Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

2 Vanskelighetsnivå: Vanskelighetsgrad: Antall spillere: Antall kort: Meningen med spillet: Ekstrautstyr: 12 år og oppover. Kan brukes på yngre barn hvis man tar bort en del kort fra kortstokken. To varianter. Den ene er middels vanskelig, mens den andre er litt vanskeligere og innebærer muligheten for kombinasjon av to kort. 2 - 4 Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokerne. Hver spiller starter med sju kort og man trekker om hvem som skal begynne. Å bli kvitt kortene sine før de andre spillerne. 2 stk. timeglass (1 min.) kan benyttes for å begrense tiden man bruker per runde. Timeglass kan bestilles på www.getsmart.no.

3 Hele kortstokken brukes bortsett fra jokerne. Hver spiller starter med sju kort. I tillegg legges ett kort (med forsiden opp) ved siden av bunken midt på bordet. Dette kortet er begynnelsen på samlehaugen. Dine kort befinner seg nederst på bildet. Motstanderen sitter på den andre siden av bordet. Ved flere enn to spillere setter man seg ved siden av hverandre slik at det for eksempel ved fire spillere sitter to på hver side av bordet. De første gangene man spiller Vri Åtter, er det hensiktsmessig å spille med åpne kort. Dette er fordi de andre spillerne kan hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan legge på kort eller ikke. Av pedagogiske hensyn har vi i denne presentasjonen valgt å ha kortene i samlehaugen stående. Når man spiller er det bedre at disse kortene er liggende (da kan verdiene sees fra begge sider).

4 På bordet ligger det nå et hjerterkort med volumet 2,00 dl. Motstanderen begynner. Han har nå mulighet til å legge på et kort som har tilsvarende volum. Alternativt kan han kombinere to kort, enten ved addisjon eller subtraksjon for å få 2 dl. I slike tilfeller, ser vi se bort fra antall gjeldene siffer (nøyaktigheten) til verdiene på kortene). Det er også en mulighet å legge på et hjerterkort, i og med at kortet på bordet er hjerter. Som vi ser, legger motstanderen på et kløverkort med verdien 0,200 dm³. Han lyktes altså ikke i å kombinere to kort og på den måten få volumet til kortet på bordet NB! Kortet han legger ut er en ”åtter”. Åttere har har lik funksjon som i vanlig Vri Åtter, man kan ”vri” med dem. Motstanderen kunne altså lagt ut dette kortet og vridd til en annen ”farge” som neste spiller måtte forholdt seg til.

5 Ruterkortet med verdien 0,200 dm³ er lagt ut på bordet. Dersom man spiller med åpne kort, bør man late som man ikke ser motstanderens kort. Likevel er det mange som synes det er gøy å gjøre akkurat dette, for å skape vanskeligheter for motstanderen.

6 Du sjekker kortene dine nøye og ser at det er mulig å få 0,200 dm³ ved å kombinere de to kortene som er innringet under. Du sier: ”jeg subtraherer. 300 cm³ minus 100 cm³ er lik 200 cm³, som er det samme som 0,200 dm³”. (Du kunne selvfølgelig ha lagt ut et kløverkort i stedet for å legge på de to kortene du kombinerte, men dette hadde ikke vært optimalt da det er om å gjøre å bli kvitt kortene sine). Du velger selv hvilket kort som skal ligge øverst. Her gjelder det å være strategisk, det er jo det øverste kortet på bordet motstanderen må forholde seg til. Dette er spesielt viktig å tenke på mot slutten av spillet.

7 Hjerterkortet med volumet 100 cm ³ er lagt ut på bordet.

8 Motstanderen ser raskt at han kan kombinere kortene utringet over ved subtraksjon. Han sier: ”0,700 liter er lik 700 cm ³. Ved å subtrahere det minste volumet fra det største, får jeg 100 cm ³.” Det er viktig at spillerne bruker begrepene subtrahere og addere. Dersom man ikke bruker disse begrepene ved kombinasjon av kort, blir straffen å trekke ett kort fra bunken på bordet. Dersom medspillere er uenige i utregningen, diskuteres det til man blir enige. Derfor er det viktig at gruppesammensetningen er slik at minst én spiller har en viss kontroll på regning med volumenheter. Således har han/hun en uformell kontrollfunksjon.

9 Motstanderen valgte å legge kløverkortet med verdien 600 cm ³ øverst.

10 Du har et kort med 0,600 dm³ som tilsvarer 600 cm³. Dette kortet spiller du ut.

11 Spartkortet med volumet 0,600 dm³ er lagt ut på bordet.

12 Motstanderen har ingen kort med et volum som tilsvarer 0,600 dm³. Han klarer heller ikke å få denne verdien ved kombinasjon av to kort. Derfor legger han ut et sparkort.

