Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo og Omegn Bilbransjeforening 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo og Omegn Bilbransjeforening 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening 2011
Presentasjon – Forbrukerjungelboka - Film Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker

2 Håndverkertjeneste eller kjøp?
Bilen leveres innen fem år etter kjøp. Reklamasjon med mindre dere gir beskjed om annet. Kan tolkes som enighet om håndverkertjeneste hvis bilen for eksempel er gammel og fristen snart ute. Tips! Vær tydelig, helst skriftlig. Betaling for undersøkelser må avtales på forhånd. Levering etter fem år. Håndverkertjenesteloven

3 Litt om tilstandsrapporter
Selger har opplysningsplikt etter loven Tilstandsrapport er ikke lovpålagt Tilstandsrapport gir kjøper trygghet Men hvordan skal dere fylle ut, slik at kjøper får trygghet, dere opplyser etter loven, men kan unngå ansvar for bagateller og synlige forhold?

4 Hvordan ta hensyn til alder?
FTU tilstandsrapport 14 år gammel bil Tilstandsrapporten; Alle punktene angitt god funksjon (B) eller nytt/lite brukt (A). Vil avmerkingene ses i forhold til bilens alder, eller bør man være forsiktig med A og B på 14 år gamle biler? FTU: ”må forvente feil og svakheter på 14 år gammel bil med betydelig kjørelengde”

5 Hensyn til alder forts. Tilstandsrapporten sa at bilen var i god stand – noe som ikke stemte iht. NAF – test Derfor mangel ved bilen og kjøper fikk heve kjøpet TIPS: gamle biler bør ikke få toppscore på tilstandsrapport !

6 Skal alle skader med i tilstandsrapporten?
FTU Ford Mondeo (under to år gammel) Selger bekrefter at bilen hadde hatt en kollisjonsskade, men hevdet at denne var så beskjeden at den ikke representerte noen kjøpsrettslig mangel, at den ikke forringet bilens verdi, og at den faller utenfor de skader som man er forpliktet til å oppgi i en tilstandsrapport. Skal alle skader med?

7 Skal alle skader med i TR ?
Forbrukertvistutvalget: Utifra de foreliggende opplysninger er det heller ikke grunnlag for å se på karrosseri-skaden som så vesentlig at den skulle ha vært opplyst før kjøpet. De rustskader som eventuelt har fulgt av skaden har innklagde tatt ansvar for. Man kan slippe unna med bagateller og noen mindre forhold – men best å ta med litt ekstra – beskrivelse av en synlig ripe kan faktisk virke beroligende på en kjøper !

8 CASE - TINGRETTEN To år gammel Ford Mondeo solgt for kr Opplyst at; «Det er gjort oppmerksom på at bilen har hatt en skade og kjøper har garanti i 2 år på jobb». Muntlig opplyst før kjøp at skade på høyre forskjerm, venstre dør, frontfanger, bakluke og tak. Diverse feil med hjulstillingen oppdaget. Ved nærmere undersøkelser blir kjøper oppmerksom på at bilen ble kondemnert av forsikringsselskapet ca 9 måneder før den ble solgt, og at bilen er skjøtet sammen av to forskjellige biler. Kjøper får kjørt bilen km (ca 5 måneder) før den blir levert tilbake til selger. Kjøper krever heving. Får kjøper; Heve kjøpet, dvs. tilbakebetalt hele kjøpesummen på mot å levere tilbake. Kun prisavslag på kr , fordi den informasjonssvikten ikke er alvorlig nok til å heve. Ikke medhold, fordi det er gitt informasjon om tidligere skade. Heve kjøpet, men kjøper må tåle et bruksfradag på kr for å ha brukt bilen.

