Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyheter fra asfaltbransjen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyheter fra asfaltbransjen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyheter fra asfaltbransjen
Geir Berntsen NCC Roads AS FoU-avdelingen

2 Nyheter fra asfaltbransjen
Presentasjon av NCC Roads Klimaveien PMB og tilsettingsstoffer Funksjonskontrakter asfalt Profilbetong

3 NCC-konsernet Konsernet omsatte for 58 milliarder svenske kroner og hadde ansatte i 2007 I Norge omsatte NCC for 7,4 milliarder kroner og det var rundt 2100 ansatte NCC Roads hadde 490 ansatte i Norge i fjor

4 Verdikjede NCC Roads Asfalt- utlegging produksjon Pukk og grus
NCC Group presentation 2006 :10 NCC Roads Verdikjede Asfalt- utlegging produksjon Pukk og grus Veiservice 4

5 NCC Roads Produktmix 2007 Pukk og grus 24% Veiservice Asfaltproduksjon
og utlegging 9% 67%

6 Nytt Sentrallaboratorium for NCC Roads
Innflyttet i april 2008 Driftslaboratorium for Region øst Forskningslaboratorium

7 Sentrallaboratorium

8 ”Klimaveien” Et initiativ fra Asfaltentreprenørens Forening (AEF)

9 Utfordringer

10

11

12 Reduksjon av CO2 i asfaltbransjen
CO2-utslipp fra asfaltfabrikkene skal reduseres med 10 % i løpet av 2008 og 2009 Fokus på: Forbruk av energi Utslipp av CO2 Energibærere

13 Tiltak som vurderes for å redusere CO2-utslipp
Reduksjon av vanninnhold i tilslagsmaterialer Lavtemperatur asfalt Justering av brennere og tørke på fabrikkene Endre fra fyringsolje til biobrensel eller gass Intelligent styring av temperatur på bitumentanker Øke holdbarheten på asfaltdekkene Riktig valg av vedheftningsmiddel Gjenbruk av asfalt. Reduksjon av CO2?

14 Energiforbruk ved asfaltproduksjon
Gjennomsnittsverdier: 77,3 kWh/tonn total energi 7,0 l/tonn fyringsolje 10,9 kWh/tonn elektrisk kraft

15 NB! Vil variere noe etter virkningsgrad på tørketrommel og massetype.
Betydning av vanninnhold og produksjonstemperatur NB! Vil variere noe etter virkningsgrad på tørketrommel og massetype. Vann- innh. 5 % 1 % reduksjon i vanninnhold + senking av prod.temp. med 10 ºC gir en reduksjon i forbruk av fyringsolje med ca 15 %! 4 % 0,76 liter/tonn 3 % 0,3 liter/tonn 2 % 1 % 0 %

16 Alternativt brensel

17 Fiskeolje NCC vil sannsynligvis bruke 2 mill. tonn fiskeolje i 2009 Forbruk i NCC ca. 8,6 mill. liter fyringsolje pr. år Utgjør ca 25 % av NCCs forbruk av fyringsolje Dagsrevyen

18 PMB og andre tilsettingsstoffer
Hensikt – forbedre bindemiddelets egenskaper

19

20

21 DEFINISJONER OG BEGREPER
I polymermodifisert bindemiddel inngår PmA, som står for polymermodifisert asfalt, dvs at modifiseringen skjer i asfaltverket PmB, som står for polymermodifisert bitumen, dvs at modifiseringen skjer før det tilsettes i asfaltverket PmB koncentrat. Dette er et produkt som tynnes ut i fabrikken til ønsket modifiseringsgrad Anvendning av PmA krever ingen polymerbitumenfabrikk PmA respektive PmB inneholder vanligvis ulike polymertyper med ulike egenskaper

22 Bindemiddel. Egenskaper = f(x, y, z, m, n,..)
PMA BITUMEN PMB - konsentrat x % y % Vedheftningsmiddel Stabilisator NBS z % m % Andre tilsetninger n % Bindemiddel. Egenskaper = f(x, y, z, m, n,..)

23 Fordeler Stor fleksibilitet Enklere logistikk
Mindre behov for bindemiddeltanker Mindre bitumen på lager (energibesparelser)

24 Forsøk for dokumentasjon av PmA
Rv 282 Amtmannsv.-Reistadlia i Drammen/Lier Samarbeid NCC Roads, SV Reg. Sør og Vegdirektoratet

25 Funksjonskontrakter Fordeler Eksempler

26 Funksjonskontrakter Utlysning

27 Utfordringer Behov for utvikling av holdbare dekketyper
Kunnskap om kontraktsformen risikovurderinger Kunnskap om eksisterende veg Forholdet mellom laboratorieresultater og felt Utførelsen minst like viktig som massetype/produksjon på verk!

28 Typer kontrakter I hovedsak kontrakter som er knyttet opp til sporutvikling gjøres opp normalt etter 2-7 år Funksjonskontrakt på jevnhet gjøres opp 1. året Kontrakter på andre funksjonsegenskaper kan komme i fremtiden støy støv lyshet friksjon

29 Profilbetong Et produkt fra NCC Roads

30 Hvem er NCC Roads AS, Profilbetong ?
NCC Roads AS, Profilbetong ble startet i Kristiansand i 1982. Arbeidsområdet er hele Norge og noe i Finland, vi har ambisjoner om å bli en aktør i Sverige og Danmark Norges første leverandør av CE-godkjente betongprofiler. Godkjent av Vegdirektoratet i 2003 2 tilgjengelige profiler som er godkjent i.h.t. (NS)-EN-1317 (H2 – H4b –) og 1 profil som er godkjent av norske trafikkmyndigheter for bruk i lavhastighetsområder (Svelvik-Elipse) Ledelsen er i Kristiansand og består av 3 personer. Vi tilhører NCC Roads AS, region syd.

31 Ressurser 2 store profilstøpemaskiner – type Wirtgen SP 250.
5-6 mann 5 støpemaskiner for små profiler, maks høyde 27cm 1-3 mann Grusutlegger Bandbil

32 Prosjekter Norge Sollihøgda – E16
Gamle betongelementer ble nytt trafikksikkert rekkverk. Betongelementene hadde mange store skader og defekter Det stilles store krav til betongkvaliteten. Minimum overdekning til armering 7 cm.

33 Prosjekter i Norge Trollstigen – Turistveg
Veldig dårlige og ødelagte rekkverk ble erstattet med en flott ny profil. Jobben tok 4 dager. Kun enkelt forarbeide var nødvendig.

34


Laste ned ppt "Nyheter fra asfaltbransjen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google