Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

2 Vanskelighetsnivå: Vanskelighetsgrad: Antall spillere: Antall kort: Meningen med spillet: Ekstrautstyr: 10. trinn og oppover. Elever på 10. trinn må gå litt utover ungdomskolepensum for å få fullt utbytte av spillet. De kan få den innføringen de trenger ved å gå inn på www.getsmart.no To varianter. Den ene er middels vanskelig, mens den andre er litt vanskeligere og innebærer muligheten for kombinasjon av to kort. 2 - 5 Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokerne. Hver spiller starter med sju kort og man trekker om hvem som skal begynne. Å bli kvitt kortene sine før de andre spillerne. 2 stk. timeglass (1 min.) kan benyttes for å begrense tiden man bruker per runde. Timeglass kan bestilles på www.getsmart.no

3 De første gangene man spiller med getSmart grå, er det hensiktsmessig å spille med åpne kort. Dette er fordi de andre spillerne kan hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan legge på kort eller ikke. Dersom man spiller med skjulte kort, må man være oppmerksom på at noen av kortene ikke har uttrykk oppe i hjørnet grunnet plassmangel. En pil vil henvise til midten av kortet hvor man finner uttrykket. Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokerne. Hver spiller starter med sju kort. I tillegg legges ett kort (med forsiden opp) ved siden av bunken midt på bordet. Dette kortet er begynnelsen på samlehaugen. Dine kort befinner seg nederst på bildet. Motstanderen sitter overfor deg. Ved flere enn to spillere, brukes flere sider av bordet.

4 På bordet ligger nå et hjerterkort med det matematisk uttrykket: (y - x)² + 2xy - x². Det første man gjør, er å forenkle dette uttrykket. Utregningen gjøres i hodet av godt trente spillere. Vi ser at (y - x)² er andre kvadratsetning. Når vi forenkler hele uttrykket, ser vi at bare y² står igjen. Dersom man har kort ”på hånden” med likt uttrykk som på bordet, kan man legge på dette kortet. Man kan alltid legge på ”spar på spar” osv. som i vanlig Vri Åtter i tillegg til å vri med ”åtteren”. Vanskelighetsgraden kan økes ved å tillate kombinasjon av to kort ved hjelp av en av de fire regneartene. Vi kommer tilbake til dette senere i spillet. Vi ser her at du legger på kortet : y²

5 Sparkortet med uttrykket: y² er lagt ut på bordet.

6 Motstanderen ser nøye gjennom kortene sine og finner ingen kort med et uttrykk som tilsvarer y². Han vurderer å legge på spar, men finner plutselig ut at han har mulighet for å kombinere to kort ved hjelp av divisjon. Sparkortet merket over forenkles til xy² og ruterkortet til x. Ved å dividerer førstnevnte uttrykk på det sistnevnte, får vi forkortet vekk x og sitter igjen med y². Han legger på begge kortene sine og velger fritt hvilket kort som skal ligge øverst i samlehaugen. Her gjelder det å tenke strategisk. I dette tilfelle legger motstanderen ruterkortet ”én delt på x opphøyd i minus første” øverst.

7 De to korten er er spilt ut og ruterkortet med uttrykket: ”en delt på x opphøyd i minus første” er lagt øverst i samlehaugen.

8 Det er din tur og du ser at uttrykket på bordet kan forenkles til x. Du finner ingen kort med dette uttrykket. Det går heller ikke å kombinere to kort og du legger derfor på ”ruter på ruter”.

9 Ruterkortet med uttrykket: -x² + (-x)² + x er lagt ut på bordet.

10 Det første motstanderen må gjøre, er å forenkle uttrykket på bordet. Vi ser at dette kortet har uttrykket: x. Utregningen er som følger: -x² + (-x)² + x = -x² + x² + x = x (Dette tas etter hvert lett i hodet). Motstanderen har ingen kort med uttrykket: x. Han kan legge på ruter i og med at det er et ruterkort som ligger øverst i samlehaugen. Motstanderen vil helst bli kvitt to kort og dette klarer han ved å kombinere kortene merket over. Også denne gangen skjer dette ved hjelp av divisjon. Forenkler vi uttrykkene over, ser vi at hjerterkortet har uttrykket: 2, mens kløverkortet har uttrykket: 2x. Vi dividerer nå kløverkortet med hjerterkortet og forkorter dermed vekk toeren. Dermed står man igjen med x. Begge kortene spilles ut og kløver legges øverst.

