Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Velkommen til kurs ønskes fra: Hjemmetjenesten i Oslo Oslo Brann – og redningsetat Gjensidige Forsikring

2 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Bakgrunn for satsingen Statistikk Varsling Brannteori Forebyggende tiltak, hjemmetjenestens ansvar Samarbeidsformer Gjennomgåelse av skjema for sikkerhetssjekk

3 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
DAGENS HOVEDMÅL At dere får bedre forståelse for å ta brannvern på alvor. At dere blir motivert til å gi brukerne av Hjemmetjenesten en enda tryggere hverdag.

4 Boligbranner – årsaker
Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

5 Omkomne i brann etter aldersgruppe
Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

6 Omkomne i brann pr. 100 000 innbyggere
Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

7 Omkomne i boligbranner over 67 år.
Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

8 Hjemmeboende med aldersdemens
personer med aldersdemens bor hjemme i år 2050.

9 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
30% av de omkomne hadde ikke installert røykvarsler.

10 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
DBE 235 XXX

11 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Branntrekanten LUFT TING SOM TAR FYR VARME

12 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Branninstruksen i fire punkter: VARSLE + REDDE (SLOKKE) BEGRENSE

13 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Røyken dreper!!

14 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Røyking og tørrkoking er de vanligste dødsbrannårsakene for de over 67 år.

15 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Brannforebyggende produkter vil ofte være en forutsetning for at brukeren av Hjemmetjenesten fortsatt kan bo hjemme Røykvarsler Komfyralarm Tidsur TV safer Selvslukkende lys Røykeforkle/brannteppe Gardinbøyle M.m. NB! Husk Hjelpemiddelsentralen

16 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Vil brukerens funksjonshemming kunne: øke sannsynligheten for brann? hindre vedkommende i å rømme boligen? gjøre det vanskelig å varsle at det brenner? vanskeliggjøre slokkings – redningsinnsatsen? Hvis JA på ett eller flere av disse spørsmålene, må tiltak iverksettes

17 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Hjemmetjenesten sitter med et spesielt ansvar når det gjelder å sikre de hjemmeboende og omsorgstrengende pleie.

18 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Sikringsarbeidet foregår i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeide som er forankret i kontrakt mellom Oslo kommune og Gjensidige Forsikring. Hjemmetjenesten/tjenesteleverandør (ansvar for gjennomføring og logging av sikkerhetssjekken årlig for alle brukere) Oslo Brann – og redningsetat (ansvar for gjennomføring av opplæringen av Hjemmetjenesten samt for utlevering av diverse materiell) Gjensidige forsikring ( ansvar for finansiering av røykvarslere, batterier og skjemaer for sikkerhetssjekken). Alle tre parter er representert i en arbeidsgruppe som har et overordnet ansvar for koordinering og ajourhold av dokumentasjon.

19 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Ikke la tausheten ta liv!

20 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Jeg må huske: Vaske gulvet Tørke støv Sjekke røykvarsleren De brannforebyggende tiltakene skal ikke medføre vesentlig merarbeid for hjemmebaserte tjenester

21 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
De brannforebyggende tiltakene må fungere uavhengig av brukeren.

22 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Forside skjema for sikkerhetssjekk.

23 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Forklaring til skjema for sikkerhetssjekk

24 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Kontaktliste. Det har resurspersonene i bydelene.

25 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
DAGENS HOVEDMÅL At dere får bedre forståelse for å ta brannvern på alvor. At dere blir motivert til å gi brukerne av Hjemmetjenesten en enda tryggere hverdag.

26 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Hjemmetjenestens – tjenesteleverandørenes brannforebyggende arbeide har reddet – og vil redde liv!

27 Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede
Takk for oppmerksomheten! og Lykke til med sikkerhetssjekken!


Laste ned ppt "Brannvern for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google