Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOMENTUM foreningen for arm- og benprotesebrukere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOMENTUM foreningen for arm- og benprotesebrukere"— Utskrift av presentasjonen:

1 MOMENTUM foreningen for arm- og benprotesebrukere
Kjære venner. HJERTELIG VELKOMMEN TIL MOMENTUMWEEKEND ALLE SAMMEN! Jeg heter Nils-Odd Tønnevold og jeg er styreleder i MOMENTUM. Jeg har tenkt å si litt om MOMENTUM og hva vi står for og våre satsningområder. Men først noen praktiske opplysninger: Program – nå i kveld – foredrag ved advokat Paul Rynning og Irne Ånstad Staavi Jubileumsfilem om Momentum Badetøy Utsjekk søndag Hva vi er til for & hva vi brenner for MOMENTUM - for å spre livsglede

2 Dette er Momentum til for
Momentum har kun én agenda: ”å spre livsglede” Momentums motto: ”Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket” Visjon: ”Vi skal bidra til en bedre hverdag for amputerte og pårørende” Virkemiddel: ”Vi skal inspirere hverandre til å stille opp for hverandre” Strategi: ”Skape sterke møtesteder samt faglig og sosial engasjement” MOMENTUM er en landsomfattende organisasjon som ble etablert i 1996, og vi er nå neste 700 medlemmer. MOMENTUM har ingen ansatte. Alle verv er basert på frivillig innsats. Medlemskap er åpent for amputerte, pårørende og alle som arbeider med rehabilitering av amputerte. Momentums visjon – for øvrig den eneste agenda vi har - er å SPRE LIVSGLEDE Og som nevnt er vårt motto: Det er bedre å tenne et lys, enn å forbanne mørket ! Visjonen og mottoet gjennomsyrer våre holdninger og fungerer som en klar og tydelig rød tråd gjennom alt vårt arbeid. MOMENTUM - for å spre livsglede

3 MOMENTUM - for å spre livsglede
Om Momentum Frivillig organisasjon for protesebrukere og pårørende i Norge, etablert 1996 Over 600 medlemmer, brukere, pårørende, helsepersonell, institusjoner og leverandører Medlemskategorier - hovedmedlem/familiemedlem, støttemedlem, bedriftsmedlem Fylkeslag over hele landet – frivillig likemannstjeneste og lokale arrangementer Adm. sekretær i 40% stilling og drøyt 70 frivillige Tilknyttet FFO - Norges ledende paraplyorganisasjon for funksjonshemmede - representerer 250,000 medlemmer Prinsesse Märtha Louise utnevnet til æresmedlem i 2006 ”Benløs men ikke rådløs” MOMENTUM er en landsomfattende organisasjon som ble etablert i 1996, og vi er nå neste 700 medlemmer. MOMENTUM har ingen ansatte. Alle verv er basert på frivillig innsats. Medlemskap er åpent for amputerte, pårørende og alle som arbeider med rehabilitering av amputerte. Momentums visjon – for øvrig den eneste agenda vi har - er å SPRE LIVSGLEDE Og som nevnt er vårt motto: Det er bedre å tenne et lys, enn å forbanne mørket ! Visjonen og mottoet gjennomsyrer våre holdninger og fungerer som en klar og tydelig rød tråd gjennom alt vårt arbeid. MOMENTUM - for å spre livsglede

4 MOMENTUM - for å spre livsglede
Dette brenner vi for 1. Likemannstjenesten 2. Arrangementer 3. Prosjekter 4. Medlemsblad 5. Informasjonsmateriell Våre satsningsområder er: Likemannstjenesten Arrangementer Prosjekter Utgivelse av medlemsblad og lage annet relevant Informasjonsmateriell Jeg vil nå konsentrere meg om Likemannstjenesten, men vil etterpå komme litt inn på de andre satsningsområdene og si noen or om hver av de. MOMENTUM - for å spre livsglede

5 Sorgen og krisens faser
Sjokkfasen Reaksjonsfasen Bearbeidingsfasen Nyorienteringsfasen Desto raskere vi kan inspirere den enkelte til å komme på beina igjen desto bedre Sorgens og krisens faser er dere sikkert godt kjent med. Derfor har jeg ikke tenkt å bruke tid på å gå gjennom dette. Jeg vil imidlertid si at det er vår erfaring at det er veldig varierende hvor kort eller lang tid den enkelte amputerte og pårørende bruker på komme gjennom disse fasene. Hensikten med likemannsarbeidet er å inspirere og motivere til at fokuset flytter fra sorg og tap til fremtid og muligheter. MOMENTUM - for å spre livsglede

6 MOMENTUM - for å spre livsglede
Likemannstjenesten Hva gjør du når livet snus på hodet? Hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon som en selv. Likemannstjenesten er rett og slett en hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon som en selv og som har bearbeid sin egen krise. MOMENTUM - for å spre livsglede

