Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reklamasjonsrett inn i evigheten? Anna E. Nordbø Advokat i Norges Bilbransjeforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reklamasjonsrett inn i evigheten? Anna E. Nordbø Advokat i Norges Bilbransjeforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reklamasjonsrett inn i evigheten? Anna E. Nordbø Advokat i Norges Bilbransjeforbund

2 Høyesterettsdom om klage over mislykket mangelsutbedring Sakens faktum: •Forbrukerkjøp •Bruktbil, Mercedes, 2000-årgang •Bilen ble kjøpt i 2003 •Kjøper reklamerte over rust i 2005 •Rustskaden ble utbedret i 2006 •Kjøper klaget over at reparasjonen var mislykket i 2009 2

3 Reklamasjonsfrister for bilkjøp etter forbrukerkjøpsloven Leverings-tidspunkt Mangel oppdaget Utløp relativ frist Utløp absolutt frist Absolutt reklamasjonsfrist for biler: 5 år Relativ reklamasjonsfrist: rimelig tid

4 Høyesterettsdom om klage over mislykket mangelsutbedring •Tilbake til rettssaken: –Bilen ble kjøpt i 2003 –Kjøper reklamerte over rust i 2005 –Rustskaden ble utbedret i 2006 –Kjøper klaget over at reparasjonen var mislykket i 2009 •Absolutt reklamasjonsfrist ute i 2008. Men hva med reklamasjonen/klagen i 2009? 4

5 Høyesterettsdom om klage over mislykket mangelsutbedring Høyesteretts dom: •Det er samme mangel •Reklamasjonen i 2005 avbrøt den absolutte reklamasjonsfristen •Loven regulerer ikke frist for klage over mislykket utbedring •Domstolen kan ikke innføre absolutt frist. Dette er eventuelt lovgivers oppgave → Stortinget •Kun krav om at klagen kommer "innen rimelig tid" 5

6 Høyesterettsdom om klage over mislykket mangelsutbedring •Derfor: klagen var rettidig, selv mer enn 5 år etter levering! •I prinsippet kan kjøper reklamere over mislykkede utbedringer inn i evigheten… •Vurder om det (fremdeles) foreligger mangel! 6

7 Husk totrinnsraketten! 1.Er det reklamert/klaget i tide? 2.Dreier det seg om en mangel?

8 Handlingsrom Høyesterett skriver i domspremissene: "Poenget i vår sammenheng er likevel at slike absolutte frister vel etter omstendighetene kan avtales."

9 NBFs tolkning av Høyesteretts utsagn •Det er en viss avtalefrihet for klager over mangelsutbedringer. •NBF mener det går an å avtale en frist for klage etter mangelsutbedring •NBFs syn er kvalitetssikret •Forsøk på samarbeid med NAF førte ikke frem Leveringstidspunkt Utløp absolutt frist Absolutt reklamasjonsfrist - 5 år Avtalefrihet

10 NBFs skjema for klage over reklamasjonsarbeid "Frist for en eventuell reklamasjon på denne utbedringen er ett år i tillegg til den opprinnelige fem års reklamasjonsfristen jf. Forbrukerkjøpsloven § 27, men med en samlet minimumsfrist på to år etter utbedringstidspunktet."

11 Anna E. Nordbø advokat anna.e.nordbo@nbf.no 906 31 980 11


Laste ned ppt "Reklamasjonsrett inn i evigheten? Anna E. Nordbø Advokat i Norges Bilbransjeforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google