11 De to kortene er lagt ut og kløverkortet med uttrykket ”x delt på en halv” ligger øverst. Du ser at dette uttrykket kan forenkles til 2x. (Å dividere med en halv er alltid det samme som å multiplisere med to).

12 Ved første øyekast ser det ut som du ikke har noe du kan legge på. Heldigvis behersker du kvadratsetningene godt og ser derfor at kortet lengst nede til høyre faktisk er 2x. Vi anbefaler at man lærer seg å ta disse oppgavene i hodet. På papiret føres oppgaven slik: -(x - 1)² + x² + 1 = -(x² -2x + 1) + x² + 1 = -x² +2x - 1 + x² + 1 = 2x. Du legger derfor på dette kortet. Her har vi altså brukt 2. kvadratsetning i og med at oppgaven er av typen (a - b)². Da skal første ledd ”opphøyes i annen”, deretter skal man trekke fra det dobbelte av produktet av de to leddene og til sist skal man addere det siste leddet ”opphøyd i annen”. Altså er (a – b)²= a² -2ab + b²

13 Sparkortet som vi nettopp forenklet til 2x er lagt ut på bordet.

14 Motstanderen studerer kortene sine og ser at ingen av dem har uttrykket: 2x. Det går heller ikke å få dette uttrykket ved kombinasjon av to kort. Derfor legger han på ”spar på spar”.

15 Et sparkort med et ”komplisert” uttrykk er spilt ut på bordet.

16 Du ser på kortet øverst i samlehaugen. Komplisert? –Nei, absolutt ikke. Ved hjelp av enkle potensregler, ser du raskt at uttrykket er: x²y. Gjennom å bruke de samme reglene på uttrykkket til kortet merket under ser du at du får x²y her også. Du legger på dette kortet. PS. Husk at man i stedet kunne lagt på kortet nederst høyre. (”spar på spar”).

17 Hjerterkortet med et stort uttrykk (som viste seg å være x²y) er lagt ut på bordet.

18 Motstanderen er heldig og trenger ikke en gang å regne. Han vet at kortet på bordet er x²y og kortet merket over har akkurat dette uttrykket. Hadde det vært mulig å kombinere de to kortene, ville motstanderen faktisk ha vunnet her. NB! Det er altså viktig å merke seg at det er mulig å gå rett fra to kort til seier. Hjerterkortet med uttrykket: x²y legges ut. Samtidig sier motstanderen: ”ett kort igjen” Dersom han glemmer å si dette og det blir påpekt av medspillere, må han trekke inn tre kort.

19 Ruterkortet med uttrykket: x²y er lagt øverst i samlehaugen.

20 Du ser ingen annen mulighet enn å legge ”ruter” på ”ruter”.

21 Ruterkortet med et enkelt regnestykke er lagt ut på bordet.

22 Motstanderen forenkler uttrykket på bordet, til tallet 2, uten store problemer. Han har ikke kort med samme uttrykk og må derfor trekke et kort fra bunken på bordet.

23 Kortet som trekkes inn er ”hjerteråtte”, altså et ”vri”-kort. Uttrykket på kortet er: 2y -3 -(y - 3) som er lik y.

24 Han ser ingen andre muligheter enn å ta i bruk ”åtteren” sin og ”vrir” til kløver.

25 Hjerterkortet med uttrykket: 2y - 3 - (y - 3) er lagt ut på bordet. I og med at du ”vred” til kløver er det ikke nå mulig å legge på hjerterkort.

26 Vi husker at kortet på bordet kan forenkles til y. Du har to kort og et av dem viser seg å kunne forenkles til y, nemlig sparkortet med uttrykket: -3y -(-4y). Du vurderer å legge på, men velger først å se om det er en mulighet for kombinasjon av de to kortene. Kortet nederst til venstre viser seg å være uttrykket 2y. (Legg sammen i teller og forkort vekk x). Du har altså to kort, det ene med uttrykket: 2y og det andre med uttrykket: y. Hvilken av de fire regneartene skal man nå bruke for at svaret skal bli y. Selvfølgelig er det subtraksjon: 2y – y = y. Du legger på begge kortene og lar spar ligge øverst. Gratulerer! Du har vunnet spillet!

27 Dersom det er to eller flere spillere igjen, kan man fortsette spillet til kun én spiller gjenstår. Ofte kan det være like greit å begynne på nytt med en gang en vinner er kåret. Da sikrer man i hvert fall at alle spillere får maksimalt utbytte av spillet. (Alternativt kan vinneren av spillet hjelpe en medspiller osv. inntil det er én spiller igjen).


Laste ned ppt "PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google