7 Hvorfor likemannstjeneste?
Mye nytt og uvant å skulle forholde seg til Informasjonen kan være vanskelig å forstå Vanskelig å huske all informasjon Spørsmål kan dukke opp senere Vanskelig for andre å forstå Økt kunnskap minsker usikkerhet Hvorfor likemannsarbeid? Her er noen stikkord: Det er mye nytt og uvant å skulle forholde seg til og det er i liten grad noe man kan forberede seg til for man vet jo ikke noe Informasjon man får på sykehuset kan være vanskelig å forstå og Det kan være vanskelig å huske all informasjon fordi det ofte blir mye på en gang Dermed kan spørsmål dukke opp senere Det er også en utfordring at det ikke er lett for de nærmeste, de pårørende å forstå – for også for de er det nytt og upløyd terreng Gjennom å møte med en annen amputert som har bearbeid sin egen situasjon får man økt kunnskap og det minsker usikkerheten MOMENTUM - for å spre livsglede

8 Fordelene med likemannstjeneste
Inspirasjon - snakke med noen som har vært gjennom det samme – troverdig og virkningsfullt Informasjon og erfaringsbaserte brukertips Motivasjon til å se fremover og strekke seg dit man selv vil Fordelene med likemannstjeneste Selvbildet kan få seg en alvorlig knekk som en følge av amputasjon. Det å få møte en annen som har vært i en lignende situasjon er veldig inspirerende. 2. Informasjon øker bevissthet om egen situasjon og gjør det lettere å se hva man kan klare. Og man får greie på hvor man kan finne den hjelpen man trenger. Og så kan det kan være veldig greit å få tips om knep og hjelpemidler fra erfarne brukere . Det er ingen vits i å finne opp kruttet på nytt! 3. Ved å se at andre har lyktes, ser man at det man trodde var umulig er mulig. Eksempelets makt er en enormt viktig motivasjonsfaktor! MOMENTUM - for å spre livsglede

9 MOMENTUM - for å spre livsglede
Et positivt og støttende nettverk - er avgjørende for hvordan man klarer å takle den nye situasjonen - både når det skjer, under rehabilitering og i hverdagen Også etter man er utskrevet fra sykehus og rehabilitering er det viktig med et positivt og støttende nettverk. Det er utrolig viktig for så vel amputert som pårørende å utveksle erfaringer og hygge seg i fellesskap med likesinnede. MOMENTUM - for å spre livsglede

10 MOMENTUM - for å spre livsglede
Dette brenner vi for 1. Likemannstjeneste 2. Arrangementer 3. Prosjekter 4. Medlemsblad 5. Informasjonsmateriell MOMENTUM - for å spre livsglede

11 MOMENTUM - for å spre livsglede
Arrangementer - å spre livsglede og inspirasjon gjennom faglige innslag og sosial hygge Weekendsamlinger Norge rundt For medlemmer fra hele landet, årsmøte, faglige tema, kultur- og naturopplevelser, utflukter, protesenyheter og grensesprengende aktiviteter Lokale/regionale arrangementer Medlemsmøter, temakvelder, konserter, showkvelder, strandhugg osv Vi arrangerer temakvelder, weekendsamlinger, kurs og seminarer. Gjennom støtte som vi mottar fra det offentlige og private stiftelser og organisasjoner subsidierer vi arrangementene slik at man det nesten er gratis for medlemmene våre å delta. Og det er faktisk veldig viktig for mange av medlemmene våre lever av trygd i større eller mindre grad. Foruten det faglige er det sosiale – det å treffe andre i samme situasjon for utveksle historier og erfaringer – veldig viktig. Og så har vi den flotte fotoutstillingen Livsglede som første gang ble åpnet av Prinsesse Märtha Louise i 2001 og siden har vandret landet rundt. I går ble den åpnet i Harstad. Utstillingen er en viktig inspirasjonskilde for protesebrukere og pårørende, men den er også viktig for folk flest fordi den bidrar til alminneliggjøre det å være amputert og bruke protese. MOMENTUM - for å spre livsglede

12 MOMENTUM - for å spre livsglede
Dette brenner vi for 1. Likemannstjeneste 2. Arrangementer 3. Prosjekter 4. Medlemsblad 5. Informasjonsmateriell MOMENTUM - for å spre livsglede

