Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokratisk fornyelse Lokale praktiske erfaringer og mulig implementering i nasjonal politikk. Tone Tellevik Dahl-bydelsutvalgsleder Morten Nordlie-kultur-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokratisk fornyelse Lokale praktiske erfaringer og mulig implementering i nasjonal politikk. Tone Tellevik Dahl-bydelsutvalgsleder Morten Nordlie-kultur-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokratisk fornyelse Lokale praktiske erfaringer og mulig implementering i nasjonal politikk. Tone Tellevik Dahl-bydelsutvalgsleder Morten Nordlie-kultur- og nærmiljøsjef

2 Bydel Sagene

3 Den skandinaviske velferdsmodellen  Representativt demokrati på kommunenivå,- med stort ansvar for velferdsproduksjon og utvikling av lokalsamfunnene.  Deltakelse ved valg- synkende lokalt engasjement ?  En modell under press ? – ønsker om større engasjement og rekruttering til deltakelse i politiske prosesser.

4 En lokalpolitisk støttet og ønsket utvikling.  Bydelsutvalget engasjert seg i og støttet utviklingsprosjektene.  Bydelsutvalget ville vinne erfaringer med utviklingen av egen rolle i forhold til nye lokale demokratiprosesser. ” Holde fingrene av fatet”.  Et ønske fra lokalpolitikere om å få ”hjelp” og initiativ fra beboerne,til å endre utviklingen i lokalsamfunnet

5 Lokaldemokratiske mål og utfordringer knyttet til Sageneprosjektene.  Legge til rette for langsiktig demokratisk og lokalsamfunnsmessig engasjement.  Tilføre det lokale initiativ økonomiske rammebetingelser og administrative ressurser, slik at de kan fungere som en deltaker og premissleverandør til komplekse, sektoriserte og tidkrevende endrings og utviklingsprosesser.

6  Iverksette gode og synlige ”delprosjekter” innenfor en områdebasert bærekraftig utvikling. Veggkunstprosjektet Parkprosjektet Sagene 2020 Mulighetsmodeller Fortautvidelse Drøbaksgt. 1 Ting- Tar – Tid. ”Mindre” – synlige resultater.

7 Lokal identitetsbygging og metodeutprøving.  Gi kraft til lokale utviklingsprosesser for å styrke beboertilfredshet og positiv lokal identitet.  Det nytter ! Vi vil og vi kan ! Konkrete erfaringer på at endring er mulig.  Erfaringer som kan videreutvikles til andre innsatsområder og felleskapsløsninger i lokalmiljøet.  Økt ønske om deltakelse og politisk interesse.  Folkemøter,kafedialoger,konferanser, stands og modeller.

8 Utfordringer – noen drypp til den nasjonale politikken.  Ingen ”løse” eller frie midler på bydelsnivå for å legge til rette for å videreutvikle lokaldemokratiske prosesser.  Liten tradisjon/kompetanse og metoder for å legge til rette for beboer/borger medvirkning og samspill med det representative demokrati.

9  Endringer og løsninger av lokale forhold eller en bærekraftig utvikling krever tverrsektoriell forståelse og handling.  Det er begrensede rammer for lokalt forankrede tverrsektorielle tiltak.  Et langsiktig perspektiv må ligge til grunn for endringsarbeidet.  Styrket kompetanse og økt kunnskap om metoder og virkemidler er en forutsetning for gode endringsprosesser.

10 Innsats på to fronter.  Styrke arbeidet med tverrsektoriell forankring i forvaltningen – noe for den nye fornyingsministeren ?  Midler til bydelsnivået/kommunen for å styrke de lokale initiativene og deres ”kamp”/arbeid inn i en sektorisert virkelighet - dels for å lykkes med sine egne initiativ og dels som påvirkningsagenter for en sektorovergripende og bærekraftig utvikling.

11 Styrkede rammevilkår for frivillig sektor en viktig faktor i utviklingen av lokaldemokratiet.  Forutsigbarhet og langsiktighet i samarbeidet med bydelen.  Svar på søknaden i Mai er for sent.  Tilgang til lokale møteplasser,arenaer og lokaler, samt forutsigbarhet i bruken av disse.  Vøyenvolden : en av byens best bevarte hemmeligheter.  Koordinering og samkjøring av aktiviteter for barn og unge og ulike besøkstjenester.  lokal aktivitet er identitetsskapende  Aktivitetskalender.  Kan synliggjøre aktiviteter og bekjempe myter og fordommer

12 Politikk er å ville !  Om en vil noe og synliggjør det over tid – får en endring.  Tyngde og vilje  Aksept for og håndtering av ulike framgangsmåter/konflikter og modeller for bærekraftutvikling.  En synlig politikk på nasjonalt nivå – med lokale og regionale virkemidler.


Laste ned ppt "Demokratisk fornyelse Lokale praktiske erfaringer og mulig implementering i nasjonal politikk. Tone Tellevik Dahl-bydelsutvalgsleder Morten Nordlie-kultur-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google