Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om barn og unges mulighet for medvirkning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om barn og unges mulighet for medvirkning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om barn og unges mulighet for medvirkning
Camilla Dukefos Voksne for Barn

2 Opptrappingsplanens målsetninger:
Få innflytelse på egen behandling Bidra til synliggjøring og større åpenhet Brukerperspektivet til grunn for organisering og driften av tjenestene Sikre brukeres rettigheter Styrke og utvikle brukerorganisasjonene Gi bedre muligheter til å mestre eget liv

3 ARENA – et program for medvirkning fra barn og unge
Finansiert av Shdir Nettverk av talspersoner for barn og unges psykiske helse Dokumentasjon og formidling av brukererfaring og kunnskap Opplæring i brukermedvirkning Evaluert av Diaforsk i 2004

4 Mål Medvirke til økt og reell medvirkning og deltagelse for barn og unge på alle nivå

5 Hvorfor brukermedvirkning?
En rettighet Helsefremmende faktor Overføring av erfaringsbasert kunnskap fra brukere til beslutningstagere og tjenesteytere

6 Retningslinjer FN’s barnekonvensjon, artikel 12
Lov om pasientrettigheter, §2-5 (IP), §3-1 (rett til medvirkning) Lov om helseforetak, § 34 og 35 Barneloven, §31(rett til å ta del i avgjørelse) Barnevernsloven, §6-3 (rettigheter under saksbehandling) Rundskriv til kommunene fra Shdir

7 Brukermedvirkning Individuell nivå – innflytelse på egen behandling Systemnivå – innflytelse på overordnet nivå ved utforming og utvikling av tjensetetilbud

8 Bruker og brukerrepresentant
”Brukere i helsetjenesten er i denne sammenheng de som faktisk, mottar tjenester; det vil si pasienter og pårørende. Deres organisasjoner spiller også en viktig rolle i denne sammenheng.” Fra Strategidokument; IK-2482 fra Statens helsetilsyn ”Med brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester. Det kan være en som selv er funksjonshemmet eller en som er pårørende til for eksempel et barn eller en som på grunn av sin funksjonshemming vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner.” Fra Stortingsmelding 34 ( ) Resultater og erfaring fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre

9 Oppdraget Tale barn og unges sak gjennom representasjon (brukerråd/-utvalg, plan- og utviklingsprosesser) Bidra til at barn og unges stemme høres direkte (samarbeidspart ved systematisk tilbakemelding på kommunale tjenester) Skape nye arenaer for dialog mellom brukere og tjenesteytere

10 Områder for oppdrag Psykisk helsevern (barnepersp. i voksenpsykiatrien, unge som brukere etc.) Barnevern (kommunalt og regionalt) Psykisk helsearbeid (Helsefremmende persp., helhetlig planlegging) Oppvekst generelt (barnehage, skole, sfo, kultur og fritid) Politi/rettssystem (barneperspektiv, kommunikasjon)

11 Dokumentasjon av brukererfaring
Erfaringer fra brukerrepresentasjon på statlig, regional og kommunalt nivå. Brukererfaringer fra spesielle områder, f.eks barn som pårørende, barn som brukere. Gode eksempler på brukermedvirkning

12

13 Å ha det bra – skal det være så vanskelig?
Hvilke utfordringer? Hva er vanskelig? Hvordan kan vi som voksne hjelpe?

14 Hva hjelper? ”Man trenger lærere som bryr seg!”
”Gode venner hjelper mye!” ”Møte andre som er i samme situasjon.” ”Jeg trenger norske venner.”

15 Ungdom med innvandrerbakgrunn
20 – 35 % sliter psykisk Språklige hindringer Krig Familien er borte Kjærlighetssorg

16


Laste ned ppt "Om barn og unges mulighet for medvirkning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google