Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming Satsingen på pilotkommuner (tiltak BU 31) Forventninger til pilotkommunene Ekspedisjonssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming Satsingen på pilotkommuner (tiltak BU 31) Forventninger til pilotkommunene Ekspedisjonssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming Satsingen på pilotkommuner (tiltak BU 31) Forventninger til pilotkommunene Ekspedisjonssjef Tom Hoel, MD Første samling for pilotkommunene Trondheim 16. – 17. februar 2006

2 Universell utforming viktig for regjeringen Soria Moria erklæringen UU på viktige samfunnsområder (samferdsel, bolig, arbeid, utdanning, kultur, IKT) Sterkere lovverk Handlingsplan

3 Kommunene har en nøkkelrolle Miljøvernminister Helen Bjørnøy: ”Universell utforming og samfunnsmessig likestilling er viktige prinsipper for regjeringen. Det er helt nødvendig å samarbeide med kommunene for å omsette disse prinsippene i konkret handling.”

4 Pilotkommuner for universell utforming – en av mange satsinger mot kommunene Andre tiltak i handlingsplanen –Byutvikling og universell utforming (BU 39) –Helse og uu i plan (A 9) Nye satsinger i MD med kobling mot uu –Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling –Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

5 Forventninger til kommunene Tilsagnsbrevet til kommunene nov. 05 Skape oppmerksomhet og oppnå resultater i kommunen strategisk og tverrsektorielt. Utvikle konstruktivt samarbeid med kommunalt råd for funksjonshemmede og andre viktige parter lokalt. Bidra aktivt til erfaringsutveksling og læring i nettverk med andre pilotkommuner og med kommuner i eget fylke/region. Gi innspill til det nasjonale arbeidet for universell utforming.

6 Mål for samlingen Skape felles forståelse for pilotkommunenes og andre aktørers rolle i prosjektet. Legge grunnlag for et godt læringsnettverk mellom pilotkommunene og med viktige samarbeidsaktører. Få inspirasjon og se nye muligheter.

7 Universell utforming og kommunal planlegging Utnytte handlingsrommet som planmyndighet (pbl som prosesslov) Utnytte ressurser ved tverrsektorielt samarbeid (pbl som sektorovergripende) Finne løsninger sammen med innbyggerne (pbl som medvirkningsarena) Dialog med statlige og fylkeskommunale myndigheter om muligheter og begrensninger (pbl som møteplass mellom kommune, fylke og stat)

8 Plan- og bygningsloven redskap for realisering av universell utforming Rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle Ny forskrift om konsekvensutredninger – veiledning Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Revisjon av pbl, plandel og bygningsdel – uu foreslått inn i formålspargraf Forholdet til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (Syseutvalget)

9 Utfordringer for regionalt nivå Samarbeid mellom –fylkesmannen –fylkeskommunen –fylkets råd for funksjonshemmede Stimulere og veilede kommunene Nettverk og erfaringsformidling mellom kommunene Universell utforming – viktig i en strategi for regional utvikling

10 MDs oppfølging av pilotkommunene Økonomisk bidrag Sentral koordinering Nettsted Samlinger Midtveisevaluering 2007

11 Ved inngangen til 2010 er vi kommet nærmere et samfunn for alle


Laste ned ppt "Handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming Satsingen på pilotkommuner (tiltak BU 31) Forventninger til pilotkommunene Ekspedisjonssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google