Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oljeberedskap, ikke bare snakk om teknologi, men også kunnskap Anders Jelmert og Erik Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oljeberedskap, ikke bare snakk om teknologi, men også kunnskap Anders Jelmert og Erik Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oljeberedskap, ikke bare snakk om teknologi, men også kunnskap Anders Jelmert og Erik Olsen

3 INSTITUTE OF MARINE RESEARCH TROMSØ DEPARTEMENT INSTITUTE OF MARINE RESEARCH MATRE RESEARCH STATION INSTITUTE OF MARINE RESEARCH AUSTEVOLL RESEARCH STATION INSTITUTE OF MARINE RESEARCH FLØDEVIGEN RESEARCH STATION Bergen: the IMR headquarters. Offices and laboratories in several buildings at Nordnes Havforskningsinstituttet, et nasjonalt institutt

4 Ris

5 Ros

6 Kysten er lang •2 650 km (Ex bukter og fjorder) •21 347 km (Inkl. bukter og fjorder) •83 281 km (Inkl. bukter fjorder og øyer)

7 Komplisert kystlinje, ”Fraktal geografi”

8 Traffikkdata April-August, 2005

9 Problembeskrivelse •Oljevirksomhet og skipsfart medfører risiko for oljeutslipp til sjø. •Såkalte Uønskede hendelser (i OD, SDir, HI, KystVerket, og til og med SFT –”speak”) •Eller MILJØKATASTROFER (i WWF, Bellona, Oddekalv- og til og med politiker –”speak”) •Det finnes en “nullvisjon”, •men også probabalistiske beregninger av risiki. •Dette krever spesifisering av (før)kunnskap

10 Havforskningsinstituttet kan bidra

11 •Effekter på liv i vannsøylen –Alle trofiske nivåer fra alger ->zooplankton->fisk- >fisk->sjøpattedyr •Effektstudier av særlig følsomme livsstadier –Fiskelarver •Akkumulering i viktige beitedyr: –Copepoder, blåskjell •Effektstudier på en rekke verdifulle naturtyper –Tareskog, Ålegress, •Tidsserier for referanser og baselinjer •Kunnskap om livshistorien til prøvematerialet

12 Økosystemeffekter •Problemer med risikometodikk brukt på hele økosystemer •Naturlige svingninger blir ikke fanget opp eller tatt hensyn til i tilstrekkelig grad •Overlevelse fra egg til voksen fisk er svært komplisert og varier i tid og rom og med fysiske og biologiske miljøforhold •Effektiv dødelighet til fiskelarver ift. olje er ikke godt nok forstått

13 Store naturlige svingninger Datasett brukt i risikoanalysen for Norskehavet

14 Verdifulle naturtyper

15 Tidsserier Foto: Øystein Paulsen

16 •Oseanografi – Temp.,Sal., Vannkjemi, kjemometri, strøm, •Plattformer (fartøy) og kompetent personell. Husa, Steen and Åsen, (2007)

17 Kyststrømem, hovedtrekk From Skjoldal and Aure, (2004) •1-3 Sverdr. •0.5 knots

18 Current pattern in Skagerrak and NE North Sea. Arrows indicate direction and speed. (Dragesund et al, 2007) Strømmodeller

19 Uforutsigbart påslag og konsekvenser av utslipp

20 Konklusjoner •Det finnes etterhvert en god del data om forløp og følger av oljeutslipp. Men fortsatt kunnskapshull om: –Biologi •Både for å beskrive nå- og før-situasjon •Effekter på viktige komponenter i økosystemet –Oseanografi •Strøm-modeller ser foreløpig ut til å ha for liten oppløsning.

21 Spørsmål ?


Laste ned ppt "Oljeberedskap, ikke bare snakk om teknologi, men også kunnskap Anders Jelmert og Erik Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google