Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedside.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedside."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedside

2 Sigurd Heiberg Espeland
Fjordtorsk og havtorsk Ulike populasjoner med ulike livshistoriestrategier Sigurd Heiberg Espeland Tittelside

3 Finnes det ”en type torsk i Skagerrak”?
Geografisk område behandlet som en enhet Hav Kyst

4 Finnes det ”en type torsk i Skagerrak”?
Geografisk område behandlet som en enhet ”Vi kan jo ikke se den grense under vann” H. H. Steen jr. ukjent årstall

5 Hva er en populasjon? grupper av individer som deler ulike trekk

6 Hva er et populasjonskompleks?
Grupper av individer knyttet sammen av utveksling Treml et al. 2008

7 Hva er forholdet mellom populasjoner og utveksling?
Graden av utveksling mellom populasjoner angir graden av divergens Økt utveksling Økt divergens Waples and Gaggiotti 2006

8 Lokale populasjoner/ stammer kysttorsk
Torsk på Skagerrak Lokale populasjoner/ stammer kysttorsk Jorde et al. 2007

9 Mekanismer som påvirker utveksling
Torsk på Skagerrak Mekanismer som påvirker utveksling Migrasjon mellom lokale populasjoner (aktiv bevegelse) Blanding av egg og larver (passiv bevegelse)

10 Fysiologiske egenskaper hos torsk
Torsk på Skagerrak Fysiologiske egenskaper hos torsk Stort potensial for bevegelse Produserer mye egg (stort potensial for passiv blanding)

11 Torsk på Skagerrak Aktiv bevegelse Bevegelse ~ 14 dager
Merket 1953: Arendal 1 km Gjenfangst 1954: Sassnitz Espeland et al. upublisert

12 Torsk på Skagerrak Merkeforsøk Risør Flødevigen Merket villfisk
1989 1988 Risør 1971 1970 1939 Flødevigen 1937 Merket villfisk 1905 1904 Espeland et al. 2008

13 Torsk på Skagerrak Merkeforsøk Espeland et al. 2008

14 Torsk på Skagerrak Merkeforsøk Espeland et al. 2008

15 Hvor stor er en populasjon med kysttorsk på Skagerrak?
Espeland et al. 2008

16 Torsk på Skagerrak Lokale bestander kysttorsk Risør 1988 Risør 1937
Merket fisk - Begrenset bevegelse – genetiske forskjeller Risør 1988 Risør 1937 13 km Arendal 2005 Espeland et al. 2008

17 Passiv bevegelse - Gytefelt
Torsk på Skagerrak Passiv bevegelse - Gytefelt 20 egg/m2 Undersøkelser av gytefelt vha håvtrekk etter egg Cianelli et al. 2010

18 Torsk på Skagerrak 2007 Grimstad Lillesand Olsen et al. upublisert

19 Torsk på Skagerrak Torskeegg fra Vest-Agder samlet i løpet av tre år (ulike farger). Sirklene er skalert i forhold til høyeste eggtetthet samme år. Espeland et al. upublisert

20 Retensjon av egg - Toppdalsfjorden
Torsk på Skagerrak Retensjon av egg - Toppdalsfjorden 1 2 3 5 9 Espeland & Albretsen, upublisert

21 Fjordtorsk – Kysttorsk - Havtorsk
Skala på retensjon – Skala på kyststruktur 61 nm Espeland et al. upublisert

22 Fjordtorsk – Kysttorsk - Havtorsk
Spredning Vs Retensjon Nord - Trøndelag Espeland et al. upublisert

23 Konklusjon

24 Konklusjon ?


Laste ned ppt "Hovedside."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google