunndataregistre; Mastersystemer • Geodatabase med Eiendomskart og geodata • Knyttet sammen i SSB – unike id samt adresse som hovednøkkel

4 4 Original KopiStatistiske versjon Bearbeiding

5 5 Oppdraget • Gi det kvalitetsmessig beste populasjonsgrunnlaget for offisiell statistikk - Heldekkende, brukertilpasset, kvalitetssikret og dokumentert. - Sammenhengen mellom registrene skal være god - mikronivå viktig • Holde orden og oversikt over - Statistiske enheter og relasjonene mellom dem - Klassifiseringsvariable som definerer populasjonene - Kjernevariable for felles bruk i statistikkene • Samarbeidet med registereierne og samspillet med grunndataregistrene er fundamentet i populasjonsarbeidet. Være pådriver for; - Gjenbruk/flerbruk - Samspill, samarbeid og arbeidsdeling - Samarbeid om kvalitet. - Enheter og relevante variable for SSB inngår i eksterne registre

6 6 Oppdraget • Tilrettelegging for felles bruk av populasjonsregistrene sikrer helhet og konsistens i statistikkene gjennom felles referanserammer og godkjente standarder • Samarbeid om kvalitetssikring og tilbakemeldinger om kvalitet - Ulike regimer for populasjonsregistrene • Samlingen av populasjonsregistrene inkludert geodata gir; - Nye bruksområder samt ny og bedre informasjon - Statistiske grunndata - Mer og bedre presentasjon ved bruk av geodata - Effektiv forvaltning, effektivitet i datafangsten og statistikkproduksjonen • Forvaltningsregime, et omfattende spleiselag internt og eksternt - Utnytte fagkompetansen og ulike datakilder

7 7 Geodatabase BoF Populasjonsmodellen BeReg Matrikkelen ”ArB” Populasjonsbaser Populasjons- forvalter Offentlige etater SSBs datafangst Fagseksjoner Datafangst- enheter -Eiendomskart -Andre geodata Person SAMTREKK Ad-hoc utvalg Statistikk- systemer Foretak SAMTREKK Delregister Basisreg/ Datakilder Systemer Variable Kvalitets- sikring

8 8 Globalisering og utenlandsdimensjonen • Satsningen omfatter arbeidet med - Aksjonærregistret som hovedkilde for konsernstrukturer, og for utenlandsk eierskap i Norge - Grunnlaget for inngående FATS og FDI - EGR som grunnlag for ultimat eier og norske datterselskaper i utlandet Deltar i informasjonsutveksling og kvalitetssikring 5 000 største; omfatter ca 400 000 selskaper, 5 000 norske 10 000 og ultimat eier i 2011 Mulig heldekkende innen 2014 - Forslag om Nordisk konsernregister og nordisk FATS- statistikk • Eget prosjekt - Samordner, prioriterer og styrer ressursbruken - Avklarer nye behov om utenlandsdimensjonen - Fastlegger og samordner datakilder samt ansvarsfordeling

9 9 FoB 2011 - Husholdninger og boliger • Garanterer en registerbasert telling i 2011 - God kvalitet i bygnings- og boligdata - Ulike kilder/metoder - Kobling personer og boliger gir husholdninger - ca 98 prosent - Basert på formell bostedsadresse (DSF) - Faktisk om mulig • Bruk av geodata i presentasjonen fra FoB2011 • Samordning husholdnings- og boligstatistikk - 2011 for året 2010 - Privathusholdninger er lik bebodde boliger - Alle boliger; summen av bebodde og ubebodde boliger Forutsetter bruk av faktiske adresser skal resultatet gi relevans Omfattende arbeid og mange ulike kilder - Sette sammen i et system - Et husholdningsbegrep i SSB - Betydning for befolkningsstatistikken

10 10


Laste ned ppt "1 1 Nordisk konferanse Nordisk konferanse København 2010 København 2010 Om OmPopulasjonsforvaltning Tema 2: Nye datamuligheter Jan Furseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google