9 CASE - TINGRETTEN Oslo tingrett : Retten legger etter dette til grunn at selger verken opplyste at bilen var kondemnert eller at den var skjøtet sammen av to biler. Etter rettens oppfatning var disse opplysningene av en slik viktighet at selger pliktet å redegjøre for dem på eget initiativ… Kjøper har kjørt ca km med bilen, men at han på den annen side har hatt betydelig bryderi og ulempe som følge av bilkjøpet. Fradraget settes etter dette til kr 70 000… Domsslutning: 1. Gladengen Lakk & Karosseri AS dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse til å betale til Per Tore Skaalen kr hundretusen, med tillegg av 12% rente fra 1. august 1998 til betaling skjer. 2. Gladengen Lakk & Karosseri dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å erstatte Per Tore Skaalens saksomkostninger med kr trettinitusentrehundreogtrettien.

10 Garantier Reklamasjon er den klageretten kjøperen har etter loven.
En garanti er et frivillig tilbud om klagerett fra selgeren eller produsenten. Frivillig om selger vil gi garantier §18a – mangel hvis feil - utydelig garanti Selger forpliktet - garanti gitt av produsent Begrenser ikke rettigheter e. loven

11 GARANTIER -5 ÅR 5 års garanti - endret praksis fra importørene
Reklamasjonsfrist og garanti samme lengde Vil garantiene være bedre enn loven (--) ulovlige ? Vi menn Bil H.A. Møller – mer forutsigbart bilhold, mere komplett tilbud enn kjøpsloven som krever at kunden selv må dokumentere/bevise feil/mangler – økt trygghet for nye biler ? Hva med slitasjedeler? – olje, bremseklosser,filtre unntak fra garantiene ! Hva med feil bruk ? Unntak fra garantiene Forbrukermyndighetene og NAF vil følge med !

12 Mangler Er en feil ved bilen/avtalen som faller inn under lovens definisjon og som gir kjøper rettigheter etter loven Loven oppstiler krav overfor kjøper som medfører at han kan miste rettigheter selv om det var en mangel etter loven , for eksempel reklamert for sent Mangelen skal ha vært tilstede ved leveringen av bilen – derfor er årsaken til feilen viktig !

13 Mangler definisjon §15 – bilen skal være som avtalt, dvs. rød ikke grønn – med esp og cruise kontroll – brosjyre,utstyrsliste §15 – passe til formål,holdbarhet andre egenskaper kunden kan forvente Spesielt formål – handicap bil Egenskaper som vist til i prøve/modell Samsvar Offentligrettslige krav, Ikke heftelser, pant fra bank/leverandør

14 Mangler forts. Hvis varen er i strid med krav i § 15 ovenfor
Hvis unnlatt å gi opplysninger kunden måtte regne med å få og virket inn på kjøpet Eks. Biler selges etter gjenoppbygging fra kondemnasjon – bilen fremstår som en annen bil enn det kunden kan forstå utifra modell,alder og km stand – opplysningsplikt ! Kan få betydning ved videresalg – salgslyte, sikkerhet !, avgifter, pris Svindel ?! – hevingsrett – erstatningsplikt !

15 Hvis bilen ikke svarer til opplysninger gitt av forhandler og som virket inn på kjøpet
Justert km. stand – mangel ! Ikke uvesentlig ? avhengig av forskjell – men klart mislighold og grenser mot svik ! Bruktimporterte biler gir derfor mindre trygghet for forbrukerne Hvis nødvendig info om montering, bruk og stell av bilen ikke er gitt - mangel

16 Ikke mangler 4. LEVERES MED RIKTIGE OG TILSTREKKELIGE OPPLYSNINGER
DET ER LIKEVEL EN MANGEL HVIS EN VARE IKKE: 4. LEVERES MED RIKTIGE OG TILSTREKKELIGE OPPLYSNINGER 5.TILFREDSSTILLER SIKKERHETSKRAV 6.TILFREDSSTILLER GARANTIER DET ER IKKE EN MANGEL HVIS EN VARE HAR FEIL SOM SKYLDES: 1. NORMAL SLITASJE 2. BRUKERFEIL 3. PÅVIRKNING UTENFRA

17 Normal slitasje Forventninger til holdbarheten ved vanlig bruk. Lyspærer og dekk må skiftes, hva med eksosanlegget ,motoren ? Krav på at bilen og dens deler har vanlig kvalitet. Et bilsete må tåle at man sitter i det på forskjellige måter, uten at setevarmen skal ryke. Sammenlikne med andre produkter i samme prisgruppe. Høy pris strengere krav. Lav pris likevel minste standard. Ofte avtales bare varens helt vesentlige egenskaper, som type og årsmodell. Må likevel passe for formål tilsvarende produkter brukes til Solgt som offroad –terrengbil , så bør den være tilpasset dette.

