Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Fiskebåtredernes Forbund 04.02.09 Liv Holmefjord, fiskeridirektør Nye utfordringer for forvaltningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Fiskebåtredernes Forbund 04.02.09 Liv Holmefjord, fiskeridirektør Nye utfordringer for forvaltningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar Fiskebåtredernes Forbund 04.02.09 Liv Holmefjord, fiskeridirektør Nye utfordringer for forvaltningen

2 Livet i havet – vårt felles ansvar «En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder»

3 Livet i havet – vårt felles ansvar «En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder»

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltningsregimet består av fire elementer Forskning Reguleringer Kontroll Sanksjoner Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Strukturpolitikk

5 Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltningsregimet består av fire elementer Forskning Reguleringer Kontroll Sanksjoner Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Strukturpolitikk

6 Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltningsregimet består av fire elementer Forskning Reguleringer Kontroll Sanksjoner Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Strukturpolitikk

7 Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltningsregimet består av fire elementer Forskning Reguleringer Kontroll Sanksjoner Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Strukturpolitikk

8 Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltningsregimet består av fire elementer Forskning Reguleringer Kontroll Sanksjoner Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Strukturpolitikk

9 Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltningsregimet består av fire elementer Forskning Reguleringer Kontroll Sanksjoner Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Strukturpolitikk

10 Livet i havet – vårt felles ansvar ”Bakgrunnsteppe” for arbeid med reguleringer framover • økt fokus i samfunnet på - miljø, bærekraft, klima, etikk • i fiskeri- og havbruksnæringen - ønske om både forutsigbarhet og fleksibilitet/dynamikk - ny teknologi – økt effektivitet - miljøvennlig drift - strukturendringer • økende antall interessenter til kyst- og havområdene • Havressursloven

11 Livet i havet – vårt felles ansvar Bestandstaksering Prognose for vekst, naturlig dødelighet og rekruttering Beskatningsmønster Fra enbestands til økosystembasert forvaltning Føre-var referansepunkt

12 Livet i havet – vårt felles ansvar Føre-var referansepunkt Forvaltningsstrategi med tilhørende beslutningsregel for kvotefastsettelse Bestemmer F og TAC Bestandstaksering Prognose for vekst, naturlig dødelighet og rekruttering Beskatningsmønster Fra enbestands til økosystembasert forvaltning

13 Livet i havet – vårt felles ansvar Føre-var referansepunkt Beskatningsmønster Forvaltningsstrategi med tilhørende beslutningsregel for kvotefastsettelse Bestemmer F og TAC Flerbestands- sammenhenger Genetisk diversitet Bunnhabitet Bifangst Forurensning Fra enbestands til økosystembasert forvaltning Prognose for vekst, naturlig dødelighet og rekruttering Bestandstaksering

14 Livet i havet – vårt felles ansvar Mulige mål: - optimalt økonomisk langtidsutbytte? - sikre biodiversitet og økosystemets funksjon? - desimere bestanden - noe midt i mellom…. Eller andre mål… Tiltak for å nå mål(ene)? Overvåkning/evaluering/indikatorer som sier noe om vi når målene?

15 Livet i havet – vårt felles ansvar Hva med uttak på lavere trofisk nivå? Bifangst av f.eks sjøpattedyr og sjøfugl?

16 Livet i havet – vårt felles ansvar • Hvilken rolle spiller de? • Hva krever beskyttelse? • Hvordan beskytte? • Oppfølging / kontroll Koraller og andre bunnhabitater

17 Livet i havet – vårt felles ansvar Målrettet og bærekraftig fiske • Bruk av mer selektive redskap - Kan vi få til redskapsutvikling som både sparer drivstoff og som samtidig gir bedre ressursbeskatning?

18 Livet i havet – vårt felles ansvar Uregistrert dødelighet Foto:Kystvakten • dødelighet under fiske / slipping • utkast • ulovlig fiske / svarte landinger

19 Livet i havet – vårt felles ansvar Vi har utfordringer, men først og fremst muligheter Livet i havet – vårt felles ansvar


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Fiskebåtredernes Forbund 04.02.09 Liv Holmefjord, fiskeridirektør Nye utfordringer for forvaltningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google