13 MOMENTUM - for å spre livsglede
Prosjekter Lobbyvirksomhet - fremføre våre synspunkter for helsepolitikere og andre aktuelle beslutningstakere - direkte, gjennom FFO og gjennom brukerutvalg - fortsatt NAV finansiering av proteser (bekjempe delegering til helseforetak) - rett til spesialprotese for de som har behov (fjerne 26-årsregelen) - rett til friksjonssalver, hygieneservietter mv som er nødvendige for protesebruk Tverrfaglig samarbeid med fagmiljøer - pådriver for best mulig … … amputasjonskirurgi - kun utført av ortopeder … smertebehandling - anestesi for å unngå/redusere fantomsmerter … protesetilpasning - krav til leveranse – kvalitet/tid … gangtrening – best mulig mestringsevne Momentumprisen Premiere ekstraordinær innsats Inspirere til engasjement, stolthet og fremskritt Gjennom andre organisasjoner, politiske kanaler og media arbeider MOMENTUM kontinuerlig for at protesebrukere skal få en best mulig hverdag. Momentum samarbeider med ledende fagmiljøer for å forbedre alle ledd i behandlingskjeden, dvs. alle ledd som er involvert fra man blir innlagt på sykehus til man kommer ut ferdig rehabilitert med protese slik at tilbudet blir best mulig Gjennom tverrfaglighet og brukermedvirking har vi tro på at det er mulig å gjøre det som er bra enda bedre. For å stimulere til fremskritt deler vi en gang i året ut Momentumprisen. Prisen gis som et utmerkelse til den eller de som har gjort en ekstraordinær innsats for protesebrukere. I år har vi også invitert brukere til nominasjon av en pris for beste kosmetikk for å stimulere til proteser som ser bedre ut. MOMENTUM - for å spre livsglede

14 MOMENTUM - for å spre livsglede
Dette brenner vi for 1. Likemannstjeneste 2. Arrangementer 3. Prosjekter 4. Medlemsblad 5. Informasjonsmateriell MOMENTUM - for å spre livsglede

15 Medlemsbladet Livsglede
Utgivelse Utkommer 4 ganger per år Sendes gratis til alle medlemmer ++ Inspirasjonskilde Nyheter innenfor fagfelt og bransje Reportasjer fra arrangementer Informasjon om kommende aktiviteter Profilintervju med brukere/fagfolk Reportasjer fra verkstedene/rehab Annonser og info fra leverandører Leserbrev og brukertips Fordi vi bor så spredt her i vårt langstrakte land og avstandene er store er et godt medlemsblad noe vi legger stor vekt på. Bladet LIVSGLEDE blir utgitt fire ganger årlig og blir sendt gratis hjem til alle medlemmer slik at man, uansett hvor man bor, kan følge med og være orientert. Bladet inneholder intervjuer med brukere og fagfolk, reportasjer fra arrangementer, bringer siste nytt fra protesefronten og serverer annet inspirerende og nyttig lesestoff. MOMENTUM - for å spre livsglede

16 MOMENTUM - for å spre livsglede
Dette brenner vi for 1. Likemannstjeneste 2. Arrangementer 3. Prosjekter 4. Medlemsblad 5. Informasjonsmateriell MOMENTUM - for å spre livsglede

17 MOMENTUM - for å spre livsglede
Informasjon Brosjyrer Til deg som er amputert/pårørende Om fantomsmerter Treningstips Inspirasjonshefte fra utstillingen Livsglede Gi noe tilbake / Facebook Oppdateres kontinuerlig – følg med Livsgledeutstillingen Inspirere og motivere Utfordre og forandre Vi utarbeider og utgir diverse informasjonsmateriell for protesebrukere, pårørende og fagpersonell som arbeider med rehabilitering. Dette er utlagt på bordene. Jeg vil også nevne nettsiden vår Alt av program, nyheter, likemannskontakter, prosjekter, informasjonsmateriell og medlemsblad er lagt ut der og der er linker til andre sider med informasjon om amputasjon og protesebruk. MOMENTUM - for å spre livsglede

18 MOMENTUM - for å spre livsglede
Ta kontakt: Momentum Postboks 49 Skøyen 0212 Oslo Telefon MOMENTUM - for å spre livsglede

19 MOMENTUM - for å spre livsglede
Tusen takk - og husk... ...det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket! Så noen ord om Momentum og våre satsningsområder. Men først vil jeg gjerne tenne et lys. For som den romerske filosofen Confusius sa for mange hundre år siden: Det er bedre å tenne et lys, enn å forbanne mørket ! Dette har vi valgt som motto for MOMENTUM. Først noen få stikkord om meg selv : 43 år - født i Grimstad. Påkjørt av en fyllekjører i 1987 i Skottland. Måtte amputere begge bena, men fortsatte økonomistudiene. Arbeider i dag som formuesforvalter i eget selskap og bruker mye av fritiden på vervet som styreleder i Momentum. MOMENTUM - for å spre livsglede


Laste ned ppt "MOMENTUM foreningen for arm- og benprotesebrukere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google