18 Brukerfeil 2. BRUKERFEIL
En typisk brukerfeil vil være hvis det kan bevises at en ikke har fulgt bruksanvisningen. Bensin på dieselbilen Ikke fulgt serviceintervaller Ikke etterfylt olje Ikke fulgt dasjbordsignaler Atypisk bruk av clutch .

19 Slitasje på clutch/bevisbyrde
FTU : Utvalget er enig med de innklagde i at clutch er en slitedel. Det er ikke reklamasjonsrett på normal slitasje. Heller ikke er det reklamasjonsrett på unormal slitasje, dersom denne skyldes en bruk av bilen eller et kjøremønster som clutchen ikke kan forventes å tåle. De innklagde anfører en biler med firehjulstrekk er mer utsatt for slitasje på clutchen enn andre biler. Utvalget har ikke grunnlag for å betvile riktigheten av dette. Heller ikke kan utvalget overprøve de innklagdes forklaring om at slitasjen i denne saken ikke skyldes feil på bilen, men derimot bruken av denne og sjåførens kjøremønster. Tvilen i saken knytter seg til det forhold at clutchen måtte byttes allerede før bilen var kjørt km. Dette kan i seg selv tyde på at slitasjen kan ha hatt årsaker som ikke kan tilskrives uheldig bruk og uvanlig kjøremønster. Slik saken er opplyst for utvalget, kan det likevel ikke legges til grunn at slitasjen skyldes feil på bilen ved levering til klageren.

20 Ytre påvirkning blader fra tre varige merker i lakk på volvo – ingen takst ikke bevist at årsaken var forhandlers ansvar -FTU Lynnedslag som skader elektriske komponenter? Salting av veistrekning der bilen kjører jevnlig ? Vær og vind, kulde – dieselforvarmer på batteri ? Vindusviskere frosset fast til rute – defekt vindusviskemotor ? Kjøring i dumper/hull i veien (norsk veistandard) Trafikkskader – parkeringsbulker i dør/side ?

21 Reklamasjonstidspunkt
Forbruker Rimelig tid etter oppdaget eller burde oppdaget. 2 mndr. alltid nok. Max 5 år for biler (ting ment å vare mer enn to år) ellers 2 år (for eksempel lyspærer og olje). Ting som varer enda kortere, har også to år, men har en normal slitasje før det er gått to år Kjøpsloven=rimelig tid etter burde oppdaget, max 2 år. (med mindre annet avtalt) Proff som kjøper av dere for å selge videre til forbruker risikerer å sitte med ansvar tre år ekstra. Forbrukeren kan gå rett på dere.

22 Reklamasjoner Selv om mangel ved bilen kan kjøper miste sitt krav
Reklamert for sent – innen rimelig tid Typisk ventet for lenge med å reklamere – dere må rutinemessig spørre om hvordan / når feil oppsto første gang – det gjør forsikringsselskapene ! Reklamert etter 5 års frist – selv om feilen oppsto før utløpet av fristen Foreldelsesfrist – 3 år fra levering – bare hvis mangel tilstede ved/kort tid etter levering

23 Bevisbyrde Kjøper har bevisbyrden for at noe er galt med bilen og tilstede ved levering Dvs. hvis ikke sannsynliggjort mere enn 50% ikke mangel Unntak: frem til - 6 mnd e. kjøpet formodes mangel som viser seg å ha vært tilstede ved levering Hvem skal sannsynliggjøre at feil bruk er kjøpers ansvar? Selger med teknisk innsikt.

24 TAKK FOR OSS! Forbrukeradvokaten
Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker


Laste ned ppt "Oslo og Omegn Bilbransjeforening 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google