13 På bordet ligger nå et sparkort med volumet 7,50 dl.

14 Du forsøker å kombinere to kort for å få 7,50 dl. Etter en stund ser du at dette ikke går. Du har heller ikke kort med tilsvarende volum. Dessverre har du ikke en gang ”spar”. Derfor blir du nødt til å trekke kort fra bunken på bordet. Hvis man ikke kan (eller vil) spille ut et kort, må man trekke kort fra bunken helt til man legger ut et kort. Det er tillatt å trekke inntil tre kort. Dersom man har trukket tre ganger uten å kunne eller (ville) spille ut kort, er ens tur over, og man sier pass og lar neste spiller fortsette.

15 Du var helding og trakk et kort med volumet 75,0 cl. Det er jo det samme som 7,50 dl tenker du, og legger derfor ut dette kortet.

16 Et ruterkort med 75,0 cl ligger øverst i samlehaugen.

17 Motstanderen har ikke kort med ”riktig” volum og han får heller ikke 75,0 cl ved kombinasjon av kort. Derfor legger han på en ”ruter”.

18 Et ruterkort med bilde av en halvfull sylinder som rommer 1,00 liter er lagt ut på bordet.

19 Du forstår at volumet av innholdet i sylinderen er 0,500 liter. Du har ingen kort med dette volumet og får heller ikke til å kombinere kort. Dessverre har du ikke ruter og må derfor trekke kort fra bunken på bordet.

20 Det viser seg at du har flaks. Du trakk et kløverkort med volumet 0,100 dm³. Ved å subtrahere 0,100 dm³ fra 0,600 liter (1,00 liters sylinder som er ⅗ full), får man et volum på akkurat en halv liter. Du legger derfor på kortene utringet under og lar kløverkortet ligge øverst.

21 Et kløverkort med volumet 0,100 dm³ ligger øverst i samlehaugen.

22 Motstander har ingen andre muligheter enn å legge på samme ”farge”. Han sier: ”ett kort igjen”. Dersom man glemmer å si dette og det bemerkes av andre spillere, må man trekke inn tre kort fra bunken. Når spillerne har få kort igjen er det vanlig at de gjemmer kortene sine for motstanderne. Dette gjør sluttfasen av spillet mer spennende og har stor betydning for motivasjonen til spillerne.

23 På bordet ligger det et kløverkort med volumet 0,700 dm ³.

24 Du har heller ikke andre muligheter enn å følge farge. Derfor legger du på kløver.

25 På bordet ligger et kløverkort med volumet 0,300 hl.

26 Motstanderen har kun et hjerterkort med volumet 20 liter. Han må derfor trekke kort.

27 Han trekker en ruter med 50 ml og kan fortsatt ikke spille ut kort. Derfor trekker han på nytt.

28 Motstanderen er svært heldig og trekker en åtter. Denne spiller han ut og vrir til hjerter.

29 En åtter med volumet 0,50 dl er spilt ut. Det er vridd til hjerter.

30 Du her heldig og har faktisk ett kort med tilsvarende volum. Du sier: ”50 cm³ er det samme som 0,50 dl”. Idet kortet spilles ut, sier du: ”ett kort igjen!”

31 Kløverkortet med 50 cm³ ligger øverst i samlehaugen.

32 Motstanderen har også flaks. Han har ruterkort med 50ml. I og med at ml er det samme som cm³, kan han legge på dette kortet. Han sier: ”ett kort igjen!”

33 Et ruterkort med volumet 50 ml er lagt ut på bordet.

34 Du har kun et kløverkort med en bilde av en sylinder som rommer 1,50 liter. Den er er bare 20 % full slik at volumet av innholdet er 0,300 liter. Du blir derfor nødt til å trekke kort fra bunken på bordet.

35 Du trekker et ruterkort med volumet 0,250dm³. Da har du mulighet til å kombinere kortene dine ved subtraksjon fordi 0,300 liter – 0,250dm³ = 0,300 dm³ - 0,250 dm³ = 0,05 dm³. 0,05 dm³ = 50 cm³ = 50 ml. Du forklarer dette til motstanderen din og spiller ut begge kortene. Gratulerer, du har vunnet spillet!

36 Dersom det er to eller flere spillere igjen, kan man fortsette spillet til kun én spiller gjenstår. Ofte kan det være like greit å begynne på nytt med en gang en vinner er kåret. Da sikrer man i hvert fall at alle spillere får maksimalt utbytte av spillet. Alternativt kan de som er ferdige med spillet, hjelpe en medspiller inntil det er én spiller igjen.


Laste ned ppt "PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google