Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering Gardermoen 10.2.2010 SSBs bruk av data – hva og hvorfor Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering Gardermoen 10.2.2010 SSBs bruk av data – hva og hvorfor Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering Gardermoen 10.2.2010 SSBs bruk av data – hva og hvorfor Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå

2 Data til Statistisk sentralbyrå (SSB) •HVORFOR???? •SSB innhenter data over alle utdanningstilbud i landet, på alle nivå. •SSB publiserer statistikk for de ulike utdanningsområdene •Dette er SSBs kjerneoppgave i samfunnet og innhentingen er hjemlet i egen lov

3 Hvorfor? •I forbindelse med den nye forvaltningsreformen har fylkeskommunene fått i oppdrag å fordele tilskudd etter søknad til fagskoletilbydere, både offentlige og private •Dataene gir grunnlag for dimensjonering av tilskudd. •Dataene brukes til samfunnsmessig planlegging – tilbud og etterspørsel

4 Hva skjer med dataene? •Etter at SSB mottar dataene om fagskoleutdanningen fra VIGObasen foretas en revisjon, dvs at vi kjører en kvalitetskontroll på viktige forhold. • Riktige kurskoder er alfa og omega for at SSB skal kunne gi allmennheten et riktig bilde av utdanningen – hvor mange studenter det er, hvilke fagområder de går på og om de fullfører studiet •SSB omkoder alle kurs til NUSkoder (Norsk standard for utdanningsgruppering)

5 SSB lagrer data •Etter publisering lagres dataene som filer •Kan lagres på ubestemt tid •Kan lage tabeller og oversikter for offentlige myndigheter og andre som etterspør det •Data rapporteres internasjonalt (ISCED)

6 Nasjonal utdanningsdatabase NUDB •SSB har en forløpsdatabase hvor alle data om utdanning havner etter revisjon og annen tilrettelegging •Basen gir oversikt over utdanningsforløpet til alle personer det er lagt inn data om på forskjellige tidspunkt

7 SSB mottar data om fagskoleutdanning på to måter 1.Fra de offentlige skolene får vi data fra VIGOsentralbase. Data fra alle skoler bestilles samlet fra VIGO 2.Fra private skoler med fagskoletilbud får vi data på diskett fra hver enkelt skole.

8 Hva? •Fødselsnummer på studenten •Navn på studenten •Organisasjonsnummer på skolen •Navn på skolen •Riktig kurskode!!! –Heltid –Deltid –Nettstudier

9 Hva? •Fullførtkoder B, I, S, H •Fagskolepoeng •Skoleår

10 Fra årets rapportering Innrapporterte studenter per 1.10.2009 Gammel kode TF 36 Deltid 1182 Heltid 3176 Nettundervisning 920 I alt5314


Laste ned ppt "Fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering Gardermoen 10.2.2010 SSBs bruk av data – hva og hvorfor Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google