Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barns rettigheter regulert i de generelle bestemmelsene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barns rettigheter regulert i de generelle bestemmelsene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barns rettigheter regulert i de generelle bestemmelsene

2 Pasientrettighetsloven: § 3-1 Rett til medvirkning Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten

3 § 3-4 Informasjon når pasienten er mindreårig Under 16 år - både pasienten og pårørende skal informeres Mellom 12 og 16 år - opplysninger skal ikke gis til pårørende når pasienten av grunner som bør respekteres ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal likevel gis når pasienten er under 18 år.

4 § 3-5 Informasjonens form Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaring, kultur og språkbakgrunn Helsepersonell skal så langt som mulig sikre at pasienten har forstått innholdet og betydningen av opplysningene Opplysning om den informasjon som er gitt skal nedtegnes i pasientens journal

5 § 4-4 Samtykke på vegne av barn Nærmeste pårørende har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 16 år (jf. barneloven). Fra 12 år skal barnet få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet.

6 Barns særlige rettigheter Kapittel 6

7 § 6-1 Barns rett til helsekontroll I henhold til kommunehelsetjenesteloven. Foreldrene har plikt til å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll § 3-2 Barns rett til samvær med foreldrene i helseinstitusjon Barn har rett til samvær med minst en av foreldrene under hele oppholdet i helseinstitusjoner

8 § 6-3 Barns rett til aktivitet Viderefører rettighet fra den gamle forskriften § 6-4 Barns rett til undervisning I henhold til opplæringsloven


Laste ned ppt "Barns rettigheter regulert i de generelle bestemmelsene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google