Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar 1. juni 2011 Norges Kreative Fagskole Avdelingsdirektør Joar Nybo Database for statistikk om fagskoleutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar 1. juni 2011 Norges Kreative Fagskole Avdelingsdirektør Joar Nybo Database for statistikk om fagskoleutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar 1. juni 2011 Norges Kreative Fagskole Avdelingsdirektør Joar Nybo Database for statistikk om fagskoleutdanning

2 2 Kunnskapsdepartementet Bakgrunn for etableringen •Karlsen-utvalget (NOU 2008:18) tok til orde for at kunnskapsgrunnlaget for fagskoleutdanningen måtte bedres •Regjeringen fulgte opp i St. meld. nr. 44 (2008-2009) •Og foreslo å etablere Database for statistikk om fagskoleutdanning i Prop. 1 S (2010-2011) ”For å få ei samla oversikt over talet på fagskolestudentar tek departementet sikte på å etablere eit eins opplegg for ein sentral fagskolestatistikk”

3 3 Kunnskapsdepartementet Bakgrunn for etableringen (2) •KD erkjente behov for en sentral database for å kunne følge utviklingen i sektoren nøye •Også fra andre var det initiativ for etablering av database(r) •KD etablerte arbeidsgruppe i 2008 som skulle se på organisering av fagskolestatistikk. Medlemmer fra Lånekassen, SSB, Forum for fagskoler, Fylkeskommunale fagskoler og KD

4 4 Kunnskapsdepartementet Arbeidsgruppens rapport •Arbeidsgruppen leverte sin rapport ”Organisering av fagskolestatistikk” til KD i februar 2010 •Sammendrag forslag: –En sentral database for fagskolestatistikk der aktuelle brukere får alle sine opplysninger –Anbefalte den lagt til DBH –Fritt valg av programvareleverandør for fagskolene –Etablere et Forum for fagskolestatistikk –Indikatorer for fagskolestatistikk –Finansiering: KD betaler etablering av databasen, skolene betaler innsamling og innsending av dataene

5 5 Kunnskapsdepartementet Høringene •Rapporten ble sendt ut på høring med frist 25.06.2010 •Høringsuttalelsene –For etablering av database for fagskolestatistikk –Stort flertall støttet at den ble lagt til DBH –Flere sa seg interessert i å delta i et statistikkforum

6 6 Kunnskapsdepartementet Statistikkforum for fagskoler •Etablert for å arbeide med etableringen av Database for statistikk om fagskoleutdanning –Representanter fra •SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd, DBH og KD •Et varig etablert forum som skal fungere som støttespiller, bindeledd og høringsinstans for det videre arbeid

7 7 Kunnskapsdepartementet Hvorfor er Database for statistikk om fagskoleutdanning viktig for KD? •Gir bedre oversikt over fagskolesektoren –Antall studenter –Samlet utdanningstilbud •Gir bedre muligheter for overordnede og lokale analyser –Grunnlag for politikkutvikling •Bruk av statistikken vil bidra til synliggjøring av sektoren •Forenkle rapportering

8 8 Kunnskapsdepartementet Prosessen videre •10. juni –Møte hos DBH (i Bergen) med leverandører av skoleadministrative systemer •15. juni - Frist innrapportering skoledata til DBH •August/september: –Innføringskurs for dem som skal forestå rapporteringen – administrativt •15. oktober –Frist for rapportering av data per 1. oktober 2011

9 9 Kunnskapsdepartementet •Agenda for samlingen 1. juni 2011 angående forberedelse og videre prosess ved etableringen av Database for statistikk om fagskoleutdanning: •1130 – 1200 Ankomst Norges Kreative Fagskole, •1200 Velkommen •1205 – 1215 Bakgrunn for etablering av Database for statistikk om fagskoleutdanning, •1220 – 1250 Presentasjon av databasen, Benedicte Løseth, DBH •1250 – 1310 Pause

10 10 Kunnskapsdepartementet •1310 – 1325 Hvordan kan kvalitet i utdanningen dokumenteres? Bjørn Ragnar Stensby, NOKUT •1325 – 1340 Forventninger knyttet til bedre rapportering, Knut Erik Beyer-Arnesen, Nasjonalt fagskoleråd (Forum for fagskoler) •1340 – 1355 Rapportering for god fagskolestatistikk – utfordringer og forventninger, Bård Inge Thun, Fylkeskommunale fagskoler •1355 – 1410 Pause

11 11 Kunnskapsdepartementet •1410 – 1425 Rapportering til Lånekassen, Siv Frost, Lånekassen •1425 – 1440 Rapportering til Statistisk Sentralbyrå, Anne Marie Rustad Holseter, SSB •1440 – 1500 Avsluttende kommentar fra KD og de siste spørsmål/kommentarer fra salen


Laste ned ppt "Seminar 1. juni 2011 Norges Kreative Fagskole Avdelingsdirektør Joar Nybo Database for statistikk om fagskoleutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google